pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 28 maja 2020
  • wyświetleń: 1581

II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Pszczynie przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez burmistrza Pszczyny, że 31 maja mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym. Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Czy w związku ze stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS -CoV-2 należy dochować terminów na wniesienie opłaty II i III raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata - do 31 maja i III rata - do 30 września) są obowiązujące.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Informacji na temat opłat udziela Wydział Polityki Społecznej pod numerami telefonów: 324493878, 324493877.

Należność można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ulicy Rynek 2, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 13.00 lub przelewem na konto: ING Bank Śląski o Bielsko-Biała 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.

BM / pless.pl
źródło: UM Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.