pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 4 czerwca 2020
  • wyświetleń: 3500

Pawłowice: radni o bieżącej sytuacji. Uchwalono stawki za odbiór śmieci

2 czerwca radni gminy Pawłowice spotkali się na sesji, która z uwagi na sytuację epidemiczną po raz kolejny odbywała się zdalnie. Obrady prowadził przewodniczący rady Andrzej Szaweł.

Sesja Rady Gminy Pawłowice - 2.06.2020
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 2.06.2020 · fot. UG Pawłowice


W sprawozdaniu wójta Franciszka Dziendziela z działalności urzędu i jednostek w okresie międzysesyjnym (od 9 maja do 2 czerwca) znalazły się informacje dotyczące rozwijającej się epidemii. Z powodu gwałtownego wzrostu liczby osób zakażonych, wójt w uzgodnieniu z powiatowym dyrektorem sanepidu oraz dyrektorami jednostek gminnych zawiesił działalność przedszkoli i szkół do 6 czerwca 2020 r. Do tego dnia zostały też zamknięte place zabaw i siłownie oraz inhalatorium i fontanny. Kolejna decyzja w sprawie uruchomienia placówek oświatowych zostanie podjęta 5 czerwca.

Aby przyspieszyć badania wśród mieszkańców gminy, gmina współfinansuje testy na obecność koronawirusa dla 300 mieszkańców, których wskaże sanepid. Wójt złożył też wniosek do Wojewody Śląskiego o środki unijne w kwocie 1 143 832 zł na pokrycie dotychczas poniesionych kosztów oraz wydatków zaplanowanych do końca czerwca na walkę z koronawirusem.

Na podstawie wniosków, które wpłynęły do urzędu gminy od przedsiębiorców w związku z sytuacją epidemiologiczną, do końca września odroczono płatność podatków w wysokości 2.100.000 zł. Rozpatrywane są też wnioski najemców lokali użytkowych gminy Pawłowice o odroczenie i zmniejszenie wysokości dzierżaw i czynszów.

Wójt poinformował, że w ramach środków unijnych z programu "Zdalna szkoła" gmina kupiła 61 laptopów, z czego 36 zostało już przekazanych do szkół, a kolejne 25 trafi do uczniów w przyszłym tygodniu. Bez większych problemów prowadzone są też prace przy przebudowie przedszkoli w Warszowicach i Pawłowicach. W Osiedlu Pawłowice i Pniówku dobiega końca wymiana oświetlenia sodowego na ledowe z nowym okablowaniem i słupami. Kończą się remonty cząstkowe dróg gminnych, a w najbliższych dniach rozpocznie się wielkopowierzchniowa wymiana zniszczonych nawierzchni asfaltowych. Gmina spłaciła też 65 % kredytu zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji uzdatniania wody i budowę studni głębinowych w Warszowicach. Pozostała część pożyczki w wysokości 1.367.000 zł została umorzona i zostanie przeznaczona na działania proekologiczne w gminie. Gmina podpisała też umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego na dofinansowanie w wysokości 5,458 mln zł (całkowity koszt 6,900 mln zł) na budowę centrów przesiadkowych w sołectwach naszej gminy. Podpisano też umowę z wykonawcą na realizację tego zadania.

Sesja Rady Gminy Pawłowice - 2.06.2020
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 2.06.2020 · fot. UG Pawłowice


Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 - 2024 oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Po tym, jak projekty uchwał zostały wycofane z porządku obrad podczas sesji 8 maja, uchwały ponownie trafiły pod obrady komisji. Finalnie radni wycofali z budżetu trzy zadania: budowę auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Osiedlu Pawłowice, przebudowę budynku gospodarczego przy przedszkolu w Pielgrzymowicach oraz budowę placu zabaw przy szkole w Pielgrzymowicach, z którego miała korzystać grupa sześciolatków rozpoczynających od września zajęcia w budynku szkoły. Pozostałe zadania, m.in. dotyczące budowy sali gimnastycznej i biblioteki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach, budowy sali gimnastycznej i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach, przebudowy ul. Zapłocie w Pawłowicach czy przebudowę Domu Kultury w Osiedlu Pawłowice uchwalono bez zmian.

Przedstawiciele mieszkańców w Radzie Gminy Pawłowice uchwalili również stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od 1 lipca mieszkaniec za odbiór odpadów segregowanych zapłaci 22 zł. W związku z ubiegłoroczną zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy do segregowania odpadów zobowiązani są wszyscy mieszkańcy. Jednocześnie uchwalono zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym. Oznacza to, że mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie, otrzymają zniżkę w wysokości 3 zł, czyli stawka za odbiór odpadów w ich przypadku wyniesie 19 zł.

Radni przyjęli również program profilaktyczny zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym "Zdrowy Przedszkolak" na lata 2020 - 2025. Gmina w drodze konkursu wybierze wykonawcę zadania i od września, jeżeli sytuacja epidemiczna się ustabilizuje, w gminnych przedszkolach będą realizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców dotyczące zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia. Przedszkolaki będą miały wykonywane pomiary wzrostu i masy ciała, a dzieci z nadwagą i otyłością będą objęte specjalistyczną opieką.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.