pless.pl

Wiadomości

  • 2 czerwca 2020
  • wyświetleń: 1708

Jak naliczyć odsetki ustawowe w 2020? [Porady]

Materiał partnera:

Nikt nie lubi mieć długów, ale niestety często zdarzają się sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania finansowego w terminie lub jako przedsiębiorcy nie możemy wyegzekwować należności za faktury. Tym bardziej w okresie pandemii koronawirusa, który wpłynął nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na kondycję gospodarki, wiele osób i podmiotów gospodarczych narażonych jest na długi. Sprawdź porady, jak naliczyć odsetki ustawowe w 2020 r.

Jak naliczyć odsetki ustawowe w 2020? [Porady]


Czym są odsetki ustawowe?Jak podaje raport Biura Informacji Kredytowej opublikowany w maju 2020 roku nieopłacone w terminie zobowiązania albo opóźnione spłaty raty kredytu o 30 dni posiada już ponad 2,83 mln osób. Niestety obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 zdecydowanie wpłynęła na zwiększenie liczby dłużników aż o 37 tys. osób. Trudna sytuacja finansowa, zastoje w zakładach pracy a szczególnie utrata zatrudnienia, a w przypadku przedsiębiorców niemożność świadczenia usług sprawiły, że wiele osób, które dotąd dobrze radziła sobie ze spłatą należności, teraz będzie narażona na powiększające się długi. Dlatego tym bardziej w tej wyjątkowej sytuacji w kraju i na świecie warto wiedzieć, jak naliczane są odsetki ustawowe. Ta wiedza przyda się zwłaszcza przedsiębiorcom, którzy wciąż czekają na zapłatę za zrealizowane usługi. Odsetki są bowiem pewnego rodzaju wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału należącego do innego podmiotu lub w przypadku odsetek ustawowych to forma rekompensaty za zwłokę w spłacie.

Jakie są rodzaje odsetek?Warto wiedzieć, że odsetki dzielimy na:

  • odsetki kapitałowe - należą się od danej sumy pieniędzy i są to odsetki, które powstają już z tytułu korzystania z obcego kapitału. Mowa np.o zaciągniętym kredycie, pożyczce pozabankowej, debecie na koncie. Nie jest to więc równoznaczne z opóźnieniem w spłacie tego świadczenia pieniężnego.
  • odsetki za opóźnienie - to odsetki naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym miała nastąpić zapłata świadczenia. Są to więc odsetki pojawiające się w dniu opóźnienia spłaty danego świadczenia.
  • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - to odsetki, którymi zainteresować powinni się przedsiębiorcy. Przysługują transakcjom handlowym. Należą się za okres liczony od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty za dane świadczenie.


Więcej na temat odsetek ustawowych znajdziesz w publikacji serwisu https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/jak-obliczyc-odsetki-ustaowe

Jak obliczyć odsetki ustawowe?Wysokość odsetek ustala się na podstawie art. 359 § 2 kodeksu cywilnego:

2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Odsetki mogą być określone w danej umowie. Jeśli tak nie jest, zastosowanie mają odsetki ustawowe, do obliczenia których potrzebujemy następujących danych: kwoty zaległości, liczby dni zwłoki w uregulowaniu świadczenia, ustawowej wysokości stawki (aktualne dla danego roku) oraz liczby dni w roku. Posiadając te informacje, korzystamy ze wzoru: mnożymy kwotę należności z liczbą dni zwłoki oraz z ustawową wysokością stawki, która w 2020 roku wynosi 9,5% i 11,5% w skali roku za opóźnienie w transakcjach handlowych. Następnie wynik dzielimy przez 365 dni. Stosując się do przedstawionego wzoru, obliczymy wysokość odsetek ustawowych.