pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 19 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 2131

Weź udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pawłowice za 2019 r.

W czerwcu na gminnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Raport o stanie Gminy Pawłowice za 2019 r. zachęcając do zapoznania się z dokumentem podsumowującym ubiegłoroczną działalność Wójta Gminy Pawłowice oraz realizację uchwał rady gminy. Radni rozpatrzą ten dokument na sesji absolutoryjnej, która zaplanowana jest na wtorek, 25 sierpnia na godzinę 15.00.

Zgodnie z przepisami, nad raportem (dostępny tutaj) przeprowadzona zostanie debata. Mogą w niej wziąć udział również mieszkańcy gminy, pod warunkiem złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice pisemnego zgłoszenia chęci udziału w debacie popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Podawczym Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 24 sierpnia.

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Pawłowice za 2019 r.

Liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos w debacie, wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń do przewodniczącego. Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii oraz prowadzenie sesji w formie zdalnej, udział mieszkańców w debacie będzie zapewniony w siedzibie Urzędu Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60. Specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe umożliwi uczestnikom debaty zdalne wystąpienie podczas sesji (punkt 6a porządku obrad).

Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć udziału w debacie, proszeni są o zgłoszenie się przed sesją w Punkcie Podawczym.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.