pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 1 lipca 2020
 • wyświetleń: 2253

Pawłowice: będą zmiany w sposobie odbierania odpadów komunalnych

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Od 1 lipca w gminie Pawłowice zaczną obowiązywać zmiany w sposobie odbierania odpadów komunalnych. W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, urzędnicy przygotowali zestawienie najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

W stosunku do obecnych zasad odbioru odpadów, wprowadzono następujące zmiany:

Zmiana częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów z terenu zabudowy jednorodzinnej:

 • od kwietnia do października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz biodpady będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie,
 • w pozostałym okresie odbiór powyższych odpadów będzie odbywał się tak jak dotychczas, czyli 1 raz na miesiąc.


Zmiany w zakresie odbioru popiołu bezpośrednio z nieruchomości:

popiół bezpośrednio z nieruchomości (z kubłów) będzie odbierany wyłącznie w okresie listopad - kwiecień
popiół z kotłów C.O. jest przyjmowany w PSZOK przez cały rok


Zmiana sposobu oddawania bioodpadów:

 • od 1 lipca bioodpady będą odbierane wyłącznie z pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem "BIO" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów), dlatego bioodpady wystawione w workach nie będą odbierane.


Uwaga!
 • pojemniki na bioodpady muszą spełniać wymogi normy PN-EN 840 (dostosowanie do odbioru mechanicznego),
 • odpady wyrzucamy bezpośrednio do pojemnika, bez worków


Gmina Pawłowice rozważała utrzymanie odbioru bioodpadów w workach, jednak koszt takiej usługi byłby wyższy niż odbiór bioodpadów bezpośrednio z pojemnika. W przypadku worków firma dodatkowo musi wyodrębnić z masy bioodpadów worki i ponieść koszty ich odbioru.

Zasady dotyczące kompostowania bioodpadów:

 • od 1 lipca właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady na swojej nieruchomości, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka zwolnienia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy)
 • usytuowanie przydomowych kompostowników i sposób kompostowania bioodpadów nie może powodować uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz musi spełniać wymogi określone przepisami prawa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na te odpady, w części odpowiadającej ilości bioodpadów poddawanych kompostowaniu.


Uwaga! Jako przydomowy kompostownik rozumie się miejsca służące do zbierania bioodpadów w formie naziemnej pryzmy lub pojemniki przeznaczone do kompostowania bioodpadów w celu wytworzenia naturalnego nawozu, zapewniające cyrkulację powietrza, odpowiednią wilgotność oraz odpływ wody o pojemności co najmniej 300 l.

Limity ilości odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 • opony samochodowe - 8 szt. na rok w przeliczeniu na nieruchomość
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - 5 metrów sześciennych na rok w przeliczeniu na nieruchomość


Pozostałe rodzaje odpadów, jakie możemy dostarczać do PSZOK, nie są limitowane.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć TUTAJ.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj