pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 14 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 5454

Radny pyta burmistrza o budowę prawoskrętu na ul. Bielskiej

Problem paraliżu komunikacyjnego na ul. Bielskiej w Pszczynie jest nierozwiązany od wielu lat. Co więcej, z każdym rokiem sytuacja jest coraz bardziej uciążliwa dla mieszkańców i kierowców ościennych gmin. Radny Marek Szklorz zwrócił się do burmistrza z pytaniem, czy gmina Pszczyna aktualnie podejmuje działania w celu realizacji budowy prawoskrętu na ul. Bielskiej.

dk1, bielska, skrzyżowanie
Skrzyżowanie DK-1 z ulicą Bielską · fot. pless.pl


- Korkująca się ul. Bielska od strony ronda papieskiego do skrzyżowania z DK1 w godzinach szczytu stwarza ogromne uciążliwości dla mieszkańców gminy Pszczyna oraz okolicznych gmin, którzy poruszają się w kierunku Bielska oraz Katowic - pisze na wstępie radny Marek Szklorz.

Jako argument przemawiający za ponownym podjęciem tego tematu nadawca pisma przywołuje stan jakości powietrza. - Pszczyna jest obecnie w czołówce miast o bardzo zanieczyszczonym powietrzu. Budowa prawoskrętu, tak oczekiwana przez kierowców oraz społeczność lokalną, a zwłaszcza mieszkańców kilku dużych osiedli, wpłynęłaby nie tylko na udrożnienie ruchu przez miasto, ale znacznie ograniczyłaby emisję spalin zwłaszcza w rejonie osiedli, gdzie mieszka ponad 14 tysięcy ludzi - uważa radny.

Marek Szklorz przypomniał, że podczas Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego, który odbył się 13 maja 2019 roku, zebrani przygotowali wystąpienie do dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych w powiecie pszczyńskim m.in. poprzez budowę prawoskrętu przy ul. Bielskiej w Pszczynie (artykuł na ten temat znajdziecie tutaj). Z inicjatywy Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w listopadzie ubiegłego roku Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła uchwałę intencyjną w sprawie budowy prawoskrętu na ul. Bielskiej (pisaliśmy o tym tutaj). Powiat również włączył się w działania w zakresie uregulowania gruntów niezbędnych przy realizacji tego zadania.

Warto dodać, że w 2018 roku z przedstawicielami Zarządu Dróg w Wojewódzkich w Katowicach spotkali się na komisji radni gminy, którzy apelowali o podjęcie procedowania w sprawie budowy prawoskrętu.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 20.02.2020, radny Marek Szklorz
Radny Marek Szklorz · fot. BM / pless.pl


- Czy gmina Pszczyna aktualnie podejmuje działania w celu realizacji budowy prawoskrętu na ul. Bielskiej? - pyta burmistrza radny Marek Szklorz i dodaje: - Zwracam się z prośbą o przygotowanie projektu aktualnej uchwały intencyjnej, dotyczącej konieczności realizacji w/w inwestycji tak niezbędnej dla kierowców i mieszkańców Pszczyny oraz okolicznych gmin tym bardziej, iż usprawni to również połączenie komunikacyjne zachodniej części gminy ze wschodnią, którą dzieli droga krajowa DK1. Rozwiązanie to znacząco przyczyni się do uzyskania efektu płynności ruchu drogowego włączającego się w sieć dróg krajowych, a mianowicie z drogi wojewódzkiej (ul. Bielska) do drogi krajowej nr 1 w Pszczynie.

W odpowiedzi na interpelację burmistrz podkreślił, że wykonanie prawoskrętu z ul. Bielskiej na drogę krajową nr 1 w Pszczynie nie należy do kompetencji Gminy Pszczyna. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz.470 z późn. zm.) przebudowa skrzyżowania należy bowiem do zarządcy drogi wyższej kategorii. Burmistrz zaznaczył, że koszt przebudowy może ponieść zarządca drogi niższej kategorii w przypadku gdy to on wystąpi z inicjatywą przebudowy skrzyżowania. Mimo wielu rozmów ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice ani Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie wyraził woli podjęcia inwestycji.

- Urząd Miejski w Pszczynie proponował włączenie drogi zbiorczej biegnącej wzdłuż DK-1 do sieci dróg powiatowych, co mogłoby pomóc w przyspieszeniu decyzji o przebudowie skrzyżowania, jednak propozycja ta nie została przyjęta. Przebudowa skrzyżowania była również zgłaszana przez nas do wykazu kluczowych elementów infrastruktury transportowej w województwie śląskim tworzonego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów - wymienia Dariusz Skrobol.

Burmistrz przedstawił także inne działania podjęte przez gminę: - Ostatnio, tj. w okresie od lipca do października 2019 r., tutejszy Urząd współpracował z firmą ARCHIKON, która zaprojektowała połączenie ul. Bielskiej z drogą zbiorczą w celu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji handlowo-usługowej. W przypadku realizacji tej inwestycji można spodziewać się poprawy płynności ruchu na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933.

Równocześnie Dariusz Skrobol poinformował, że 19 grudnia ubiegłego roku na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie została podjęta uchwała w sprawie konieczności budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 933 (ul. Męczenników Oświęcimskich) oraz budowy wydłużonego pasa ruchu do zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Bielskiej) w Pszczynie na drogę krajową DK-1 w kierunku Bielska-Białej.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.