Reklama

Wiadomości

  • 31 sierpnia 2020
  • 6 września 2020
  • wyświetleń: 15047

Komisja Rady Miejskiej rekomenduje nazwę dla nowego ronda

Od 15 maja do 15 lipca do Urzędu Miejskiego wpłynęło pięć propozycji w sprawie nadania nazwy ronda przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec w Pszczynie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej dokonała analizy tych wniosków i na jej podstawie wydała rekomendacje.

Budowa ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec - 24.08.2020
Budowa ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec - 24.08.2020 · fot. pless.pl


15 maja wpłynął wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie, podpisany przez proboszcza ks. Mirosława Czyża. Rada Parafialna zwróciła się do Rady Miejskiej w Pszczynie z propozycją nadania nazwy "Rondo Reformacji". Wnioskodawcy podkreślili, iż w gminie istnieją nazwy rond, ulic i innych miejsc, poświęcone wielkim postaciom, które są jednoznacznie kojarzone z Kościołem Rzymskokatolickim, między innymi "Rondo Jana Pawła II", "ul. bp. Bernarda Bogedaina", "pl. Ks. prałata Józefa Kuczery", "sala sesyjna im. Ks. Piotra Skargi". W opinii wnioskodawców "Reformacja" jest powszechnie kojarzona z Kościołem Ewangelickim. Zasadniczo jednak pozostaje terminem naukowo obiektywnym, który swoim początkiem sięga XVI wieku. Jednocześnie podkreślono, iż w dobie obecnej pamięci historycznej nazwa "Rondo Reformacji" nawiązywałaby do wielowiekowej historii ziemi pszczyńskiej.

Kilka dni później wniosek złożył mieszkaniec Wisły Małej (przedstawiciel rodziny śp. Władysława Kuboszka) w sprawie nadania nazwy dla nowego ronda - "Rondo im. por. Władysława Kuboszka". Wnioskodawca przedstawił wcześniejszą korespondencję z Urzędem Miejskim w Pszczynie w sprawie nadania ulicy nazwy "Władysława Kuboszka" oraz pozytywne stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej. Swoją propozycję argumentował między innymi tym, że rondo usytuowane jest w kierunku Wisły Małej. 15 czerwca wpłynęło również pismo będące stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej wspierające obywatelski projekt związany z nadaniem w przestrzeni publicznej gminy Pszczyna obiektowi samorządowemu lub miejscu patrona w osobie Władysława Kuboszka (1912-1944).

Władysław Kuboszek urodził się w Wiśle Małej koło Pszczyny, był Porucznikiem Wojska Polskiego, a podczas II wojny światowej między innymi inspektorem okręgu rybnickiego ZWZ (w powiatach rybnickim i pszczyńskim), aresztowany przez Niemców zginął w KL Auschwitz.

Budowa ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec - 24.08.2020
Budowa ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec - 24.08.2020 · fot. BM / pless.pl


Pod koniec czerwca do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie oraz Burmistrza Pszczyny wpłynął wniosek radnych Marka Szklorza oraz Michała Ziebury w sprawie nadania nazwy "Rondo Powstań Śląskich". Wnioskodawcy podkreślili, iż przy proponowanej nazwie kierują się uwarunkowaniami geograficznymi, umocowaniami faktów historycznych, a także wolą mieszkańców. Rondo znajduje się bowiem na pograniczu osiedla Kolonia Jasna i sołectwa Łąka, zlokalizowane jest na zachodnich rubieżach Pszczyny przy wjeździe do Pszczyny z kierunku Goczałkowic oraz sołectwa Łąka. Wskazali na wspólną propozycję jednostek pomocniczych osiedla Kolonia Jasna i sołectwa Łąka (ich wnioski wpłynęły w połowie lipca).

Rozpatrując uwarunkowania historyczne wnioskodawcy wskazali, że w tym rejonie, w pobliskim parku pszczyńskim, rozpoczęło się I Powstanie Śląskie mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski, a powstało z niezadowolenia, terroru i represji niemieckich wobec ludności polskiej, której przejawem była masakra w Mysłowicach. W niedalekiej odległości od ronda w pobliskim parku znajduje się cmentarz wojenny "Trzy Dęby", gdzie znajdują się mogiły powstańców śląskich i harcerzy rozstrzelanych w parku 4 września 1939 roku oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych 1 i 2 września 1939 roku. W opinii wnioskodawców zasadnym jest, aby rejon wybuchu I Powstania Śląskiego był upamiętniony nazwą ronda powstałego w tym obszarze. Wskazują, iż kierując się odpowiedzialnością wobec dbania o pamięć historyczną dla tego rejonu i przyszłych pokoleń oraz upamiętnienia tych wydarzeń proponują nazwę jednoczącą wspólnoty mieszkańców, umocowaną w historycznych faktach i oddającą szacunek i hołd dla ludzi poległych w walce o wolność.

Budowa ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec - 24.08.2020
Budowa ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec - 24.08.2020 · fot. pless.pl


Z kolei 7 lipca do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszczynie wpłynęła Uchwała nr XIX/198/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłoszenia propozycji nadania nazwy "Ronda powiatów partnerskich". Radni Rady Powiatu Pszczyńskiego w uchwale intencyjnej uzasadniają swoją propozycję tym, że Powiat Pszczyński posiada partnerów w Niemczech, Czechach i we Włoszech, jednocześnie współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, będąc członkiem Związku Powiatów Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W roku 2021 przypada 5-lecie podpisania partnerstwa z Powiatem AnhaltBitterfeld w Niemczech.

Radni podkreślają, iż na szczególną uwagę zasługuje intensywność kontaktów i różnorodność płaszczyzn, na których następuje wymiana doświadczeń i owocna współpraca w zakresie administracyjnym, oświaty, kultury, promocji zatrudnienia, czy zdrowia. W aktualnie trwającej światowej pandemii niemiecki powiat partnerski aktywnie wspiera pszczyński szpital poprzez przekazywanie potrzebnego wyposażenia medycznego, czy osobistego dla pracowników.

W opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pszczynie, przy rozpatrywaniu wniosków (propozycji), które były analizowane w przedmiotowej sprawie należy kierować się przede wszystkim opinią jednostek pomocniczych osiedla Kolonia Jasna oraz sołectwa Łąka. W związku z powyższym Komisja na podstawie udzielonych wyjaśnień, zgromadzonej dokumentacji oraz złożonych propozycji nadania nazwy ronda przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec w Pszczynie, pozytywnie zarekomendowała propozycję nazwy "Rondo Powstań Śląskich". Ponadto Komisja zawnioskowała do burmistrza Pszczyny o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie nadania nazwy dla powyższego skrzyżowania "Rondo Powstań Śląskich".

BM / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Budowa ronda na ulicy Cieszyńskiej i Zdrojowej" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Budowa ronda na ulicy Cieszyńskiej i Zdrojowej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Budowa ronda na ulicy Cieszyńskiej i Zdrojowej" podaj