pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 8 czerwca 2020
 • 17 czerwca 2020
 • wyświetleń: 19696

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w III etapie PONE

W poniedziałek, 15 czerwca rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. To trzeci etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). W połowie maja gmina Pszczyna wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o pożyczkę w wysokości 2 509 200 zł, co pozwoli na realizację 273 inwestycji. Ile wyniosą dotacje i na co można je przeznaczyć?

komin, kominy, dach, smog
Już od poniedziałku, 15 czerwca można wnioskować o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na ekologiczne · fot. pless.pl


Nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna potrwa w terminie od 15 czerwca do 6 lipca 2020 roku. Wnioski można składać elektronicznie, bądź w Punkcie Obsługi Klienta. Ze względu na panującą epidemię urząd miejski zwraca się z prośbą o to, aby korzystać z formularza on-line.

- Uruchomiliśmy trzeci etap, który pozwoli na wymianę kolejnych starych kotłów. Czekamy na środki z WFOŚ-u. Nie chcieliśmy jednak opóźniać realizacji programu dlatego wnioski mieszkańców przyjmujemy przed decyzją o dofinansowaniu, które powinniśmy otrzymać. Dzięki temu fizycznie będzie można wymieniać piece latem i jesienią, a nie w środku zimy - informuje burmistrz Dariusz Skrobol, który przypomina również, o tym, że na realizację dwóch etapów wymiany źródeł ciepła przeznaczono ponad 16 mln zł, a niebawem rozpocznie się realizacja rządowego programu Stop Smog, który pozwoli zrealizować inwestycje na poziomie kolejnych 15 mln zł.

Dofinansowanie można pozyskać na: • Wymianę starego źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, drewno) w budynku jednorodzinnym na kocioł gazowy, kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu, kocioł elektryczny, inne ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, kocioł olejowy;
 • Termomodernizację budynku: docieplenie ścian, docieplenie dachu/stropodachu, wymianę okien i drzwi;
 • Modernizację źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o.


Maksymalna dotacja wynosi: • Wymiana starego źródła ciepła na paliwa stałe(węgiel, drewno) w budynku jednorodzinnym: 8400 PLN (nie więcej niż 60% poniesionych kosztów),
 • Modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o.: 3000 PLN (nie więcej niż 60% poniesionych kosztów);
 • Docieplenie ścian: 5000 PLN (nie więcej niż 60% poniesionych kosztów),
 • Docieplenie dachu lub stropodachu: 2000 PLN (nie więcej niż 60% poniesionych kosztów),
 • Wymiana okien i drzwi: 3000 PLN (nie więcej niż 60% poniesionych kosztów)


Wniosek można złożyć:Elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem: niskaemisja.pl/wniosek/pszczyna (formularz będzie dostępny od 15.06.2020 od godziny 10.00 do 6.07.2020 roku do godziny 23.59) lub w formie papierowej, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK, tj.:

 • 15.06 (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 14.00,
 • 18.06 (czwartek) w godzinach 13.00 - 17.00,
 • 22.06 (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 14.00,
 • 25.06 (czwartek) w godzinach 13.00 - 17.00,
 • 29.06 (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 14.00,
 • 2.07 (czwartek) w godzinach 13.00 - 17.00,
 • 4.07 (sobota) w godzinach 9.00 - 13.00,
 • 6.07 (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 14.00.


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, operator zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej w Punkcie Obsługi można składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Obsługa mieszkańców odbywa się w formie:

 • telefonicznej - pod numerami telefonów: 721 747 447 oraz 693 551 490;
 • mailowej: pszczyna@atsys.pl.


Składanie wniosków w formie papierowej odbywa się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Podczas składania wniosku i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się przy wejściach do Punktu Obsługi Klienta.

Wnioski papierowe rejestrowane będą z zachowaniem należytej ostrożności, tzn. rejestrowane będą i weryfikowane po maksymalnie 3-dniowej kwarantannie. Operator zachowa osobną numerację dla wniosków składanych papierowo i wniosków składanych elektronicznie.

Sposób składania wnioskówWnioski składane elektronicznie powinny zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdować się lista załączników jakie należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.

Na wysłanie dokumentów mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). W przypadku złożenia dokumentów w Punkcie Obsługi dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór PONE Pszczyna ETAP III - Numer wniosku.

Link do wniosku w wersji online:
www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczyna. Formularz będzie dostępny od 15 czerwca, od godziny 10.00.

Wnioski składane papierowo należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór PONE Pszczyna ETAP III. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Link do wniosku w wersji pdf do złożenia w wersji papierowej: www.niskaemisja.pl/wniosekpdf/pszczyna (zakładka OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU).

Obowiązkowe załączniki do wniosku o udzielenie dotacji to: • oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości podpisane przez wnioskodawcę (oświadczenie znajduje się w treści wniosku),
 • zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji w budynku/lokalu, link do pobrania oświadczenia: (link do niskiej emisji),
 • zdjęcie tabliczki znamionowej posiadanego źródła ciepła lub inny dokument potwierdzający wiek źródła ciepła, w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła, w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej dopuszcza się przekazanie dokumentacji zdjęciowej w postaci elektronicznej za pomocą formularza do składania wniosków, lub oświadczenie, że data montażu kotła nie jest znana (brak tabliczki znamionowej);
 • dane obiektu budowlanego, link do pobrania dokumentu: niskaemisja.pl/ankietapdf/pszczyna
 • Ankieta zawierająca dane obiektu budowlanego będzie również dostępna w wersji online do wypełnienia i wydrukowania: www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczyna
 • oświadczenie o prowadzeniu lub braku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, zgodnie ze wzorem określonym w ogłoszeniu o naborze (oświadczenie znajduje się w treści wniosku).
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca występuje jako pełnomocnik, link do pobrania dokumentu: niskaemisja.pl/pelomocnictwo/pszczyna


Zasady oceny wniosków:Zmienione zostały zasady oceny wniosków, w związku z tym w pierwszej kolejności wnioskom nadawana będzie punktacja według określonych kryteriów oceny (osobno wnioski obejmujące termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła).

Ważne: wniosek należy złożyć kompleksowo na oba zakresy łącznie, jeśli oba są planowane. Wnioski po złożeniu nie będą łączone w jeden. Drugim kryterium w przypadku posiadania tej samej liczby punktów będzie termin złożenia wniosku.

Wniosek oceniany jest w pierwszej kolejności według kryteriów formalnych:

 • Kryterium: Kompletność wniosku - Wniosek spełniający wymagania powinien mieć wypełnione wszystkie niezbędne pola, zgodnie z zakresem wniosku,
 • Kryterium: Dołączenie wszystkich niezbędnych załączników do wniosku - Wniosek spełniający wymagania powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z zakresem wniosku. Mieszkaniec będzie wzywany do uzupełnienia w przypadku ich braku.
 • Kryterium: Złożenie wersji papierowej wniosku - Wniosek złożony elektronicznie należy wysłać pocztą na adres wskazany w potwierdzeniu złożenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia.


Jeśli mieszkaniec nie uzupełni wniosku o niezbędne załączniki lub nie złoży wersji papierowej lub nie uzupełni wniosku w sposób kompletny pozwalający na ocenę, wniosek zostanie odrzucony!

Kwota środków przeznaczonych przez gminę na dofinansowanie poszczególnych rodzajów zadań: • Na zadania związane z wymianę starego źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, drewno) w budynku jednorodzinnym w wysokości do 2.293.200,00 złotych, tj. maksymalnie na 273 inwestycje,
 • Na zadania związane z termomodernizacją budynku w zakresie docieplenia ścian budynku w wysokości do 50.000,00 złotych, tj. maksymalnie na 10 inwestycji,
 • Na zadania związane z termomodernizacją budynku w zakresie docieplenia dachu/stropodachu budynku w wysokości do 40.000,00 złotych, tj. maksymalnie na 20 inwestycji,
 • Na zadania związane z termomodernizacją budynku w zakresie wymiany okien i/lub drzwi budynku w wysokości do 126.000,00 złotych, tj. maksymalnie na 36 inwestycji,
 • Na zadania związane z modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. w wysokości do 15.000,00 złotych, co obejmuje realizację maksymalnie 5 inwestycji.


Wymagany termin realizacji zadań:Wymagany termin realizacji wszystkich zadań to 31 sierpnia 2021 roku. Umowy podpisywane będą w okresie od 01.09.2020 do 15.10.2020 roku z terminem zakończenia prac najpóźniej do 30.11.2020 roku oraz w okresie od 01.01.2021 roku do 30.04.2021 roku z terminem zakończenia prac najpóźniej do 31.08.2021 roku.

Ważne informacje dotyczące naboru: • Wprowadzono kryteria punktowe, które ograniczają istotność kolejności (terminu) złożenia wniosku.
 • Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.
 • Zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej pozwoli na złożenie części załączników elektronicznie (np. zdjęcia starego kotła).
 • Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana inwestycji po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z Uczestnictwa w programie.
 • W ramach Programu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach w których likwidowany będzie inny rodzaj źródło ogrzewania na paliwo stałe.
 • Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie zostanie dopuszczony do oceny merytorycznej i nie będzie podlegał ocenie.


Kontakt w sprawie dofinansowań z PONEPytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: pszczyna@atsys.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447 oraz 693 551 490.

Lista najczęściej pojawiających się pytań znajduje się na stronie internetowej: www.niskaemisja.pl/pszczyna/
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie: www.niskaemisja.pl/pszczyna/

Ze szczegółowymi kryteriami i sposobami oceny wniosków można zapoznać się na stronie Urzędu Miejskiego - kliknij tutaj.

ar / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.