pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 21 maja 2020
  • 25 maja 2020
  • wyświetleń: 18977

Czy po decyzji Rady ktoś odbierze nasze śmieci? Komunikat burmistrza

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

W czwartek Rada Miejska debatowała nad projektem uchwały w sprawie podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dość burzliwej dyskusji radni, w drodze głosowania, zdecydowali o odrzuceniu tego projektu. Pisaliśmy na ten temat w naszym artykule: "Projekt uchwały ws. podwyżki cen za odbiór odpadów został odrzucony". Czy od 1 lipca śmieci z naszych gospodarstw będą odbierane? Publikujemy komunikat burmistrza Dariusza Skrobola.

Drodzy Mieszkańcy,

moim zadaniem jako burmistrza jest utrzymanie ciągłości w zapewnieniu mieszkańcom gminy Pszczyna niezawodnego i efektywnego sposobu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W grupie obowiązków z tym związanych, mało wdzięczną rolą - z punktu widzenia opinii społecznej - jest przedstawienie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiane w projekcie uchwały kwoty nie są wymysłem pracowników instytucji na szczeblu samorządowym, lecz wynikają ze zmian legislacyjnych na szczeblu centralnym, a następnie z kwoty przetargu zaproponowanej przez prywatne przedsiębiorstwa, a na koniec szczegółowych kalkulacji. Kwota ostateczna powstaje dopiero na podstawie tych danych.

Niestety, niezależnie od działań samorządów z roku na rok opłaty za gospodarowanie i wywóz śmieci rosną w całym kraju. Ten problem dotyka również nas - mieszkańców Pszczyny. Ponurą wizją jest też to, iż po raz kolejny propozycję świadczenia usługi odbioru śmieci w naszej gminie złożył tylko jeden oferent. Taka sytuacja nie jest komfortowa, ale nie pozostawia burmistrzowi - w celu zapewnienia usługi odbioru śmieci od mieszkańców - innej możliwości niż oparcie się w kalkulacjach wyłącznie na jednej ofercie.

Tak było również w tym roku i taki projekt uchwały wraz z kalkulacją został przedstawiony Radzie Miejskiej w Pszczynie. Ze swojej strony dopełniłem wszystkich starań, aby przedstawić radnym i Państwu wszelkie wyliczenia oraz podstawy prawne. Zarówno sam, jak i w osobach pracowników Urzędu Miejskiego, byłem do ciągłej dyspozycji, otwarty na pytania i dyskusje.

Pomimo tego, dziś podczas sesji głosami "przeciwko" 10 radnych projekt tak ważnej uchwały został odrzucony. Co jednak gorsze, radni nie przedstawili żadnej alternatywy, dopuszczając z dużym prawdopodobieństwem do sytuacji, że śmieci z Państwa gospodarstw od 1 lipca nie będą w ogóle odbierane. Śmiem twierdzić, że takie działanie nie było podyktowane dobrem Mieszkańców, ale próbą uniknięcia bardzo trudnych i niepopularnych decyzji, a w efekcie chęcią zbicia politycznego kapitału i ulotnego poklasku.

Jako burmistrz czuję powierzone mi zaufanie i mandat za wiążące, by do takiej sytuacji nie dopuścić. Czuję się za gminę Pszczyna odpowiedzialny. Krótko po sesji zwróciłem się z prośbą do radców prawnych - pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie o analizę tej sytuacji, pokłosie decyzji bez precedensu i znalezienia takiego rozwiązania, które zabezpieczy interesy mieszkańców w zakresie odbioru odpadów i dbałości o środowisko. O wynikach tych rozmów będę Państwa informował na bieżąco.


Burmistrz Pszczyny
Dariusz Skrobol

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj