Praca Pszczyna Praca Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 18 maja 2020
  • wyświetleń: 3412

26,5 mln zł na ratowanie miejsc pracy w powiecie

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie wypłacił przedsiębiorcom z powiatu pszczyńskiego niemal 7,8 mln zł w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na ratowanie miejsc w pracy zabezpieczono ponad 26 mln zł.

Od początku kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie realizuje zadania związane z wsparciem przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. O środki mogą ubiegać się firmy, które w wyniku COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.

Do 18 maja przedsiębiorcy z powiatu pszczyńskiego złożyli 3860 wniosków o pożyczkę, 227 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 322 wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie przelał już na konta przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego niemal 7,8 mln zł.

Największe wsparcie trafiło do mikroprzedsiębiorców (zatrudniają maksymalnie dziewięciu pracowników) - w ramach pożyczek na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - ponad 7,2 mln zł.

Ponad 140 tys. zł wypłacono przedsiębiorcom starającym się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a ponad 440 tys. zł z tytułu dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.

- W ciągu miesiąca realizacji Tarczy Antykryzysowej przepracowaliśmy dotychczasowy roczny budżet naszego Powiatowego Urzędu Pracy. Do 18 maja nasi przedsiębiorcy złożyli 4 409 wniosków o pomoc
- mówi dyrektor PUP Bernadeta Sojka-Jany i dodaje, że ok. 20% złożonych wniosków nie wymaga uzupełnień. W pozostałych przypadkach pracownicy urzędu pracy kontaktują się z wnioskodawcami i pomagają poprawnie wypełnić dokumenty.

Jak podkreśla dyrektor PUP w Pszczynie, większość przedsiębiorców wykazuje spadek dochodów na poziomie 50%. Są także firmy, które na skutek epidemii utraciły 90% dochodów.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w pierwszym etapie wnioskował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przekazanie 11,5 mln zł na pomoc dla przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego ze względu na trudną sytuację związaną z COVID-19. - Zwróciliśmy się o kolejne środki i obecnie wsparcie przeznaczone na ratowanie firm i miejsc pracy w powiecie pszczyńskim zostało zabezpieczone w kwocie 26,5 mln zł. W najbliższych dniach PUP wystąpi o kolejne 15 mln zł - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Drugą ważną częścią działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie jest pomoc osobom bezrobotnym. Od 1 do 18 maja zarejestrowanych zostało 138 bezrobotnych. Jest to liczba porównywalna do poprzednich miesięcy.

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać poprzez:
• portal praca.gov.pl - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zalecane),
• elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP (/PUPPszczyna) - przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP,
• skrzynkę oddawczą przy wejściu do siedziby PUP w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, dostępną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00, z przerwą techniczną ok. godziny 13.00 - wniosek oraz dwa egzemplarze podpisanej umowy w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie,
• tradycyjną pocztą - przesyłając wniosek oraz dwa egzemplarze podpisanej umowy na adres Powiatowy Urząd Pracy ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna.

Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy - nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 210 27 29 w godz. od 7.00 do 16.00 lub pisząc e-mail: a.sarapkiewicz@pszczyna.praca.gov.pl lub m.szczygiel@pszczyna.praca.gov.pl

Pobierz wnioski: pszczyna.praca.gov.pl/

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.