pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 21 maja 2020
  • 23 maja 2020
  • wyświetleń: 4670

Do końca maja tylko zdalne nauczanie w gminie Pawłowice

We wtorek, 19 maja odbyła się narada Wójta Gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela z dyrektorami jednostek oświatowych.

arada Wójta Gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela z dyrektorami jednostek oświatowych.
Narada wójta gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela z dyrektorami jednostek oświatowych - 19.05.2020 · fot. UG Pawłowice


Wójt poinformował o spadku dochodów gminy Pawłowice o 35,57 % w kwietniu, które uzyskiwane są z podatku dochodowego. Mimo to, realizowane są trwające i zaplanowane inwestycje oświatowe oraz utrzymana zostanie dotacja bieżąca dla oświaty.

Głównym tematem spotkania była możliwość uruchomienia nauczania w przedszkolach oraz w klasach I-III. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w gminie, zwiększającą się ilością osób zakażonych i objętych kwarantanną dyrektorzy zawnioskowali o wyrażenie zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolach i klasach I-III, z terminem do 31 maja 2020 r. Wójt zgodził się na zaproponowane rozwiązanie. Rodzice otrzymają informacje o podjętych decyzjach co do dalszego funkcjonowania szkół i przedszkoli w przyszłym tygodniu.

Równocześnie dyrektorzy poinformowali, że po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, nie wyrazili oni chęci uczestnictwa dzieci w zajęciach stacjonarnych. W celu dalszego monitowania sytuacji i potrzeb rodziców, w przyszłym tygodniu ponownie będą pytani, czy wyrażają chęć powrotu dzieci do szkoły. Przypominamy również, że w Gminnym Zespole Oświaty istnieje możliwość pobrania wniosku o dowóz dla dzieci z orzeczeniami, które kształcą się poza terenem gminy. Więcej informacji pod nr tel. (32) 47-22-757.

Dyrektorzy poinformowali o procedurach bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkół i przedszkoli, które będą obowiązywać w momencie uruchomienia placówek. Będą to m.in. procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby, procedura pierwszeństwa przyjęcia. Dyrektorzy przekazali także informację, że w związku z panującą sytuacją, otrzymali liczne wnioski pracowników obsługi szkół i przedszkoli o możliwość wykorzystania tzw. "postojowego".

Wójt wspomniał również, że w tym tygodniu do urzędu gminy trafią laptopy, które następnie rozdysponowane zostaną do szkół. Dzięki przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych, udało się zakupić więcej laptopów niż planowano, czyli zamiast 31 kupiono 36 sztuk. Dodatkowo złożono wniosek do programu rządowego o zakup kolejnych 22 sztuk laptopów.

BM / pless.pl
źródło: UG Pawłowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.