pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 16 października 2020
 • 4 listopada 2020
 • wyświetleń: 14626

Stop Smog: dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o dofinansowanie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Za nami:

Do 4 listopada prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach Programu "Stop Smog". Gmina zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2020 roku będą finansowane u mieszkańców w 100% do kwoty 53.000,00 zł. Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać u operatora - firmy ATsys.

smog, powietrze, ekologia
Rusza nabór do programu "Stop Smog" · fot. pless.pl


W środę, 4 listopada ze względu na ostatni dzień naboru do Programu STOP SMOG Punkt Obsługi Klienta będzie dodatkowo czynny w godzinach od 12.00 do 16.00. W tym dniu przyjmowane będą wyłącznie wnioski do Programu STOP SMOG. Wnioski można składać do godziny 23.59 przez Internet pod adresem www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog.

Dofinansowanie można pozyskać na: • wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród w budynkach.


O dofinansowanie w ramach Projektu do przedsięwzięcia niskoemisyjnego może ubiegać się osoba fizyczna, będąca mieszkańcem gminy Pszczyna, która spełnia łącznie poniższe warunki: • jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa;
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, jest zgodny z limitami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, nieprzekraczające kwoty 424 000 zł,
 • faktycznie zamieszkuje w budynku,
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku/lokalu/nieruchomości w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji;
 • wyrazi zgodę na udostępnienie budynku w celu przeprowadzenia weryfikacji.
 • złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego.


Beneficjent zostanie zakwalifikowany do Projektu, jeżeli: • zgłoszony do projektu ​budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 2009 roku,
 • ​​powierzchnia użytkowa zgłoszonego budynku mieszkalnego nie przekracza 300 m kwadratowych.


Wnioski dostępne będą w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta w Pszczynie (ul. Kopernika 3, Koszary Ułańskie - boks nr 13), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. Dworcowa 30) oraz na stojaku przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Pszczynie (Rynek 2).

Wniosek będzie można złożyć: • elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog
 • papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK


W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2, Operator zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej w Punkcie Obsługi można składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązkowych załączników do wniosku, a także zasad oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, obliczania punktacji znajdują się na stronie Operatora Programu pod adresem www.niskaemisja.pl/aktualnosci/460/.

Gmina Pszczyna planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków 4.399.000,00 złotych. Umowy wstępne podpisywane będą w okresie do 15 listopada. Będą obejmować wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po wykonaniu audytu.

Dodatkowe pytania można zadawać: • telefonicznie - pod numerem telefonu 721 747 447 (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00)
 • przesyłać w formie mailowej: pszczyna-smog@atsys.pl

BM / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj