pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 28 stycznia 2006
  • wyświetleń: 3778

Służba kandydacka w Policji

Jest szansa na pracę i jednocześnie na odrobienie wojska. Prowadzony jest bowiem nabór do służby kandydackiej w Policji. Kandydaci poszukiwani są m.in. do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku Białej, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie oraz do Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

Niestety trzeba spełnić wskazane wymagania, a są nimi: wiek do 24 lat, wykształcenie średnie, miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie województwa śląskiego, nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, kategoria zdrowia „A” udokumentowana wpisem w książeczce wojskowej oraz preferowany wzrost co najmniej 175 cm.

Ponadto polskie obywatelstwo plus nieposzlakowana opinia. Kandydat musi być niekarany i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoją kandydaturę w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie ul. Bogedaina 18, pok. nr 12 (tel. 032 44-93-218) w godz. 8.00 -14.00; bądź w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 )adres: 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 - numer pokoju 326.

Jak podaje pszczyńska Policja zainteresowane osoby powinny złożyć niżej wymienione dokumenty:

- pisemne podanie o przyjęcie do służby kandydackiej (kierowane do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach),
-wypełniony kwestionariusz osobowy, formularz ten można otrzymać np. pszczyńskiej Policji,
-odręcznie napisany życiorys,
-dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
-zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),
-dowód osobisty i książeczkę wojskową – do wglądu (celem potwierdzenia danych zawartych w kwestionariuszu osobowym).


A.O. / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.