pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 lipca 2020
  • wyświetleń: 3886

Burmistrz: bardzo stabilna sytuacja finansowa gminy w 2019 roku

W ubiegłym tygodniu podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie burmistrz przedstawił szczegóły związane z przygotowaniem "Raportu o stanie gminy". To dokument, w którym znalazły się informacje o sytuacji finansowej, inwestycjach, a także działaniach Urzędu Miejskiego w 2019 roku.

Pszczyna z lotu ptaka, rynek, starówka, ratusz, zamek
W 2019 roku mieliśmy "komfortową i bardzo stabilną" sytuację związaną z gminnymi finansami · fot. pless.pl


Jak czytamy w Raporcie, w 2019 roku mieliśmy "komfortową i bardzo stabilną" sytuację związaną z gminnymi finansami. Dzięki temu zrealizowano plany wyznaczone w podejmowanej pod koniec 2018 roku uchwale budżetowej. Budżet gminy na dzień 31.12.2019 r. według wielkości planowanych po stronie dochodów wyniósł 268.675.327,18 21, a po stronie wydatków 281.126.150,96 zł. Planowane przychody wyniosły 20.281.468,28 zł, a rozchody 7.830.644,50 21. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 12.450.823,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu.

Burmistrz Dariusz Skrobol zwraca uwagę, że w najbliższym czasie dokonane zostaną odbiory największych inwestycji, których realizacja rozpoczęła się bądź przypadła na 2019 rok. - Mam na myśli przebudowę stadionu miejskiego, budowę sali gimnastycznej w Porębie, a także budowę Wodnego Placu Zabaw wraz ze strefą dla seniora, które jeszcze w tym roku powinny służyć mieszkańcom - wymienia.

Ubiegły rok to także czas rozwoju sieci dróg. Na ten czas przypadła realizacja największej inwestycji w rozwój infrastruktury rowerowej. Trzeba nadmienić, że z 26 mln zł, które otrzyma wykonawca, 21 mln zł to środki zewnętrzne stanowiące dofinansowanie. To także wskazuje, jak bardzo pomocne jest wsparcie Unii Europejskiej i środki pochodzące z innych funduszy zewnętrznych.- Można przytaczać wiele przykładów inwestycji. Najważniejsze, aby stosować zasadę zrównoważonego rozwoju. Co oznacza, że środki muszą być dzielone sprawiedliwie pomiędzy nasze osiedla i sołectwa. Są jednak problemy i zadania, które należy realizować na terenie całej naszej gminy - zauważa włodarz gminy Pszczyna.

Jako przykład burmistrz wskazuje walkę o czyste powietrze. Jak podkreśla, ograniczenie niskiej emisji to działania mające najwyższą wagę, ponieważ w przypadku ich realizacji chodzi o zdrowie mieszkańców Pszczyny. - Gmina Pszczyna stara się, aby wykorzystać wszystkie możliwości, z jakich można korzystać. Stąd jako jedni z pierwszych w Polsce podpisaliśmy umowę o przystąpieniu do programu Stop Smog. Cały czas realizujemy również nasze lokalne programy wymiany starych kotłów na nowoczesne systemy ogrzewania. To wielomilionowe inwestycje, które rozłożone zostały na etapy - tłumaczy Dariusz Skrobol.

W Raporcie o stanie gminy wskazano priorytety i zadania, przed jakimi stanie gmina. - W czasach pandemii koronawirusa musimy zadbać o stabilizację finansową. Zmuszeni jesteśmy przeprowadzić rewizję planowanych wydatków. Warto podkreślić, że nasza polityka finansowa prowadzona w ostatnich latach pozwala patrzeć na przyszłość z optymizmem. Wiele wskazuje na to, że nasze kluczowe inwestycje nie powinny być zagrożone - komentuje włodarz gminy Pszczyna i dodaje: - Już dzisiaj wiem, że przyszłoroczny dokument znacznie będzie się różnił od dwóch pierwszych "Raportów o stanie gminy". Wpływ na to będzie miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa na całym świecie

Radni udzielili burmistrzowi Pszczyny absolutorium
Burmistrz przedstawił szczegóły związane z przygotowaniem "Raportu o stanie gminy" · fot. UM Pszczyna


Jak zauważa Dariusz Skrobol, skutki kryzysu odczuje również gmina Pszczyna, która nie tylko jest jednostką administracyjną, ale również największym pracodawcą na naszym terenie. Szczegółowe dane ekonomiczne będzie można analizować dopiero dysponując wiedzą z kilku następujących po sobie miesięcy.

- Z naszych prognoz wynika, że w najbliższym czasie zanotujemy znaczne spadki wpływów do budżetu, co musi przełożyć się na bieżące wydatkowanie. Z uwagi na oszczędności zdecydowałem, aby zrezygnować w tym roku z organizacji imprezy kulturalnych. Zaoszczędzone środki przekazaliśmy na walkę z koronawirusem. Pozostająca nadwyżka uzupełni braki wpłat do budżetu wynikające z uruchomienia wsparcia dla przedsiębiorców. Mimo że zadaniem gminy nie jest niesienie pomocy przedsiębiorcom, w tak trudnej sytuacji, podjęliśmy z radnymi decyzję o uruchomieniu systemu wsparcia, które stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej - podkreśla burmistrz.

Swoje uwagi do Raportu podczas sesji przedstawili radni: Marek Szklorz, Henryk Kopiec, Rafał Wróbel, Andrzej Mańka, Michał Ziebura. Nagranie debaty dostępne jest poniżej:Do pobrania:

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.