pless.pl

Wiadomości

  • 20 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 3391

Nowy JPK_V już niedługo - budowa, zasady i funkcje od podstaw

Materiał partnera:

Nowy jednolity plik kontrolny, który ma zostać wprowadzony od 1 października, został nazwany JPK_V7. Już teraz przygotowując się do zmian, podatnicy powinni poznać budowę nowego pliku, jego zastosowanie oraz informacje które zawiera. Jak będzie przygotowywany i wysyłany nowy Jednolity Plik Kontrolny? Jaki jest cel wprowadzenia zmian? Co stanie się z rozliczeniami kwartalnymi i znanymi do tej pory deklaracjami VAT?

Ruchome terminy wprowadzenia zmianPodstawowym pytaniem podatników, które często się powtarza jest - od kiedy podatnicy mają przygotowywać nowy JPK_VAT? JPK_V7 zastępuje deklaracje VAT-7 i VAT-7K, już od 1 października 2020 roku. Termin ten był przekładany od początku epidemii, ze względu na trudności gospodarcze i Covid-19. Obecnie ustawodawca zdecydował, że zarówno duże, średnie jak i małe oraz mikroprzedsiębiorstwa, mają wprowadzić zmiany już od 1 października 2020 roku. Deklaracja za okresy miesięczne ma być przesyłana do 25. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin ma ulegać przedłużeniu - do pierwszego następującego po nich dnia roboczego.

Budowa i funkcjonowanie nowego JPK_VATJPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym, zbudowanym z dwóch części - ewidencji oraz deklaracji. Ewidencja VAT ma dotyczyć informacji o zakupach i sprzedaży (jak w ewidencji sprzedaży VAT przedsiębiorcy za równoważny okres) oraz deklaracji VAT, obecnie znanych jako VAT-7 i VAT-7K.

Nowy jednolity plik kontrolny ma w pełni zastąpić deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Od tej pory będą one wypełniane tylko w ramach pliku. Nie dotyczy to jednak innych deklaracji VAT. Razem z wprowadzeniem, obowiązek zaczyna dotyczyć kolejnych okresów, co oznacza, że deklaracje za wcześniejszy czas lub korekty do nich, należy przygotowywać na ówczesnych zasadach. Celem jego wprowadzenia ma być więc uproszczenie komunikacji z urzędami, w zakresie deklaracji VAT’owskich, które mają zostać zastąpione tak, jak pierwotnie zakładano przez jednolite narzędzie JPK.

jpk_vat


Rodzaje nowego Jednolitego Pliku KontrolnegoNowy JPK_VAT został przewidziany w dwóch rodzajach - JPK_V7M i JPK_V7K. Gdzie pierwszy z nich, JPK_VM, dotyczyć ma podatników składających deklaracje w cyklach miesięcznych. Drugi natomiast - JPK_V7K został skierowany do podatników, którzy zdecydowali, że będą rozliczać się w sposób kwartalny i spełnili do tego odpowiednie warunki.

Przygotowanie i wysyłka oraz UPONowy jednolity plik kontrolny ma być jedynym plikiem, zawierającym wszystkie informacje potrzebne organom skarbowym. Ma zawierać część ewidencyjną i deklaracyjną - wszystko przygotowywane i wysyłane wyłącznie w wersji elektronicznej. Wysyłka JPK_V7 ma być możliwa po podpisaniu dokumentu podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po jego złożeniu, możliwe będzie pobranie Urzędowego poświadczenia Odbioru (UPO), podobnie jak w przypadku elektronicznego składania deklaracji PIT.