pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 9 czerwca 2020
  • 14 czerwca 2020
  • wyświetleń: 21253

Od 1 sierpnia zapłacimy o 35% więcej za odbiór odpadów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

Od 1 sierpnia za odbiór odpadów segregowanych zapłacimy nie 19,10 zł za osobę jak dotychczas, ale 25,80 zł. Taka decyzja zapadła podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie. Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty.

Remondis, odpady, porządek, śmieci, kosz
Od 1 sierpnia zapłacimy o 35% więcej za odbiór odpadów · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


We wtorek, 9 czerwca radni obradowali w trybie zdalnym. W porządku obrad znalazł się projekt uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak poinformowano, gmina przeprowadziła konsultacje społeczne tego projektu, które trwały od 25 maja do 1 czerwca. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mogli zgłaszać swoje opinie. We wskazanym okresie nie wpłynęły jednak żadne uwagi.

Podobnie jak 21 maja, tak i tym razem, podczas tej sesji miała miejsce burzliwa dyskusja. W dużej części prowadzone rozmowy dotyczyły wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Andrzeja Mańkę o zmianę w projekcie uchwały, w której ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 22,85 zł od osoby na miesiąc.

- Z otrzymanej od burmistrza kalkulacji wynika, że 24,96 zł to koszty wywozu i zagospodarowania odpadów, a 0,82 zł to koszty administracyjne. Dlatego proponuję - na zasadzie kompromisu - połowę wzrostu ceny bez kosztów administracyjnych pokryć z budżetu, a drugą połowę i koszty administracyjne podnieść stawkę za wywóz. Da nam to kwotę 22,85 zł dla mieszkańca. To kwota zbliżona do stawek obowiązujących w sąsiednich gminach - tłumaczył Andrzej Mańka.

Do wniosku, jak również do dyskutowanego projektu uchwały, odnieśli się radni Marek Dutkowski, Marek Szklorz, Henryk Kopiec, Ireneusz Gruszka, Andrzej Wojtanowicz, Piotr Rabaszowski, Michał Ziebura, Rafał Wróbel i Barbara Psik, a także skarbnik gminy, radca prawny i burmistrz Dariusz Skrobol. Po opublikowaniu zapisu transmisji sesji Rady Miejskiej podamy link do dyskusji.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Andrzeja Mańki nie zostało jednak przeprowadzone ze względu na to, że wniosek nie był kompletny (jak wskazali inni radni, a także radca prawny - do proponowanej stawki powinna zostać przedstawiona konkretna kalkulacja prezentująca, z czego ta stawka wynika).

Ostatecznie uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta w pierwotnym brzmieniu - "za" głosowało 10 radnych (Dutkowski Marek, Fuławka Krystyna, Gruszka Ireneusz, Kubis Jacek, Leki Marcelina, Rabaszowski Piotr, Rąba Monika, Szczotka Leszek, Szostak Maria, Wojtanowicz Andrzej), "przeciw" - 7 (Dyrda Renata, Gardiasz Arkadiusz, Kopiec Henryk, Mańka Andrzej, Szklorz Marek, Wróbel Rafał, Ziebura Michał), wstrzymało się od głosu - 4 (Kuczera Grzegorz, Psik Barbara, Stieber Maciej, Tetla Łukasz), nieobecni - 2 (Kanafek-Lewandowska Marcela, Wojciechowska-Smolarz Marta) - co oznacza, że od 1 sierpnia miesięczna opłata za odbiór odpadów segregowanych wzrośnie o 35%, z 19,10 zł za osobę do 25,80 zł. W przypadku gospodarstw, w których śmieci nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie jeszcze drożej - 51,60 zł miesięcznie za osobę (dotychczas 38,20 zł).

Warto dodać, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Pszczyna wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z oferty złożonej 30 kwietnia w przetargu na "świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych". Wysokość opłaty została ustalona w oparciu o kalkulację uwzględniającą zapisy art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, że radni już wcześniej - podczas sesji 21 maja - dyskutowali nad proponowanym projektem uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dość burzliwej dyskusji zdecydowali jednak o odrzuceniu tego projektu. Do decyzji radnych w specjalnym komunikacie odniósł się burmistrz Dariusz Skrobol. Przeczytacie go w naszym artykule: "Czy po decyzji rady ktoś odbierze nasze śmieci? Komunikat burmistrza". Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili również głosujący przeciwko przyjęciu projektowi uchwały radni. Ten komunikat znajdziecie TUTAJ.

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj