pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 18 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 2958

Dofinansowanie do podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

Burmistrz Pszczyny informuje o możliwości ubiegania się o pomoc uczniowi niepełnosprawnemu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021. Termin składania wniosków mija 11 września.

podręczniki, książki
Można ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych · fot. pixabay.com


Dofinansowanie przyznawane jest w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na lata 2020-2022.

Programem będą objęci uczniowie klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Uczeń musi posiadać orzeczenie lub kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (mowa o nim w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Szczegółowe informacje i wniosek znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie: bip.pszczyna.pl/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-latach-2020-2022-rok-szkolny-2020-2021

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.