pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 15 maja 2020
  • wyświetleń: 4566

Wycięto drzewa przy boisku w Miedźnej. Gmina nasadzi nowe rośliny

W kwietniu z terenu przy boisku sportowym w Miedźnej usunięto kilkanaście drzew. Jaki był powód tej wycinki?

Wycięte drzewa przy boisku sportowym w Miedźnej - 04.2020
fot. nadesłane przez czytelnika


O wycince poinformował nas jeden z czytelników: - W Miedźnej wycięto sporo drzew wzdłuż drogi prowadzącej do pomnika ofiar Marszu Śmierci, zarówno tych rosnących po stronie boiska, jak również stojących od strony cmentarza - pisał zaniepokojony mieszkaniec. - Z jednej strony tak wiele mówi się o jakości powietrza w powiecie pszczyńskim, a z drugiej bezrefleksyjnie wycina się ogromne, zdrowe drzewa, które stanowiły spory rezerwuar wymiany CO2, a ponadto miały aspekt krajobrazowy i sentymentalny dla mieszkańców Miedźnej - podkreślił czytelnik.

Zwróciliśmy się do Urzędu Gminy Miedźna z prośbą o wyjaśnienia. W odpowiedzi na nasze zapytanie czytamy, że sprawa usunięcia drzew przy boisku sportowym została zapoczątkowana złożonym przez Sołectwo Miedźna wnioskiem w przedmiocie rozdysponowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego. - Z uwagi na wstępne próby nakłonienia ze strony Wójta do zmiany przedmiotowego wniosku, na zebraniu sprawozdawczym w lutym br. podjęto uchwałę o przedłożeniu Wójtowi wniosku o wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na o usunięcie drzew w ilości 12 sztuk, z tego 10 sztuk orzecha szarego, 1 sztuka olchy czarnej oraz 1 sztuka lipy drobnolistnej - wyjaśnia Jan Słoninka, wójt gminy Miedźna.

Wniosek w tej sprawie wpłynął także od władz Ludowego Klubu Sportowego w Miedźnej, które poparły go argumentacją, że drzewa powodują problemy z prawidłowym utrzymaniem stanu murawy, a owoce orzecha szarego mogą prowadzić do powstawania kontuzji u osób korzystających z boiska.

Jak informuje wójt gminy Miedźna, decyzję w przedmiotowej sprawie - zezwolenie na usunięcie - wydał Starosta Pszczyński w dniu 23 marca 2020 r. Zgodnie z zapisami przedmiotowej decyzji Gmina Miedźna została zobowiązana do dokonania nowych nasadzeń w ilości 10 sztuk drzew z gatunku klon pospolity. Nasadzenia winny zostać dokonane w terminie do 31 grudnia 2021 r. na działce nr 1336/55 (boisko sportowe) lub 1335/55 (działka obok, na której zlokalizowana jest mogiła Więźniów Oświęcimskich).

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.