pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 2461

Okres epidemii: ważne informacje dla ubezpieczonych w KRUS

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj

W czasie epidemii koronawirusa KRUS wprowadził kilka zmian. Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek za drugi kwartał. Zostaną one opłacone z budżetu państwa. Nastąpi przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń w KRUS. Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń tymczasowo nie są wydawane. Kasa wypłaci zasiłek opiekuńczy, a dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów, rencistów i rodziców, którzy pobierają świadczenie uzupełniające zostanie wypłacone w kwietniu. KRUS ograniczył też wizyty w placówkach do minimum. Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub internetowo.

traktor,ciągnik,rolnik,rolnictwo,pole,rola,uprawa
fot. freeimages.com


Jeżeli osoby otrzymujące świadczenia z KRUS złożyły wniosek o ich przedłużenie na dalszy okres, i w ich sprawie nie zostało wydane nowe przed upływem terminu ważności starego - nie powinny się martwić! Nastąpi przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń w KRUS. Z powodu epidemii koronawirusa decyzje komisji KRUS dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń tymczasowo nie są wydawane.

Wypłata:
  • Rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy;
  • Rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy;
  • Dodatków pielęgnacyjnych;
  • Świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,


zostanie przedłużona o trzy miesiące, pod warunkiem że termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do wyżej wymienionych świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu lub przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostanie podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentoweOsoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 roku. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUSUbezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu koronawirusa przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

KRUS rozpoczyna też wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnegoWypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Świadczenie to otrzymają osoby, które w dniu 31 marca mają prawo do emerytury lub renty rolniczej albo rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymają świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości, tj. w kwocie 1200 zł brutto.

Osoba, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z ZUS i do emerytury z KRUS), otrzyma tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, również przysługuje jedno świadczenie pieniężne. Emeryt i rencista nie musi składać wniosku o dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, bo Kasa wypłaci to świadczenie z urzędu w kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych (tj. 10, 15, 20 i 25 kwietnia).

KRUS ograniczył bezpośrednie wizyty w swoich placówkachDla bezpieczeństwa interesantów, w związku z epidemią koronawirusa, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie ograniczył kontakt pracowników placówki z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum. Dlatego aż do odwołania ogranicza możliwość bezpośrednich wizyt w placówkach Kasy. Nie oznacza to ograniczenia pracy KRUS.

Wiele spraw w KRUS-ie można obecnie załatwić drogą telefoniczną bądź korzystając z internetu. Na stronie Kasy można znaleźć wiele gotowych porad oraz wniosków, formularzy i dokumentów, które pobrane a następnie wypełnione w domu, można odesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną. Bez niebezpieczeństwa zarażenia się w wyniku kontaktu z innymi osobami.

W przypadku braku dostępu do internetu lub kłopotów z funkcjonowaniem sieci, możliwe jest złożenie wniosków i dokumentów do specjalnego pojemnika przy drzwiach wejściowych placówki, w dotychczasowych godzinach funkcjonowania od 7.00 do 15.00.

Drogą elektroniczną można przesłać wniosek o emeryturę i rentę. Tą samą drogą można przesłać wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do wniosku należy załączyć druk o pogorszeniu stanu zdrowia wypełniony przez lekarza oraz posiadaną dokumentację.

Wszystkie pozostałe sprawy z zakresu świadczeń społecznych można załatwić przesyłając stosowne wnioski pocztą. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej KRUS wchodząc na zakładkę Niezbędnik, a następnie formularze i wnioski oraz świadczenia. Więcej informacji na temat świadczeń można uzyskać pod numerami tel. 343788565, 343788536

Podobnie w kwestii ubezpieczeń społecznych. Wszystkie formularze można znaleźć na stronie KRUS. W przypadku wątpliwości, radzimy, aby wypełniać je po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, a następnie przesłać pocztą tradycyjną (OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, 42-200 Częstochowa) lub e-mailem na adres czestochowa@krus.gov.pl. Informacje na temat rolniczych ubezpieczeń społecznych można uzyskać pod numerami telefonów: 343788562, 343788517, 343788584

Informacje z zakresu rehabilitacji, prewencji i orzecznictwa lekarskiego można otrzymać pod numerami telefonów: 343788544, 343788514

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym:

  • Zawieszona jest - do odwołania - działalność Punktów Informacyjnych KRUS w Nakle Śląskim, Pilicy, Żarnowcu i Szczekocinach.
  • Zawieszone zostają wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane przez KRUS na terenie województwa śląskiego
  • Do niezbędnego minimum zostają ograniczone wszelkie wyjścia i wyjazdy służbowe pracowników, w tym wizytacje gospodarstw rolnych.

ar / pless.pl, źródło: KRUS

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus - raport

Publikujemy bieżące raporty Ministerstwa Zdrowia, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz powiatowego Sanepidu dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie pszczyńskim, regionie i kraju. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus - raport" podaj