pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 9 czerwca 2020
  • wyświetleń: 7699

Radni i burmistrz wyjaśniają podwyżkę stawki za odbiór odpadów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Dzisiaj Rada Miejska w Pszczynie większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Była ona niezbędna, by po 1 lipca na terenie naszej gminy kontynuowany był odbiór śmieci. Poprzedziły ją wnikliwe kalkulacje oraz rozmowy - informują burmistrz i radni, którzy głosowali "za" przyjęciem tego aktu prawa.

Szanowni Mieszkańcy,

Uchwały o podnoszeniu jakichkolwiek opłat są dla nas, radnych decyzjami bardzo trudnymi. Z jednej strony dodatkowe obciążenia wpływają na Państwa budżety, ale z drugiej strony jest realizacja konkretnej usługi. Podobnie jak Państwo - również jesteśmy mieszkańcami Pszczyny, na terenie gminy płacimy podatki i tutaj ponosimy opłaty. Decyzja o wyższej stawce za odbiór śmieci nie cieszy żadnego z nas. Warto jednak zwrócić uwagę, że podwyższona stawka nie jest zależna od pracowników na szczeblu samorządowym, choć to samorządowcy zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązani są do jej zatwierdzenia.

Wysokość opłaty za gospodarowanie i wywóz śmieci rośnie w całej Polsce. Powodem tego są zmiany legislacyjne na szczeblu krajowym oraz kwoty zaproponowane przez prywatne przedsiębiorstwa podczas przetargu. Niekorzystnie w gminie Pszczyna w drodze przetargu do realizacji odbioru śmieci zgłosił się tylko jeden oferent, oczekując kwoty 13.787.712 zł brutto - dużo więcej niż początkowo zamierzaliśmy na ten cel przeznaczyć.

Niestety - zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej - system odbioru odpadów komunalnych musi się samofinansować. Oznacza to, że gmina nie może z dochodów własnych dofinansować tej usługi i nie może również na niej zarabiać. To z przepisów wynika, że całkowity koszt muszą ponieść mieszkańcy, czyli my wszyscy.

Nie oznacza to, że nie poszukujemy rozwiązań, by w znacznej mierze zmniejszyć opłatę. W marcu tego roku podjęliśmy uchwałę, na podstawie której w gminie Pszczyna właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady są zwolnieni w części z opłaty.

Niepodjęcie dzisiejszej uchwały i w konsekwencji brak umowy pomiędzy gminą a firmą odbierającą odpady byłby zaprzepaszczeniem kilkunastu ostatnich lat pracy na rzecz środowiska. Tu należy wspomnieć, że w drodze referendum w 2006 roku gmina Pszczyna jako jeden z pierwszych samorządów przejęła odpowiedzialność za usuwanie stałych odpadów komunalnych z posesji. Ten, pilotażowo podjęty program ostatecznie stał się wzorem dla całego kraju, czego efektem stało się czystsze środowisko i otoczenie, w którym mieszkamy. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba dzikich wysypisk oraz zminimalizowany został proceder spalania odpadów w przydomowych kotłach.

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można byłoby przyjąć, że jeśli dzisiejsza uchwała nie zostałaby podjęta, to część odpadów wywożona byłaby niezgodnie z prawem do lasów, na tereny łąk i pól, wiele innych - poprzez proces spalania - zanieczyszczałoby powietrze - powietrze, o poprawę jakości którego tak bardzo w Pszczynie walczymy, realizując liczne programy antysmogowe.

Bycie radnym to nie tylko podejmowanie decyzji prostych i popularnych. W samorządzie konieczne jest też podejmowanie decyzji trudnych i odpowiedzialnych, które nie zawsze pierwotnie spotykają się z wielką aprobatą. Ważniejsze od poklasku jest spojrzenie na długoletnie konsekwencje, które dana uchwała ze sobą niesie. Tym właśnie samorządność różni się od polityki. Dbałość o ekologię jest i powinna być zawsze jednym z najważniejszych celów i również naszych obowiązków.

Zdajemy sobie sprawę, że podnoszenie jakichkolwiek opłat zawsze wzbudzać będzie niepokój, że przez takie decyzje zostajemy wystawieni na ataki polityczne w mediach i internecie, że towarzyszyć temu również będzie hejt, a niektóre osoby w opozycji do tego będą starały się budować swój wizerunek. Bierzemy jednak za to odpowiedzialność, bo zostaliśmy samorządowcami, by służyć gminie Pszczyna, naszej Małej Ojczyźnie, by dbać o jej mieszkańców, historię, wyjątkowość, ale również o rozwój i środowisko.


Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz radni: Krystyna Fuławka, Ireneusz Gruszka, Jacek Kubis, Marcelina Leki, Piotr Rabaszowski, Monika Rąba, Leszek Szczotka, Maria Szostak, Andrzej Wojtanowicz

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj