pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 maja 2020
  • 30 maja 2020
  • wyświetleń: 5895

Muzeum Zamkowe laureatem w konkursie "Zabytek Zadbany"

W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany" z województwa śląskiego nagrodzone zostały Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz Pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich.Muzeum Zamkowe w Pszczynie zostało laureatem w kategorii specjalnej: właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem. Zamek - siedziba Muzeum Zamkowego w Pszczynie - będący w obecnym kształcie wynikiem przebudowy w latach 1870-1876 wcześniejszej budowli nowożytnej, jest cennym przykładem zachowania autentycznej architektury wraz z kompleksowym wystrojem i wyposażeniem wnętrz. Od 1946 roku pełni funkcję muzeum. Nagrodę przyznano za wieloletnią, trwałą opiekę i wzorowe użytkowanie zamku w Pszczynie, systematycznie prowadzone prace badawcze i konserwatorskie, działania restauratorskie i rewaloryzacyjne zarówno bryły zewnętrznej, jak i wnętrz zamkowych oraz za dbałość o całość zespołu rezydencji wraz z otoczeniem, stanowiącej nie tylko cenny zabytek i obiekt muzealny, ale i istotny element identyfikacji społeczności lokalnej.

Muzeum Zamkowe w Pszczynie - porównanie
Muzeum Zamkowe w Pszczynie


Pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich przyniosła wyróżnienie Gminie Siemianowice Śląskie w kategorii zabytki techniki. Budynek łaźni wzniesiono w latach 1907-1908 roku dla pracowników Huty Laura w Siemianowicach Śląskich; od 1995 roku jest własnością gminy i pełni funkcję pływalni miejskiej. W latach 2018-2019 wykonano izolacyjne prace zabezpieczające oraz konserwację i renowację elewacji ceglanych. Na elewacji frontowej odtworzono napis Hala Kąpielowa w zgodzie z formą z dwudziestolecia międzywojennego. Jury wyróżnienie przyznało za prace remontowe i konserwatorskie dawnej łaźni, które utrwaliły i uczytelniły walory historyczne obiektu pełniącego swą funkcję niezmiennie od 1908 roku.

Pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich
Pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich · fot. materiały prasowe


"Zabytek Zadbany" jest przeznaczony dla właścicieli, posiadaczy lub zarządców, a także wojewódzkich konserwatorów zabytków, kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz konserwatorów samorządowych. Mogą w nim brać udział obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Spośród nadesłanych wniosków, które spełniają wymogi formalne, jury konkursu - składające się z ekspertów z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami - wyłoniło ścisłą czołówkę zabytków, która jest nagradzana w poniższych kategoriach:
  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); w 2020 r. jury nie przyznało nagród;
  • Adaptacja obiektów zabytkowych;
  • Architektura i budownictwo drewniane;
  • Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.


Konkurs ma już ponad czterdziestoletnią tradycję, po raz pierwszy został rozstrzygnięty w 1975 r. Celem jest promocja właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. Od 2011 r. procedura konkursowa realizowana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

BM / pless.pl, źródło: materiały prasowe

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.