pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 16 czerwca 2020
  • wyświetleń: 3774

Ósmoklasistom życzymy powodzenia! Dziś rozpoczęły się egzaminy

We wtorek, 16 czerwca rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty. Wszystkim przystępującym do nich uczniom życzymy połamania piór! W prowadzonych przez gminę Pszczyna szkołach podstawowych do sprawdzianu zasiadło dziś 463 uczniów.

czterolistna koniczyna, powodzenia
fot. pixabay.com


Tegoroczne egzaminy ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zostały przesunięte z kwietnia na 16-18 czerwca. Będą odbywały się w podwyższonym rygorze sanitarnym.

Na terenie gminy Pszczyna do egzaminów w pierwszym terminie podeszły 463 osoby. Siedem osób zostało zwolnionych z tego obowiązku, gdyż są laureatami olimpiad i konkursów. Dla ósmoklasistów, którzy przebywają na kwarantannie i nie mogli w pierwszym terminie podejść do egzaminu, wyznaczony jest z kolei termin dodatkowy w lipcu.

Wszystkie placówki edukacyjne prowadzone przez gminę Pszczyna, w których prowadzone są egzaminy, zostały z wyprzedzeniem przystosowane do wszystkich standardów, wymogów i zasad, które gwarantują młodzieży oraz kadrze pedagogicznej bezpieczeństwo.

W pierwszym dniu młodzież zasiadła do egzaminu z języka polskiego. Dzień później ósmoklasiści sprawdzą swoją wiedzę z matematyki, a w czwartek będą zdawać egzamin z języka obcego. Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00. Ósmoklasiści, którzy przebywają na kwarantannie, będą mogli do egzaminu podejść w terminie dodatkowym, który wyznaczono na lipiec. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół organizujących egzaminy ósmoklasisty są podobne do tych dla maturzystów. Składają się na nie m.in.:

  • obowiązek zachowania 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej,
  • obowiązek zakrywania przez uczniów ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną,
  • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
  • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),
  • zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
  • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

ar / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.