pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 października 2020
  • wyświetleń: 1460

W szpitalu pomagają żołnierze Wojska Polskiego

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Od ubiegłego tygod­nia w Szpi­talu pracują żołnierze Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Czterech żołnierzy pomaga w reor­ga­ni­za­cji przestrzeni szpi­tal­nych. Są to żołnierze 13 Śląskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej im. ppłk Tadeusza Puszczyńskiego.

W szpitalu pomagają żołnierze Wojska Polskiego
W szpitalu pomagają żołnierze Wojska Polskiego · fot. Szpital w Pszczynie


Jak można przeczy­tać na stronie inter­ne­towej Wojska Pol­skiego "misją tery­to­ri­al­sów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W cza­sie pokoju to m.in. prze­ci­wdzi­ałanie skutkom klęsk żywiołowych i zwal­czanie ich oraz prowadze­nie dzi­ałań ratown­iczych w sytu­ac­jach kryzysowych. Nato­mi­ast w cza­sie wojny będą wspar­ciem wojsk oper­a­cyjnych w stre­fie dzi­ałań bezpośred­nich, a poza nią - siłą wiodącą".

- Realna pomoc w szpi­talu w cza­sie epi­demii umac­nia nas w przeko­na­niu, że żołnierze polscy są naszymi prawdzi­wymi obroń­cami i można na nich liczyć również wtedy, gdy nasz wróg jest mniej widoczny niż w cza­sie wojny. Jesteśmy za to bardzo wdz­ięczni. Dziękujemy - przekazuje dyrekcja szpitala.

BM / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj