pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 26 maja 2020
  • 27 maja 2020
  • wyświetleń: 4585

Jak funkcjonuje Hospicjum św. Ojca Pio w czasie epidemii?

W czasie epidemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności prowadzi codzienną pracę.

Hospicjum uruchomiło nowy numer telefonu − 32 445 78 08 − pod którym można kontaktować
się bezpośrednio w sprawie:
  • rejestracji chorych do opieki paliatywnej oraz rejestracji chorych niesamodzielnych do usług opiekuńczych i zdrowotnych oraz w innych sprawach administracyjnych lub zapytaniach;
  • osobistej rozmowy z terapeutami, psychologami (należy wybrać nr wewnętrzny 3);
  • wypożyczeń sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (nr wewnętrzny 2).


hospicyjny telefon zaufania


Osoby wymagające opieki paliatywnej w chorobie nowotworowej przyjmowane są do pszczyńskiego hospicjum bez żadnych ograniczeń spowodowanych stanem epidemii, a nawet w liczbie większej niż w poprzednich miesiącach. W kwietniu pod opieką hospicjum znajdowało się łącznie 60 osób z chorobami nowotworowymi. We wszystkich przypadkach wymagających wizyt były one i są prowadzone. W lżejszych sytuacjach z chorymi i ich rodzinami jest utrzymywany stały kontakt telefoniczny, udzielane są teleporady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz wystawiane e-recepty.

Podczas zgłoszeń chorych podstawowe dane i wywiad przyjmowane są telefonicznie. Pozostałe niezbędne dokumenty dostarczane są do biura z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Wśród dokumentów zgłaszający zobowiązani są wypełnić ankietę epidemiologiczną.

Przed spotkaniem dla osób niesamodzielnych
Przed spotkaniem dla osób niesamodzielnych · fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie


Druga grupa chorych (tzw. osób niesamodzielnych 60+), którzy znajdują się pod opieką hospicjum w ramach dwóch projektów unijnych, otoczona jest opieką w zakresie omówionym i uzgodnionym z ich najbliższymi. Obecnie często z powodu epidemii rodziny pozostają w domach i mogą bardziej zająć się chorym. Natomiast w przypadku osób niesamodzielnych, które nie mają oparcia w bliskich, hospicjum nadal świadczy pomoc opiekuńczą i medyczną. Opiekunki robią zakupy artykułów spożywczych i leków lub przychodzą do mieszkań z pomocą w codziennej toalecie, przygotowaniu posiłków, podaniu leków, kontynuacji rehabilitacji.

Zespoły opiekujące są chorymi, zarówno paliatywnymi jak i pozostałymi, tzw. niesamodzielnymi, kontynuują dotychczasową formę współpracy poprzez cotygodniowe zebrania - teraz online. Ta forma komunikacji służy także hospicyjnym wolontariuszom, spotkaniom edukacyjnym z psychoterapeutą oraz spotkaniom zarządu i grupy liderów.

Jolanta Wanot (z prawej) wraz z wolontariuszką hospicjum
Jolanta Wanot (z prawej) wraz z wolontariuszką hospicjum · fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie


Ograniczenie osobistych kontaktów zewnętrznych, które wpływa na wiele osób, zainicjowało nową formę wsparcia ze strony hospicyjnych terapeutów, psychologów. Panie - Róża Polak i Jolanta Wanot - zapraszają do kontaktu telefonicznego pod numerem − 32 445 78 08 − wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się swoimi problemami związanymi z przeżywanymi trudnościami podczas opieki nad osobą chorą. Hospicyjny Telefon Zaufania działa w godz. 18.00-20.00 we wtorki - Jolanta Wanot i piątki - Róża Polak.

Róża Polak (z prawej) wraz z podopieczną
Róża Polak (z prawej) wraz z podopieczną · fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie


Hospicyjna Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego (Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 4b) pracuje obecnie w godz. 8.00-12.00 i z nią również można się kontaktować pod nowym nr tel. 32 445 78 08. Sprzęt można wypożyczyć lub oddać w godz. 8.00-10.00 od poniedziałku do piątku. W tych samych godzinach, z wyjątkiem czwartku, w Wypożyczalni (a nie jak dotychczas w biurze) przyjmowane są odpłatności za czynsz, kaucję oraz załatwiane wszystkie formalności dotyczące zawarcia lub rozwiązania umowy na wypożyczenie sprzętu dla chorych nieonkologicznych.

Magazyn wypożyczalni hospicjum
Magazyn wypożyczalni hospicjum · fot. Hospicjum św. Ojca Pio

Beata Zamlewska-Pałyga

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.