pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 października 2020
  • wyświetleń: 3768

Wejście do przedszkola nie dla niepełnosprawnych

Przedszkole nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie to jedyne gminne przedszkole, które posiada oddziały specjalne. Uczęszczają do niego dzieci niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Niestety, obecnie zamontowane szyny na schodach nie spełniają swojej funkcji z uwagi na różny rozstaw kółek w wózkach. Radni Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz złożyli wniosek o pilne podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Urząd ogłosił co prawda cztery postępowania przetargowe, ale nie znalazły się firmy chętne zrealizować to zlecenie.

Wejście do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie · fot. Arkadiusz Gardiasz - radny Rady Miejskiej w Pszczynie


W interpelacji złożonej końcem września czytamy, że obecna infrastruktura wokół Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zwłaszcza wejście do placówki. Zdaniem radnych zamontowane szyny nie spełniają swojej funkcji oraz norm przewidzianych prawem.

Ponadto, jak piszą, Urząd Miejski w Pszczynie posiada od 2018 roku dokumentację techniczną, z której wynika, że:
  • "Schody zewnętrzne będące przedmiotem rozbudowy służą jako wejście główne do budynku przedszkola. Obecnie funkcję udogodnienia i podjazdu dla wózków stanowią stalowe szyny rozłożone na konstrukcji schodów. Jednakże szerokość spocznika schodów jest niewystarczająca do swobodnego manewrowania wózkiem przed drzwiami do budynku";
  • "Szerokość spocznika nie spełnia wymogów określonych w Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.";
  • "Sposób spełnienia podstawowych wymagań o których mowa w art. 5 ust.1 Prawo budowlane: Bezpieczeństwo użytkowania wymaga zmiany względem stanu istniejącego poprzez zmianę szerokości spocznika zgodnie z obecnymi normami oraz ukształtowanie umożliwiające manewrowanie wózkiem przez osobę niepełnosprawną przed drzwiami budynku. Nowoprojektowana pochylnia ma na celu umożliwienie bezpiecznego poruszania się osobom niepełnosprawnym. Bezpieczeństwo użytkowania oraz zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych wymaga przebudowy schodów oraz dobudowy pochylni dla osób niepełnosprawnych".


Wejście do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie
Wejście do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie · fot. Arkadiusz Gardiasz - radny Rady Miejskiej w Pszczynie


- W związku ze złożonym w maju 2018 roku wnioskiem oraz licznymi zgłoszeniami mieszkańców Pszczyny, ponownie wnosimy o pilne podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Pszczynie i dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - apelują radni Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz. - Pragniemy zaznaczyć, iż minęły już ponad dwa lata od czasu, kiedy wystąpiliśmy do Pana z wnioskiem o przebudowę wejścia do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Specjalnymi im. Misia Puchatka w Pszczynie, w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budowę pochyli zgodnej z przepisami - dodają.

W odpowiedzi na interpelację udzielonej przez zastępcę burmistrza czytamy, że w 2019 roku zostały ogłoszone i unieważnione cztery postępowania przetargowe na realizację ww. zadania:
  • pierwszy przetarg z 18.04.2019 r.
  • drugi przetarg z 31.05.2019 r.
  • trzeci przetarg z 04.07.2019 r.
  • czwarty przetarg z 29.08.2019 r.


- Prowadzone postępowania przetargowe zostały unieważnione z uwagi na brak ofert potencjalnych wykonawców - poinformowała Barbara Sopot-Zembok. - Nadal realizacja powyższego zadania traktowana jest jako priorytetowa, dlatego zostanie ono wprowadzone do projektu budżetu gminy Pszczyna na rok 2021 - zapewniła zastępca burmistrza.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.