pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 15 października 2020
  • 18 października 2020
  • wyświetleń: 6139

Niebezpiecznie na DK 81. Gmina chce odcinkowego pomiaru prędkości

Biegnąca przez gminę Pawłowice droga krajowa DK 81 to duże ułatwienie komunikacyjne, a równocześnie miejsce niebezpiecznych wypadków i kolizji.

Po wybudowaniu obwodnicy zmniejszyła się ilość wydarzeń drogowych na skrzyżowaniu dwupasmówki z ul. Pszczyńską. Newralgicznym punktem ciągle pozostaje skrzyżowanie "przy źródełku", ale gmina uzyskała zgodę zarządcy drogi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zamontowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej i już rozpoczęła inwestycję.

Do rozwiązania pozostaje kwestia feralnego łuku drogi w kierunku na Skoczów, tuż za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką DW 938. Według policji, z drogi wypadają samochody jadące z prędkością powyżej 100 km na godzinę, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. W miejscu tym obowiązuje ograniczenie do 70 km na godzinę, ale nie wszyscy kierowcy stosują się do znaków. Wcześniej gminie udało się skutecznie zawnioskować w GDDKiA o wycinkę drzew, dzięki czemu wyrzucone z drogi auta lądują w rowie i w polu, a nie na pniu drzewa. Ponadto, gmina złożyła wniosek o zarurowanie rowu oraz ustawienie pulsujących ograniczników skrajni jezdni tzw. sierżantów i zainstalowanie fotoradaru bądź rejestratora odcinkowego pomiaru prędkości, jednak z informacji uzyskanych od Generalnej Dyrekcji zarurowanie rowu oraz ustawienie ograniczników wykonane zostanie w 2021 r., po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego oraz zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania.

Po ostatnich wypadkach drogowych (w jednym z nich uczestniczyło również 11-letnie dziecko, na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał - pisaliśmy o tym TUTAJ) wójt gminy Franciszek Dziendziel odbył naradę z policją, której efektem jest wniosek o zainstalowanie rejestratora odcinkowego pomiaru prędkości na trasie od stacji benzynowej "Uniwar" do sklepu meblowego "PIK" w Pawłowicach. Po uzyskaniu od policji powiatowej danych statystycznych o ilości wypadków, gmina skieruje stosowny wniosek do Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, która decyduje o montażu tego typu urządzeń. Żadne zabezpieczenia jednak nie pomogą, jeżeli kierowcy nie będą chcieli stosować się do przepisów drogowych.

--

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na dwupasmówce wójt gminy systematycznie interweniuje pisemnie jak i osobiście w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Dzięki licznym spotkaniom z dyrektorem i pracownikami GDDKiA udało się m.in. uzyskać zgodę na budowę dróg gospodarczych wzdłuż drogi szybkiego ruchu w Pawłowicach oraz Warszowicach, przebudować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Pszczyńską i ul. Boryńską w Warszowicach, rozpocząć budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, opracować koncepcję (aktualnie opracowywany jest już projekt) budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną i ul. Strumieńską oraz drogi gospodarczej od ul. Myśliwskiej do ul. Strumieńskiej w Pawłowicach. GDDKiA negatywnie rozpatrzyła wnioski o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Gajową i ul. Krótką oraz montaż fotoradaru na skrzyżowaniu z ul. Stawową i ul. Łąkową w Warszowicach.

Dwa razy w roku w urzędzie gminy odbywają się posiedzenia tzw. komisji bezpieczeństwa, w której uczestniczą pracownicy gminy odpowiedzialni za drogi, przedstawiciele starostwa odpowiedzialni za organizację ruchu i bezpieczeństwo, sołtysi z gminy Pawłowice, zarządcy dróg oraz przedstawiciele policji powiatowej i gminnej. Sprawy bezpieczeństwa są również omawiane na komisjach rady gminy, posiedzeniach rad sołeckich oraz zebraniach wiejskich. Regularnie podczas sesji Rady Gminy Pawłowice o stanie bezpieczeństwa informuje wójt oraz Komendant Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Skrzyżowania drogi krajowej DK 81 na terenie gminy Pawłowice:
  • z drogami wojewódzkimi: DW 938 ul. Młyńską i DW 933 ul. Pszczyńską w Pawłowicach
  • z drogami powiatowymi: ul. Wyzwolenia i ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, ul. Pszczyńska i ul. Boryńska w Warszowicach
  • z drogami gminnymi: m.in. ul. Gajowa i ul. Krótka, ul. Stawowa i ul. Łąkowa, ul. Szybowa w Warszowicach oraz ul. Granica, ul. Strumieńska i ul. Leśna w Pawłowicach

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.