Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 21 września 2020
  • 9 października 2020
  • wyświetleń: 1971

Miedźna: mieszkańcy poznali założenia projektowe SUiKZP

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miedźna 7 października odbyło się spotkanie konsultacyjne w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach w ramach projektu "Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym".W spotkaniu uczestniczyły 53 osoby. Każdy z przybyłych gości mógł uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, a także mógł zapoznać się z harmonogramem działań w zakresie sporządzanego studium. Konsultacje były wprowadzeniem do prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Przypominamy, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada. Wniosek jest do pobrania ze strony internetowej: studium.miedzna.pl/zloz-wniosek/ lub bezpośrednio można go zabrać w wersji papierowej z Urzędu Gminy Miedźna. Każdy wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Spotkanie konsultacyjne w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach - 7.10.2020 · fot. UG Miedźna


Wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie papierowej do Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: studium@miedzna.pl
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131.


Potwierdzenie złożenia wniosku będzie wysyłane po weryfikacji poprawności merytorycznej w godzinach pracy urzędu.

Wyłożenie wstępnej wersji projektu studium do wglądu planowane jest pod koniec pierwszego kwartału 2021 r.

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.