pless.pl

Reklama

Wiadomości

 • 5 czerwca 2020
 • wyświetleń: 9127

Jak zarejestrować samochód? Instrukcja krok po kroku

Rejestracja pojazdów to jedna z najczęściej załatwianych spraw klientów Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Ponieważ ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów przedłużają się, podpowiadamy, jak krok po kroku, szybko i sprawnie złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu wymagane dokumenty i tablice.

Rejestracja pojazdu
Jak zarejestrować samochód? · fot. Powiat


W związku z tym, że do rejestracji pojazdów wymagane są oryginały dokumentów, możliwość realizacji tego zadania odbywa się na dwa sposoby, poprzez:
 • przesłanie wniosku, dokumentów i tablic (jeśli są tablice) pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu;
 • pozostawienie wniosku, dokumentów i tablic (jeśli są tablice) w specjalnych skrzynkach w budynku urzędu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego:

- poniedziałek: 7.30 - 17.00
- wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 14.00

- W obu przypadkach prosimy o pozostawienie na wnioskach, oprócz wymaganych danych, numeru telefonu lub adresu mailowego, ponieważ po załatwieniu danej sprawy, telefonicznie zaprosimy Państwa po odbiór dokumentów oraz tablic rejestracyjnych - mówi Szymon Sekta, sekretarz powiatu pszczyńskiego.

W celu zarejestrowania pojazdu należy do rejestracji przedłożyć następujące dokumenty:
 • dowód rejestracyjny - w przypadku, gdy minął termin ważności badania technicznego, należy udać się na stację kontroli pojazdów celem wykonania badania okresowego przed zgłoszeniem się do rejestracji;
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • umowę kupna-sprzedaży / umowę darowizny / umowę zamiany / fakturę zakupu / rachunek, itp. wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego, jeśli jest w obcym języku (dla pojazdów z zagranicy);
 • tablice rejestracyjne - nawet tablice o numerze SPS..., ponieważ tablice rejestracyjne o numerze SPS... zostają, ale trzeba je przynieść celem zmiany znaku legalizacyjnego;
 • fakturę zakupu z salonu sprzedaży - dla pojazdu nowego z salonu;
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe - dla pojazdu nowego z salonu, wraz z:

a) dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy lub oświadczeniem z salonu sprzedaży, że są w posiadaniu kopii tego dokumentu (oświadczenie to może być zawarte na fakturze) - dotyczy samochodów osobowych;
b) dowodem odprawy celnej przywozowej lub adnotacją na fakturze z datą i numerem dokumentu celnego oraz nazwą organu, który dokonał odprawy celnej, w przypadku pojazdów wyprodukowanych w krajach spoza UE;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej (dla pojazdów z zagranicy);
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z krajów UE - dotyczy samochodu osobowego, "czterokołowca" lub "czterokołowca lekkiego" (dla pojazdów z zagranicy);
 • tablice rejestracyjne zgodne z zagranicznym dowodem rejestracyjnym lub oświadczenie sprowadzającego pojazd, że pojazd został sprowadzony do kraju bez tablic rejestracyjnych (dla pojazdów z zagranicy);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub ważne badanie techniczne w dowodzie rejestracyjnym zagranicznym - zgodne z przepisami obowiązującymi w naszym kraju;
 • zagraniczny dowód rejestracyjny - należy pamiętać, że właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.


Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:
 • samochód sprowadzony z zagranicy - 256,00 zł
 • samochód krajowy z wymianą tablic - 180,50 zł
 • motocykl sprowadzony z zagranicy - 197,00 zł
 • motocykl krajowy - 121,50 zł
 • przyczepa - 121,50 zł
 • ciągnik rolniczy - 121,50 zł
 • motorower - 111,50 zł
 • wszystkie pojazdy na tablicy/tablicach SPS... - 81 zł


Jak załatwić sprawę - krok po kroku:

Krok 1: otworzyć zakładkę jak załatwić sprawę na stronie powiatu pszczyńskiego: www.powiat.pszczyna.pl/jak-zalatwic-sprawe/

Krok 2 : wejść na Wydział Komunikacji i Transportu, gdzie znajdują się wszystkie procedury wraz z plikami do pobrania typu: wzór wniosku oraz wzór pełnomocnictwa ogólnego

Wpłat dotyczących rejestracji wykonujemy na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym):
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej wykonujemy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym):
nazwa banku: ING Bank Śląski w Pszczynie
nr rachunku: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej opłaty należy wydrukować i dołączyć do wniosku
UWAGA! Ten rachunek służy wyłącznie do uiszczania opłaty skarbowej!

Kary

Uwaga! Kierowcy nie muszą się już spieszyć z rejestracją pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE. Do tej pory mieli na to 30 dni, a jeżeli nie wywiązali się z tego obowiązku, były na nich nakładane kary. Teraz termin został wydłużony do 180 dni. Co ważne, kary nakładane są wyłącznie za niezarejestrowanie w terminie pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego UE. Nie są nimi obciążani kierowcy, którzy nie zarejestrują pojazdu zakupionego w Polsce. W przypadku kupna/sprzedaży pojazdu na rynku krajowym trzeba dokonać zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu (niedopełnienie tego obowiązku w terminie podlega karze).

Czytaj więcej: www.powiat.pszczyna.pl/wiadomosci/6632-tarcza-antykryzysowa-wydluzenie-czasu-na-rejestracje-pojazdu

Jak zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu online?

Obowiązek zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu w prosty sposób można zrealizować online. Podpowiadamy, jak to zrobić - czytaj: www.powiat.pszczyna.pl/wiadomosci/6605-jak-online-zglosic-kupno-lub-sprzedaz-pojazdu

BM / pless.pl
źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.