pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 19 września 2020
  • wyświetleń: 3144

Księga wieczysta nieruchomości - o czym informuje

Materiał partnera:

Księga wieczysta to najważniejszy dokument, który opisuje stan prawny danej nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki). Znajdują się w niej kluczowe informacje dotyczące rodzaju nieruchomości, jej właściciela, ewentualnych obciążeń hipotecznych czy też ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością.

Księga wieczysta nieruchomości - o czym informuje
fot. Pixabay.com


Myśląc o zakupie czy wynajmie nieruchomości powinniśmy przede wszystkim sprawdzić jej stan prawny. To podstawa, o której powinniśmy pamiętać, aby uniknąć kłopotów i niepotrzebnego stresu. Do księgi wieczystej należy koniecznie zajrzeć chociażby przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Dzięki informacjom w niej zawartym dowiemy się, czy planowana transakcja jest bezpieczna.

Księga wieczysta - jakie informacje zawiera?Dokument ten (obecnie wszystkie księgi wieczyste zakładane są w formie elektronicznej) ma ustawowo określoną strukturę, dzięki czemu łatwo można czytać i analizować zawarte w niej informacje. Niezależenie od tego, czy jest to księga wieczysta mieszkania, działki czy domu, składa się z 4 działów:

Dział I-O - Oznaczenie nieruchomościW dziale tym znajdziemy informacje dotyczące położenia i charakterystyki danej nieruchomości - mowa o jej dokładnej lokalizacji (miejscowość, województwo, numer działki ewidencyjnej, adres), powierzchni użytkowej, ilości pomieszczeń, kondygnacji czy też pomieszczeń przynależnych (np. komórka lokatorska).

Dział I-Sp - Spis praw związanych z własnościąTa część księgi wieczystej informuje o tym, jaka forma własności przysługuje właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu danej nieruchomości - czy jest to własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste. Znajdziemy tu również informację o tym, jaka jest wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej - w przypadku nieruchomości lokalowych. W przypadku nieruchomości gruntowych można tu znaleźć informacje dotyczące przysługującej, ewentualnej służebności gruntowej, ustanowionej po to, aby mieć prawo przechodu bądź przejazdu przez działkę sąsiednią.

Dział II - WłasnośćDrugi dział księgi wieczystej to informacje wskazujące na właściciela nieruchomości bądź wieczystego użytkownika nieruchomości. To właśnie tutaj możemy sprawdzić, czy osoba, która sprzedaje daną nieruchomość i podaje się za jej właściciela, faktycznie nim jest. Właścicieli może być kilku, tak jak ma to miejsce w przypadku małżeństw ze współwłasnością majątkową. Jeśli właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, księga wieczysta poinformuje nas o jej imieniu i nazwisku, imionach rodziców, numerze PESEL (nie zawsze jest dostępny), a także sposobie nabycia nieruchomości (np. umowa sprzedaży, darowizna, spadek).

Dział III - Prawa, roszczenia i ograniczeniaTo bardzo ważny dział księgi wieczystej, który informuje o tym, czy wobec danej nieruchomości bądź jej właściciela ustanowione są na rzecz osób trzecich wspomniane prawa, roszczenia, ograniczenia. Katalog spraw, które mogą się tutaj pojawić jest bardzo szeroki. Najczęściej można tu spotkać wpis prawa dożywocia, prawa służebności mieszkania, prawa pierwokupu czy też roszczenia o przeniesienie własności. Warto również zwrócić uwagę na to, czy treść tego działu nie zawiera ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym - przed zakupem takiej nieruchomości należy dążyć do wyjaśnienia sprawy i usunięcia tego wpisu.

Dział IV - Hipoteka


W czwartym dziale księgi wieczystej można znaleźć informacje dotyczące ewentualnych hipotek obciążających tę konkretną nieruchomość. Jeśli takowe istnieją, dowiemy się o jaki rodzaj hipoteki chodzi, jaka jest jej wysokość i w jakiej walucie została udzielona. Hipoteka może być jedna lub kilka.

Jak najszybciej znaleźć księgę wieczystą danej nieruchomości?Najszybszym sposobem na uzyskanie wglądu do księgi wieczystej jest poproszenie właściciela nieruchomości o jej numer. Dzięki temu nie będzie trzeba wykonywać pracy, aby odszukać odpowiednią księgę. Odmowa podania numeru księgi wieczystej może sugerować, że ma on nieczyste zamiary. Jeżeli posiadamy numer księgi wieczystej, to jej treść możemy sprawdzić przez Internet, korzystając z oficjalnej, państwowej przeglądarki dostępnej na stronie Ekw.ms.gov.pl.

Szukając informacji o tym, jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, mając tylko jej adres lub numer działki, warto wejść na stronę Ksiegawieczysta.net.

Zdjęcie: Pixabay.com