pless.pl

Wiadomości

 • 26 czerwca 2020
 • wyświetleń: 5873

Bogumiła Boba: proszę o oddanie głosu na Andrzeja Dudę

Artykuł sponsorowany:

Kochani Rodacy, Polacy, moi kochani Ślązacy. Odwołuję się do Waszej prawości, ukochania rodziny i pracy, do Waszego przywiązania do Pana Boga i Ojczyzny.

Głosujcie na Andrzeja Dudę, który jest gwarantem poszanowania prawa Bożego w tworzeniu rodziny - tylko mężczyzna i kobieta mogą być współtwórcami i współdawcami życia dziecka. On także sprawdził się w trosce o życie materialne jako podstawę bytu rodziny. Sprawdził się również w czasie pandemii covid19, będąc autorem i współtwórcą czterech tarcz antykryzysowych. Dzięki temu nasze bezrobocie wzrosło zaledwie o 1% i nikt w wielkiej potrzebie nie został bez pomocy Państwa.

Liczę na mój Naród, że nie odżegna się od ponad tysiącletniej przynależności do Pana Boga, świadomej, która pozwoliła nam przetrwać zawieruchy dziejowe i umożliwi dojście do zbudowania Królestwa Bożego na ziemi, tej ziemi. Przypominajmy sobie stale nauczanie Św. Jana Pawła II.

Wierzę w to, że Bóg nas uchroni przed złem moralnym i materialnym. Bóg uratował nasz Szpital przez starania wielu ludzi, a więc niemożliwe stało się możliwym.

Mamy Króla Chrystusa i Królową Matkę Bożą i naszą - na których zawsze możemy liczyć, ale wtedy, kiedy respektujemy Prawo Boże. Proszę wszystkich moich wyborców, głosujcie na Andrzeja Dudę, a wtedy dalej będziemy się starać poprawiać prawo polskie, w tym, w czym ono nie dociąga do wymagań Dekalogu oraz dalej rozbudowywać dobro naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy, że ideologia gender to droga do całkowitego zniewolenia człowieka; nie jest wolnym człowiek zakuty w kajdany zmysłów, popędów - tym bardziej od dzieciństwa. Wszystko co sprzeczne z naturą jest złe i szkodliwe, zarówno dla ducha jak i ciała.

Prezydent Duda opowiedział się za Panem Bogiem, Jego prawami, Konstytucją Polski, dobrem rodziny, ochroną dzieci, młodzieży i starszych, za bezpieczeństwem pracy, za rozwojem oświaty i nauki, za zdrowiem obywateli, za wolnością wewnętrzną i zewnętrzną, a nie swawolą zniewalającą ducha i ciało człowieka.

Polska - czy ktoś to akceptuje czy nie - jest krajem Matki Bożej i Jezusa, Syna Bożego. Na tym się oprzyjmy, a nie zginiemy.

Życzę wszystkim świadomych i dobrych wyborów!


P.S. Osiągnięcia Andrzeja Dudy razem z partią PiS:


 • karta rodziny;
 • powrót do wieku emerytalnego sprzed jego podwyżki;
 • 500+;
 • dodatek szkolny 300+;
 • 13-sta emerytura;
 • leki dla seniorów;
 • zwolnienie od podatku do 26 roku życia;
 • mieszkania dla młodych;
 • wzrost stawki godzinowej do min. 17,50 zł brutto;
 • wzrost najniższej pensji krajowej do 2600 zł brutto;
 • wzrost nakładów na służbę zdrowia o 50% i większą ochronę chorych onkologicznie;
 • cztery tarcze antykryzysowe w trakcie pandemii, które uratowały Polaków od nędzy, a ich przedsiębiorstwa przed zamknięciem, co docenione zostało w światowych rankingach gospodarczych;
 • niezależność energetyczna, dzięki uzyskaniu nowych źródeł energii;
 • przywrócenie skasowanych posterunków policji;
 • przywrócenie zamkniętych i tworzenie nowych stacji PKP oraz nowych linii kolejowych i autobusowych;
 • inwestycje w infrastrukturę (m.in. Mierzeja Wiślana, Centrum Komunikacyjne);
 • poprawa bezpieczeństwa Polski w polityce zagranicznej i rozwój obronności oraz niezależności także ekonomicznej;
 • obrona rolnictwa przed skutkami suszy oraz większe dopłaty dla rolników;
 • poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i walka o prawdę historyczną.


Z wyrazami szacunku,

Radna Rady Powiatu Pszczyńskiego,
Bogumiła Maria Boba