pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 20 maja 2020
  • wyświetleń: 5778

25 maja ruszają przedszkola na terenie gminy Miedźna

Wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, a także Zespół "Kubusiowe Maluchy" w Woli od 25 maja będą prowadziły swoją działalność według obowiązującego reżimu sanitarnego.

dzieci, dziecko, przedszkole, rysowanie
25 maja ruszają przedszkola na terenie gminy Miedźna · fot. pixabay.com


Rodzice wykazujący potrzebę zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej lub żłobkowej zobowiązani są do złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (czytelny podpis obojga rodziców) w placówce, do której dziecko uczęszczało przed 12 marca 2020 r. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej:
  • w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy, podany na stronie internetowej danej placówki;
  • przez e-PUAP;
  • przez dziennik elektroniczny (dotyczy placówek, które dysponują dziennikiem elektronicznym).


Termin składania wniosków:
  • do 21 maja (godzina 24:00) - jeśli wniosek zostanie złożony w tym terminie, 22 maja rodzic otrzyma decyzję od dyrektora placówki o przyjęciu dziecka;
  • po 21 maja - złożenie wniosku po tym dniu będzie skutkowało jego rozpatrzeniem w ciągu 2 dni roboczych przez dyrektora.


Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci, biorąc pod uwagę dostępną liczbę miejsc oraz zapisy wytycznych. Wytyczne wskazują na konieczność przyjmowania w pierwszej kolejności dzieci tych rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Jak również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co ważne, uruchomienie opieki przedszkolnej i żłobkowej jest działaniem planowanym i na tę chwilę możliwym do zrealizowania, zważając na potrzeby rodziców, obecną sytuację oraz przyjęte procedury wewnętrzne, zgodne z obowiązującymi wytycznymi GIS, MEN i MZ. Wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na zmianę obecnej sytuacji epidemicznej powodującej wzrost ryzyka rozprzestrzenienia się zakażenia koronawirusem i tym samym powodujących zagrożenie dla zdrowia lub życia, może mieć wpływ na dalsze działania w tym zakresie, a co za tym idzie również może spowodować brak możliwości świadczenia opieki przedszkolnej lub żłobkowej.

- Drogi rodzicu! Zanim podejmiesz decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola czy żłobka, zapoznaj się z wszystkimi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w placówce. Zostały one stworzone dla bezpieczeństwa Twojego dziecka, Twojego, osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, a co za tym idzie całej społeczności. Jak Tobie, tak i nam zależy na tym, aby pobyt w przedszkolu czy żłobku był bezpieczny, dlatego tak ważne jest, abyś je znał i stosował. Naruszenie ww. procedur i wytycznych jest niedopuszczalne i będzie skutkowało odmową zapewnienia Twojemu dziecku opieki - tłumaczą urzędnicy.

Warto dodać, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy zdecydują się na osobiste sprawowanie opieki, został wydłużony do 14 czerwca.

Obowiązujące procedury wewnętrzne dostępne są na stronach internetowych placówek:

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.