Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 września 2020
  • wyświetleń: 2704

Gmina Pszczyna przystąpi do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy?

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Część radnych Rady Miejskiej wystosowała interpelację do burmistrza Pszczyny w sprawie systemowego wsparcia działalności pszczyńskiego szpitala. Przedstawiciele mieszkańców zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia gminnej społeczności nieprzerwanej stacjonarnej opieki medycznej. W odpowiedzi czytamy, że burmistrz zadeklarował przystąpienie do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie, jednak ostateczna decyzja będzie należała właśnie do radnych Rady Miejskiej.

Szpital Powiatowy w Pszczynie
Szpital Powiatowy w Pszczynie · fot. Powiat


Od ponad roku starosta pszczyński wraz z dyrektorem pszczyńskiego szpitala zabiegają u gmin powiatu pszczyńskiego o wsparcie bieżącej działalności leczniczej. O taką pomoc wielokrotnie zwracali się również do gminy Pszczyna. - Z budżetu roku 2019 szpital otrzymał z gminy Pszczyna wsparcie finansowe w wysokości 300.000 zł przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu. Jednak, pomimo wniosków kierowanych z komisji stałych rady o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2020 rok środków na wsparcie dla szpitala, taka pomoc nie została zaplanowana - czytamy w interpelacji.

Radni: Marek Dutkowski, Arkadiusz Gardiasz, Maciej Stieber, Marta Wojciechowska-Smolarz, Grzegorz Kuczera, Renata Dyrda, Maria Szostak, Marcelina Leki, Leszek Szczotka, Jacek Kubis oraz Barbara Psik zauważają, że podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, w odpowiedzi na wniosek dotyczący ujęcia w projekcie budżetu wsparcia dla szpitala, burmistrz poinformował o planowanym wsparciu systemowym, które polegałoby na objęciu części udziałów spółki "Centrum Przedsiębiorczości" sp. z o.o. zarejestrowanej jako podmiot medyczny prowadzący pszczyński szpital.

- Ta informacja była bardzo ważna dla szpitala, ponieważ otwierała również możliwości przystąpienia do spółki "Centrum Przedsiębiorczości" pozostałych gmin powiatu pszczyńskiego. Gmina Pszczyna, której mieszkańcy są głównymi beneficjentami świadczeń udzielanych przez szpital, byłaby - dla pozostałych gmin powiatu pszczyńskiego "dobrym przykładem" pokazującym możliwość stworzenia szpitala samorządowego. Pragniemy zwrócić uwagę pana burmistrza na to jak ważne jest funkcjonowanie pszczyńskiego szpitala, który w czasie trwającej pandemii działa nieprzerwanie udzielając niezbędnych świadczeń, głównie mieszkańcom Pszczyny - piszą radni.

Autorzy interpelacji podkreślają, że zadania realizowane przez gminę spełniają wiele potrzeb mieszkańców, jednak przypominają, że podstawowymi potrzebami obok potrzeb egzystencji jest ochrona życia i zdrowia. - Jesteśmy przekonani, że w budżecie na 2021 i lata następne niezależnie od nakładów na: poprawę infrastruktury dróg i chodników, modernizację bazy sportowej czy modernizacje istniejących ośrodków kultury i budowę nowego centrum kultury, powinny znaleźć się środki na systemowe wsparcie działalności naszego jedynego pszczyńskiego szpitala - uważają wnioskodawcy. - Panie Burmistrzu, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej gminy apelujemy do Pana o zintensyfikowanie działań powołanego zespołu, zmierzających do realnego i skutecznego wsparcia, tym samym zapewniając naszej gminnej społeczności nieprzerwaną stacjonarną opiekę medyczną - dodają.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 22.10.2019
Barbara Sopot-Zembok · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Odpowiedzi na interpelację udzieliła zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok. W piśmie skierowanym do radnych przypomniała, że 13 września 2019 roku został powołany Zespół do spraw opracowania informacji o stanie ochrony zdrowia w gminie Pszczyna. Na sesji w dniu 19 września 2019 roku do prac w Zespole powołani zostali również radni: Arkadiusz Gardiasz, Marcelina Kanafek-Lewandowska, Jacek Kubis, Marcelina Leki. Powołanie ww. zespołu miało na celu przeanalizowanie faktycznego stanu ochrony zdrowia w naszej gminie, zarówno pod względem zadań własnych, jak i możliwości dofinansowania szpitala powiatowego. Tematem ostatniego posiedzenia zespołu w dniu 25 sierpnia było między innymi przedstawienie wydatków poniesionych przez gminę Pszczyna w 2020 roku na ochronę zdrowia mieszkańców. Do chwili obecnej wydatkowana została kwota 1.425.420,00 zł.

Zastępca burmistrza podkreśliła, że gmina Pszczyna wspiera finansowo działalność szpitala. W 2019 roku przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego - wyposażenie pracowni endoskopii w szpitalu powiatowym, w wysokości 300.000,00 zł, natomiast w maju br. dotację w wysokości 100.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy sfinansowano koszt obsługi tzw. "wymazobusa" (dotychczas 59.850,00 zł - kwota niezaplanowana w budżecie na 2020 rok).

Sprawa szpitala była również tematem ostatniego Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego w dniu 9 września. W konwencie uczestniczyli posłowie i senatorowie działający na terenie powiatu pszczyńskiego oraz włodarze samorządów naszego powiatu i gminy Czechowice Dziedzice, którym została przedstawiona informacja o bieżącej działalności szpitala oraz propozycja wejścia gmin do spółki prowadzącej placówkę (pisaliśmy o tym tutaj).

- Mając powyższe na względzie, jak również bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszej gminy, Burmistrz Pszczyny podtrzymuje deklarację przystąpienia do spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. z siedzibą w Woli, prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie. Ostateczna decyzja o przystąpieniu do spółki, będzie należała do radnych Rady Miejskiej w Pszczynie - pisze Barbara Sopot-Zembok i dodaje: - Przy podejmowaniu decyzji, należy mieć na względzie rządowe zapowiedzi dotyczące odebrania szpitali samorządom i ich centralizacji, o czym informował m.in. Dziennik Gazeta Prawna w dniu 10 września 2020 roku.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.