pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 27 maja 2020
  • 31 maja 2020
  • wyświetleń: 4613

W Pszczynie powstaną łąki kwietne. Będzie też edukacja ekologiczna

Pszczyński ratusz zapowiedział szereg działań na terenie gminy, które będą odpowiedzią na zagrożenie suszami i zmianami klimatycznymi. Została zminimalizowana częstotliwość pokosu traw. Zakładane będą łąki kwietne. Planowany jest też cykl ekologicznych warsztatów na temat bioróżnorodności w mieście, który jest niezbędny, by budzić świadomość ekologiczną wśród mieszkańców.

łąka kwietna
W Pszczynie powstaną łąki kwietne. Będzie edukacja ekologiczna · fot. pixabay


Radni Rady Miejskiej z ugrupowania Ziemia Pszczyńska w połowie maja zaapelowali do burmistrza o ograniczenie koszenia traw na terenie naszej gminy. Zachęcili też do zakładania łąk kwietnych. Zastępca burmistrza, Barbara Sopot-Zembok w odpowiedzi na tę interpelację, przedstawiła dotychczasową politykę Miejskiego Zakładu Zieleni dotyczącą utrzymania terenów zielonych w gminie - m.in. pokosów traw. Zarysowała też plany ekologicznych działań miasta i jego jednostek organizacyjnych.

Jak wyjaśnia wiceburmistrz, utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy zajmuje się Miejski Zakład Zieleni, który od lat różnicuje intensywność koszenia, uzależniając je od miejsca i sposobu wykorzystania terenu, warunków pogodowych i stanu fizjologicznego roślin. Do roku 2017 standardem było trzykrotne wykaszanie traw, jednakże od kilku lat nie wykonuje się już trzeciego pokosu ze względu na warunki pogodowe (susza). W pasach drogowych Miejski Zakład Zieleni dokonuje wykoszeń ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a prace te prowadzone są w uzgodnieniu z przedstawicielami jednostek pomocniczych i są bardziej intensywne w terenie zabudowanym.

Miejski Zakład Zieleni zajmuje się również utrzymaniem zieleni Parku Zamkowego. Ze względu na warunki atmosferyczne, zrezygnowano na tym terenie z jesiennego koszenia. Wzorem lat poprzednich, również w roku bieżącym planowane jest wykonanie dwóch pokosów: pierwszego w drugiej połowie czerwca, drugiego na przełomie sierpnia i września. Oba koszenia odbędą się bez zbierania trawy.

Na ulicy Słonecznej wstrzymano pokos trawników - 19.05.2020
Na ulicy Słonecznej wstrzymano pokos trawników - 19.05.2020 · fot. Kolonia Jasna - osiedle miasta Pszczyna


Łąki kwietne w naszym mieście - gdzie i po co?Co z zakładaniem łąk kwietnych na terenie miasta? Wiceburmistrz wskazała, że gmina podejmuje działania, aby w sposób naturalny utworzyć łąki kwietne, mając na względzie przywracanie w naszym otoczeniu bioróżnorodności i stabilizacji ekosystemu.

Obecnie na terenie Pszczyny już istnieje niewielki fragment łąki kwietnej na Rondzie Miast Partnerskich. Dyrektor MZZ na bieżąco współpracuje z przedstawicielami jednostek pomocniczych w zakresie planowania i utrzymania terenów zielonych w gminie, w tym m.in. zakładania kolejnych łąk np. na terenie osiedla Kolonia Jasna.

Zakład wysłuchuje wielu opinii na temat takich form terenów zielonych, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, uzależnionych od osobistych przekonań osoby zgłaszającej oraz okresu fenologicznego w jakim znajduje się łąka. Odrębnym tematem są oczekiwania i preferencje zgłaszane przez mieszkańców, dla których bardzo często równo przycięty trawnik jest wyznacznikiem zadbanego terenu. Barbara Sopot-Zembok wskazuje, że w związku z tym konieczne jest podjęcie akcji promocyjnej w tym zakresie.

- Rytm przyrodniczy roślin powoduje, że łąka kwietna jest ozdobą terenu i zachwyca swoim wyglądem maksymalnie przez 6 miesięcy. Tworząc taką łąkę należy mieć na względzie zapewnienie ciągłości kwitnienia roślin na niej rosnących, tak, aby cieszyła ona swym widokiem. Utworzenie i utrzymanie łąki kwietnej to proces wieloetapowy wymagający wysiania odpowiednio dobranych roślin, kwitnących na przestrzeni kilku miesięcy - wyjaśnia Barbara Sopot-Zembok.

Zdaniem ratusza najlepszym miejscem do tworzenia łąk kwietnych, ze względów przyrodniczych jak i architektonicznych, są tereny parkowe. Miasto podejmuje działania, aby teren parku był zróżnicowany krajobrazowo i było w nim miejsce na łąkę, jak i tereny rekreacji i odpoczynku. Naturalnym miejscem do utrzymywania łąk kwietnych są tereny Parku Dworcowego pomiędzy ul. Katowicką a rzeką Pszczynką oraz tereny Parku Zwierzyniec, gdzie prace w tym zakresie już trwają. Na obszarze tym realizowane jest zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie", na które pozyskano środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizowany projekt ma na celu ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Parku Zwierzyniec. W wyniku realizacji inwestycji, łączna powierzchnia siedlisk zdegradowanych łąk objętych projektem wyniesie 16ha. Planuje się zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania bioróżnorodności.

Skansen, warsztaty, zajęcia
Warsztaty edukacyjne w Skansenie "Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej" · fot. ARiP Pszczyna


Niezbędna jest edukacja mieszkańcówW ramach projektu rewitalizacji "Zwierzyńca" przewiduje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, związanej z edukacją ekologiczną. Barbara Sopot-Zembok wskazuje, że już teraz w ramach popularyzacji idei łąk kwietnych oraz podobnych form zieleni na terenie Skansenu - Zagrody Wsi Pszczyńskiej utworzono ogród botaniczny, w którym odtworzono roślinność kwiatową porastającą dawne przydomowe ogrody. Teren Skansenu obsadzono też ziołami, co podkreśla walory niegdysiejszych, wiejskich ogrodów i łąk - zioła zawsze były częścią łąki kwietnej.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa podjął już rozmowy z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, która zarządza Skansenem, w zakresie współpracy, realizacji cyklu spotkań edukacyjnych dotyczących kwestii sadzenia łąk kwietnych, ich wpływu na środowisko oraz komfort życia mieszkańców, a także walorów estetycznych.

Planuje się organizację warsztatów o tematyce związanej z bioróżnorodnością. Podczas zajęć internetowych, a później również stacjonarnych, omówione zostałyby zagadnienia takie, jak:
  • Kosić czy nie kosić trawników?
  • Czym są łąki kwietne i w jaki sposób założyć je w domowym ogródku?
  • Jakie rośliny powinny znaleźć się na łąkach kwietnych?
  • Jakie są zalety łąk kwietnych?
  • Rośliny miododajne: jakie są ich rodzaje, jak, gdzie i kiedy je sadzić oraz jakie znaczenie mają łąki kwietne dla pszczół, a co za tym idzie, dla człowieka?
  • Rośliny z domowej apteki, czyli zastosowanie powszechnie znanych "chwastów" lub pospolitych roślin z łąk kwietnych w codziennej profilaktyce odporności oraz produkcji naturalnych kosmetyków.


Rozpoczęcie realizacji zajęć edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, planowane jest już na pierwsze półrocze bieżącego roku. Materiały edukacyjne zostaną udostępnione w formie relacji na żywo lub wcześniej przygotowanych nagrań.

O propozycjach radnych dotyczących powyższych działań przeczytacie w artykule Radni o wstrzymaniu koszenia traw, zakładaniu łąk i eko-edukacji

O tym, jakie znaczenie ekologiczne mają łąki kwietne, pisaliśmy niedawno tutaj: Idą suche lata. Czy łąki kwietne w Pszczynie to dobry pomysł?

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.