pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 14 sierpnia 2020
  • 17 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 7598

Plany zagospodarowania Jankowic i Studzienic poddane konsultacjom

Za nami:

Od 17 sierpnia do 14 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie wyłożone do wglądu zostaną miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - etap II i III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plany będą dostępne w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 1 (parter):
  • w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,
  • od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 12.00.


Konsultacje z udziałem projektanta odbędą się w dniach:
  • 17 i 24 sierpnia (poniedziałki) od godziny 11.00 do godziny 16.00,
  • 2 września (środa) od godziny 10.00 do godziny 15.00,
  • 7 września (poniedziałek) od godziny 11.00 do godziny 16.00.


Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - ETAP II i ETAP III wraz z niezbędną dokumentacją, udostępnione będą również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz na www.pszczyna.pl.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie - telefonicznie pod numerami: 32 4493928, 32 4493929 lub mailowo: uia@pszczyna.pl.

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego oraz przed wejściem do sali w której będą wyłożone projekty oraz przed wejściem na dyskusję publiczną lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice i Studzienice - etap II i etap III - odbędzie się 2 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w sali sesyjnej (II piętro) o godz. 15.00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowych projektach miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2020 r. Więcej informacji odnośnie do możliwości składania uwag znajdziecie tutaj.

BM / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.