pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 8 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 3948

Odszkodowania - kiedy i komu się należą?

Materiał partnera:

Odszkodowanie to szczególny rodzaj świadczenia, o który ubiegać się ma prawo osoba, która doznała określonej szkody. Pod tym wiele znaczącym pojęciem mogą pojawiać się zarówno negatywne konsekwencje błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy. Według obecnie obowiązującego prawa o odszkodowanie mają praco ubiegać się tzw. "frankowicze". Zasady wnioskowania o tego typu świadczenie w każdym z wymienionych przypadków są nieco inne.

1. Komu należy się odszkodowanie?
2. Odszkodowania - rodzaje
3. Jak uzyskać odszkodowanie?

Komu należy się odszkodowanie?


Wiele osób poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, a także tych, do których doszło w miejscu pracy często nie zdaje sobie sprawy, że przysługuje im prawo do ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia rekompensujące straty. Co ważne, w przypadku niektórych zdarzeń świadczenia przysługiwać mogą nie tylko osobie poszkodowanej, lecz także jej najbliższym.

Odszkodowanie wiąże się najczęściej z rekompensatą uszczerbku materialnego. Tym odszkodowanie różni się między innymi od zadośćuczynienia. To jednak nie jedyny warunek, który pozwala mówić o prawie do odszkodowania. Równie istotne jest to, czy druga strona ponosi tzw. odpowiedzialność odszkodowawczą. Mówi się o niej w następujących przypadkach:
  • między zdarzeniem a szkodą można wskazać związek przyczynowo-skutkowy,
  • przepisy prawa przewidują w stosunku do sprawcy obowiązek jej naprawienia.


Jak przypominają przedstawiciele Odszkodowania Kompensja, o odpowiedzialności odszkodowawczej mówi się zarówno w sytuacji umyślnego, jak i nieumyślnego spowodowania danego zdarzenia. Odpowiedzialność w tym przypadku opierać się może na zasadzie winy, ryzyka lub słuszności. W tym kontekście odszkodowanie może należeć się zarówno pracownikom ulegającym wypadkom w miejscu pracy lub w drodze do/z, uczestnikom wypadków komunikacyjnych, pacjentom lekarzy popełniających błąd medyczny, klientom banków, które nie w pełni poinformowały ich o możliwym ryzyku związanym z zawarciem danego zobowiązania finansowego.

Odszkodowania - rodzajeOdszkodowania to bardzo szeroka grupa świadczeń udzielanych w wyniku różnego rodzaju szkód. Odszkodowania dzieli się przede wszystkim ze względu na zdarzenie, w wyniku którego powinny zostać one wypłacone:

o
  • dszkodowanie za wypadek w pracy: pracownikowi, który uległ wypadkowi i doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie, może się o nie ubiegać każdy, kto ma wykupione dowolne ubezpieczenie. Odszkodowanie ma pokryć skutki zdrowotne wypadku. Znaczenie przy ocenie wniosku ma kompletność dokumentacji, a także to, czy poszkodowany w jakiś sposób nie przyczynił się do wypadku. O tego typu odszkodowanie można się ubiegać do 3 lat od zdarzenia.
  • odszkodowanie za błąd medyczny: uzyskanie tego typu rekompensaty wymaga szczególnej wytrwałości, ponieważ wymaga ono udowodnienia winy po stronie lekarza, co niestety (m.in. ze względu na solidarność środowiska medycznego) nie jest proste. Do wniosku o odszkodowanie uprawnia popełnienie przez lekarza błędu technicznego, diagnostycznego, terapeutycznego, dotyczącego rokowania, a także błędu organizacyjnego. Odszkodowanie ma zrekompensować straty finansowe poniesione na konieczne leczenie, opiekę, rehabilitację, a także inne konieczne działania konieczne do podjęcia w celu powrotu do zdrowia.
  • odszkodowania komunikacyjne: przysługują osobom, które uległy wypadkowi drogowemu lub kolizji drogowej, ale nie byli jej sprawcami. Celem odszkodowania jest finansowa rekompensata obejmujące zarówno uszczerbek na zdrowiu, jak i straty materialne. Do odszkodowania komunikacyjnego prawo mają piesi, rowerzyści, motocykliści, pasażerowie i kierowcy.
  • odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot: szczegółowe regulacje wprowadza tutaj rozporządzenie Komisji Europejskiej.
  • odszkodowania dla posiadaczy kredytu we franku szwajcarskim.


Odszkodowania można podzielić również ze względu na źródło finansowania. Tutaj można wyróżnić odszkodowanie z OC, autocasco, z ubezpieczenia na życie, od Skarbu Państwa oraz odszkodowanie od banku.

Jak uzyskać odszkodowanie?Aby uzyskać odszkodowanie wystarczy złożyć do odpowiedniego urzędu, najczęściej do zakładu ubezpieczeń odpowiedni wniosek z niezbędną dokumentacją. Zadanie to jednak tylko z pozoru wydaje się proste. Bardzo często wnioski o odszkodowanie (szczególnie wysokie) są skomplikowane, a zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która nie zostanie podważona przez ubezpieczyciela również nie należy do najprostszych zdań. Ogrom dokumentacji, którą trzeba wypełnić i skompletować przy wniosku o odszkodowanie zniechęca całkiem sporą część osób do występowania o rekompensatę straty. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że istnieją profesjonalne instytucje, które pomagają w oszacowaniu wysokości odszkodowania, kompletują niezbędną dokumentację i w imieniu klienta zgładzają szkodę. Taka pomoc szczególnie dla osób starszych lub chorych jest nieoceniona, skorzystać z niej może jednak każdy. Nie warto bowiem rezygnować z rekompensaty, która się poszkodowanemu prawnie należy.

--------------------
Odszkodowania Kompensja - Kancelaria odszkodowawcza
Podwale Przedmiejskie 32/25
80-824 Gdańsk
pomorskie
Gdańsk
Email: biuro@kompensja.pl
Tel.: 585 008 089
www.kompensja.pl/