pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 20 sierpnia 2020
  • 5 września 2020
  • wyświetleń: 7845

Zadbają o bezpieczeństwo na ul. Katowickiej w Piasku

Kwestia nagminnego łamania przepisów drogowych przez kierowców poruszających się ulicą Katowicką w Piasku, poprzez przekraczanie dozwolonej prędkości, była wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców (m. in. złożyli wniosek o montaż wyświetlaczy prędkości rzeczywistych). W sprawie zainterweniował również radny miejski Andrzej Mańka. Jego apel odniósł skutek - jeszcze do końca września przy ul. Katowickiej wykonany zostanie peron na przystanku autobusowym.

- W ostatnim czasie, tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, nie doszło do tragedii gdy młody kierowca, jadący ulicą Katowicką w terenie zabudowanym 140 km/h, stracił panowanie nad swoim pojazdem i dalszą cześć trasy pokonał jadąc chodnikiem, jednocześnie uszkadzając ogrodzenia poszczególnych posesji - zwraca uwagę Andrzej Mańka i dodaje, że na tej drodze występuje duże natężenie ruchu pieszych, jak i samochodów. Z ulicy Katowickiej korzystają bowiem osoby uczęszczające do ośrodka zdrowia, apteki, kościoła, szkoły, sklepów, piekarni itp. Dodatkowo ruch samochodowy zwiększa się w przypadku kolizji czy remontów nawierzchni na DK1.

Radny zauważa, że przy ulicy Katowickiej znajduje się przystanek "Piasek 1" na trasie Pszczyna - Piasek, zlokalizowany na jej poboczu. - W tym przypadku zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców oczekujących na przyjazd autobusu, jak i kierowców samochodów, z uwagi na fakt, iż przystanek nie posiada zatoki, a pasażerowie zmuszeni są do oczekiwania na poboczu drogi. Przy tej okazji warto nadmienić, że pasażerowie wysiadający z autobusu, a w szczególności osoby mające problem z poruszaniem się, zwłaszcza zimą gdy jest ślisko, narażone są na niebezpieczeństwo związane z wpadnięciem do sąsiadującego z drogą rowu - opisuje.

Andrzej Mańka zwrócił się z prośbą do burmistrza o podjęcie rozmów i działań z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie oraz Starostwem Powiatowym w Pszczynie mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Katowickiej w Piasku.

W odpowiedzi na jego pismo czytamy, że Dariusz Skrobol wystosował wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie o wykonanie peronu dla pasażerów na przystanku zlokalizowanym na ul. Katowickiej w Piasku. - Wykonanie takiego peronu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pasażerów. Popieram argumenty zawarte przez radnego w interpelacji - pisze burmistrz.

Włodarz gminy zwrócił się również z wnioskiem do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie o przeprowadzenie kontroli prędkości pojazdów poruszających się ul. Katowicką w Piasku.

Końcem sierpnia dowiedzieliśmy się, że zadanie związane z wykonaniem peronu na przystanku autobusowym w ciągu ul. Katowickiej w Piasku zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg zlecone do wykonania z terminem realizacji do 30 września 2020 r.

W odniesieniu do prośby o ustawienie wyświetlacza prędkości rzeczywistej, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie poinformował, że obecnie nie jest prowadzone zadanie polegające na montażu ww. urządzeń w ciągu dróg powiatowych na terenie naszego powiatu. Poprzednia edycja w ramach programu "Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce" była prowadzona w 2018 roku i wówczas zakupiono 11 wyświetlaczy prędkości rzeczywistej. W przypadku realizacji II edycji przedsięwzięcia na sieci dróg powiatowych, PZD uwzględni przedmiotową lokalizację w ciągu ulicy Katowickiej w Piasku, jako wymagającą zmiany organizacji ruchu.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.