pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 lipca 2020
  • wyświetleń: 2891

Pawłowice: 7 tysięcy złotych do wymiany starego pieca węglowego

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

Gmina Pawłowice otrzymała pożyczkę w wysokości 1 mln 246 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice w 2020 roku. Otrzymana pożyczka po realizacji Programu może być częściowo umorzona. Dzięki przyznanej dotacji w 2020 roku na terenie gminy zostanie zdemontowanych 178 starych kotłów węglowych, niespełniających wymogów 5 klasy wg według kryteriów PN-EN 303-5:2012.

Wszystkie osoby, które złożyły w listopadzie 2019 roku deklarację udziału w Programie i realizacji inwestycji wymiany źródła ciepła na rok 2020, zostały poinformowane o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy Pawłowice stosownego wniosku o udzielenie dotacji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy, na podstawie której udzielona zostanie dotacja w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7000,00 zł. Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji zadania, tj. zakup i instalacja urządzenia grzewczego, nie może nastąpić przed zawarciem umowy dotacji z Gminą Pawłowice.

Zgodnie z uchwałą antysmogową, podjętą 7 kwietnia 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego, właścicieli nieruchomości zobowiązano do wymiany kotłów węglowych, niespełniających wymogów 5 klasy, w następujących terminach (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):
  • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji lub bez tabliczki znamionowej - do końca 2021 r.
  • kotły od 5 do 10 lat od daty produkcji - do końca 2023 r.
  • kotły poniżej 5 lat od daty produkcji - do końca 2025 r.
  • kotły klasy 3 lub 4 - do końca 2027 r.


Po przekroczeniu tych terminów użytkowanie kotłów węglowych będzie karane grzywną.

Więcej informacji: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Pawłowicach, tel. 32 47 56 330.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj