pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 14 kwietnia 2020
  • wyświetleń: 8882

Czy podwórka przy pszczyńskich szkołach dostaną drugie życie?

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie" podaj

Radni Rady Miejskiej wystosowali interpelację w sprawie remontu infrastruktury sportowej przy największych placówkach oświatowych w naszym mieście. Chodzi o szkoły podstawowe nr 1 oraz nr 6. Na remonty i budowę jednak poczekamy, bo gmina Pszczyna planuje już w tym roku inne inwestycje w infrastrukturę sportową.

Boiska przy SP nr 1 oraz SP nr 6 w Pszczynie wymagają remontu - 03.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz


Autorzy interpelacji, Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz i Grzegorz Kuczera podkreślają, że duża część dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej. Obiekty przyszkolne są wykorzystywane nie tylko do zajęć wychowania fizycznego w szkołach, ale również stanowią sieć podstawowych obiektów sportowych, dostępnych dla każdego mieszkańca gminy.

Stan infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich oraz Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego wymaga poprawy. Radni wnoszą o budowę nowych, rozbudowę lub remont istniejących obiektów. Na uwadze mają przede wszystkim poprawę warunków zajęć wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa nr 1 jest najliczniejszą placówką w gminie Pszczyna. W roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do niej 493 uczniów w 26 oddziałach. To szkoła z ogromnymi tradycjami, zlokalizowana w centrum miasta. "Na jej terenie jest zlokalizowana mała sala gimnastyczna wraz z zapleczem, bieżnia do skoków oraz plac zabaw. Nie ma tam żadnego boiska, co znacznie ogranicza możliwości aktywności fizycznej uczniów w obszarze gier zespołowych i aktywności ruchowej oraz rekreacyjnej" - czytamy w interpelacji. Na zdjęciach widać aktualny stan miejsca, na którym kiedyś funkcjonowało boisko asfaltowe. Radni przypominają, że Komisja Gospodarki Rady Miejskiej 16 lipca 2019 roku odbyła wyjazdowe posiedzenie, podczas którego zwróciła uwagę na stan przyszkolnej infrastruktury i konieczność rozwoju bazy sportowej.

Boiska przy SP nr 1 oraz SP nr 6 w Pszczynie wymagają remontu - 03.2020
Infrastruktura sportowa przy SP nr 6 wymaga remontu - 03.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz


Szkoła Podstawowa nr 6 im jest drugą pod względem liczebności uczniów podstawówką w gminie Pszczyna, do której w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 412 uczniów i istniały 23 oddziały. Jest to placówka z wieloma oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. "Ci uczniowie wymagają dodatkowych zajęć w obszarze aktywności ruchowej. Mieszkańcy oraz rodzice wielokrotnie sygnalizowali, iż od wielu lat dzieci z młodszych klas nie mają możliwości odbywania lekcji wychowania fizycznego na sali gimnastycznej ze względu na duże obłożenie jej przez starsze roczniki" - wskazują radni.

"Ogromne obłożenie sali powoduje, że dzieci młodszych klas mają zajęcia wychowania fizycznego na korytarzu, co zagraża bezpieczeństwu ćwiczących i niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie dzieci w placówce, ogranicza ich prawidłowy rozwój oraz zaburza tok prowadzenia zajęć w sąsiadujących salach lekcyjnych" - czytamy dalej. Problem zauważyła Komisja Gospodarki Rady Miejskiej, która 16 lipca 2019 roku dokonała analizy zaplecza sportowego w tej placówce. Podkreślono konieczność powstania nowej sali.

Autorzy interpelacji wskazali na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania z programu Ministerstwa Sportu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" daje samorządom możliwości wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych.

Przedstawiciele mieszkańców miasta wnoszą o wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej nowych obiektów sportowych - sali gimnastycznych przy SP 1 w Pszczynie (tu wskazują na możliwość wspólnego przedsięwzięcia z Powiatem Pszczyńskim, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie) oraz SP nr 6 - proponują możliwość rozbudowy istniejącej infrastruktury o małe sale gimnastyczne, aby w następnych latach móc ubiegać się o ich dofinansowanie oraz realizację. Radni wskazują też na potrzebę dokończenia bieżni lekkoatletycznej wraz z oświetleniem przy SP nr 6. W zakres prac wchodziłoby wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Dokończenia wymaga też rozpoczęta wiele lat temu inwestycja związana z poprawą warunków infrastruktury w szkole przy ul. Księżycowej. Wielokrotnie wnioskowali o to również mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna, przyjmując uchwały podczas zebrania mieszkańców w 2017, 2018 oraz 2019 roku.

Boiska przy SP nr 1 oraz SP nr 6 w Pszczynie wymagają remontu - 03.2020
Boisko przy SP nr 1 wymaga remontu - 03.2020 · fot. Arkadiusz Gardiasz


Do sytuacji i możliwości podjęcia działań odniósł się burmistrz Dariusz Skrobol. - Jesteśmy świadomi stanu infrastruktury sportowej zarówno przy SP nr 1 w Pszczynie jak i przy SP nr 6 w Pszczynie, jednakże w uchwalonym przez Radę Miejską w Pszczynie budżecie gminy na rok 2020 nie zostały zabezpieczone środki na sporządzenie dokumentacji projektowych dla tych przedsięwzięć - informuje w odpowiedzi na interpelację.

Dariusz Skrobol dodaje, że obecnie zaangażowanie finansowe gminy w inne przedsięwzięcia inwestycyjne jest na tyle wysokie, że nie ma możliwości zabezpieczenia środków na wskazane inwestycje, mimo iż są niezbędne. Do programu Ministerstwa Sportu gmina zamierza zgłosić remont systemu wentylacji basenu w Szkole Podstawowej nr 4 w Pszczynie, remont wystroju wnętrza hali basenu oraz przebudowę i modernizację boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej. Gmina posiada już gotową dokumentacje projektową tych inwestycji, niezbędną przy składaniu wniosków. Koszt wykonania jednej oscyluje wokół kwoty 100 tysięcy złotych.

Burmistrz zapewnia jednak, że dołoży wszelkich starań, by w miarę możliwości wygospodarować odpowiednie środki finansowe w budżecie gminy na przygotowanie dokumentacji projektowych, by w kolejnych latach móc pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, które przynajmniej w części pomogą zrealizować te inwestycje.

ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szkoła Podstawowa nr 6 im.ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie" podaj