Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 czerwca 2020
  • wyświetleń: 1664

PUP wypłacił przedsiębiorcom w powiecie 21,5 mln zł

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przelał 90% wnioskowanych przez mikroprzedsiębiorców pożyczek w ramach tarczy antykryzysowej. Firmy, które w związku z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji mogą starać się o wsparcie i składać stosowne dokumenty w kolejnym naborze, który trwa do 23 czerwca.

PUP
PUP wypłacił przedsiębiorcom w powiecie 21,5 mln zł. Kolejny nabór wniosków o wsparcie trwa do 23 czerwca · fot. Powiat


Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie na wsparcie rynku pracy w powiecie pszczyńskim w związku z epidemią koronawirusa pozyskał 41,5 mln zł. Zadania związane z pomocą dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej pszczyński PUP realizuje od początku kwietnia.

Do 15 czerwca przedsiębiorcy z powiatu pszczyńskiego złożyli 4 455 wniosków o pożyczkę, 417 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 541 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wpłynęły również cztery wnioski organizacji pozarządowych. Do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przelał na konta przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego ponad 21,5 mln zł. To środki z Funduszu Pracy, ale także unijne - z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Wypłaciliśmy już blisko 90% z wnioskowanych przez mikroprzedsiębiorców pożyczek na łączną kwotę niemal 19 mln zł. Ilość środków przelewanych każdego dnia na konta przedsiębiorców jest ogromna. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie przekroczyli kolejną granicę jednego tylko dnia wykonując 228 przelewów na łączna kwotę 1,1 mln zł - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor PUP w Pszczynie. Wszystkie wnioski sprawdzane i realizowane są sukcesywnie, w dużej części po uzupełnieniu przez przedsiębiorców.

Ważną częścią działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie jest pomoc osobom bezrobotnym. Od 1 do 15 czerwca zarejestrowanych zostało 92 bezrobotnych (w maju - 228, a w kwietniu 242).

Przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą w ramach naboru wystąpić:
- o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
- o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Organizacje pozarządowe w sytuacji spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą ubiegać się:
- o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Wyżej wymienione nabory będą prowadzone do 23 czerwca 2020 r. Mikroprzedsiębiorcy o udzielenie pożyczki mogą starać się bezterminowo.

Wnioski można składać poprzez:

portal praca.gov.pl - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zalecane),

elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP (/PUPPszczyna) - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,

skrzynkę oddawczą przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, dostępną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00, z przerwą techniczną ok. godziny 13.00 - wniosek oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie,

tradycyjną pocztę - przesyłając wniosek oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 723 991 209 lub 32 210 27 21 w godz. od 7.00 do 16.00 (z przerwą techniczną 13:00-14:00) lub pisząc e-mail: a.sarapkiewicz@pszczyna.praca.gov.pl lub m.szczygiel@pszczyna.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje:

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Nabór wniosków organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

PUP tarcza

ar, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.