pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 30 marca 2020
  • wyświetleń: 3043

Jak online zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu?

Obowiązek zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu w prosty sposób można zrealizować online. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Rejestracja pojazdu
Jak online zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu? · fot. Powiat


Z powodu epidemii koronawirusa nie ma możliwości bezpośredniego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Mieszkańcy chętnie korzystają jednak z alternatywnych form kontaktu z urzędem. - Odkąd ograniczyliśmy bezpośrednią obsługę Mieszkańców, więcej wniosków spływa do nas przez ePUAP. Mieszkańcy częściej wysyłają również maile oraz dzwonią - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Aby załatwić sprawę przez internet, musimy założyć wcześniej Profil Zaufany - najprościej zrobić to za pomocą internetowego konta bankowego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:By skorzystać z e-usługi należy przygotować:
  • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziemy je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
  • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
  • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.


Jakie są kolejne kroki?

Krok 1: wejdź na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).

Krok 2: po zalogowaniu wybierz sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierz i kliknij w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze kliknięcie - w przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Krok 3: Wybierz, co chcesz zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu. Wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.

Krok 4: Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.

Krok 5: Podaj dane zbywcy lub nabywcy.

Krok 6: Zaadresuj formularz zawiadomienia. Twoje zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta - jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy - jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Krok 7: Sprawdź formularz zawiadomienia, podpisz profilem zaufanymi i wyślij. Wyświetli się komunikat, że Twoje zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój Gov dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Innego nie otrzymasz.

Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziesz po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) - w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.

Można także załatwić tę sprawę:
  • przez ePUAP
  • przez platformę SEKAP
  • składając wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami w skrzynce umieszczonej w budynku starostwa lub przesłać pocztą na adres urzędu - Ważne! Prosimy koniecznie zostawić wraz ze swoimi danymi adresowymi także numer telefonu


Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE:Aby załatwić tę sprawę, konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów, dlatego najlepiej złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami, tablicami i opłatami w skrzynce umieszczonej w budynku starostwa lub przesłać pocztą na adres urzędu - prosimy o pozostawienie na pismach danych kontaktowych, w tym numeru telefonu.

Kogo dotyczą kary?

Opowiadając na najczęściej kierowane do nas pytania, zwracamy uwagę, na to, co podlega karze. Nowe przepisy o karach obowiązują od 1 stycznia 2020 r., nie dotyczą więc osób lub firm, które kupiły pojazd do 31 grudnia 2019 r. Obecnie znajdujemy się w szczególnie sytuacji z uwagi na stan epidemii oraz brak możliwości bezpośredniego załatwiania spraw w urzędzie. Dlatego sytuacje związane z ewentualnym nakładaniem kar za nieterminowe zgłoszenie lub zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z krajów UE, będą rozpatrywane indywidualnie. Konieczne będzie ustalenie, czy naruszenie terminu dokonania określonych czynności przez właściciela pojazdu wynikało z ograniczeń związanych ze stanem epidemii, w tym ze zmian w sposobie działania urzędu.

Jednocześnie informujemy, że zabiegamy, aby strona rządowa wydała akty prawne, które jednoznacznie pozwolą na odstąpienie od wymierzania kar za nieterminowe dokonanie zgłoszenia lub zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE.

Co podlega karze?

1. Niezgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 od daty sprzedaży.

Każdy, kto sprzeda pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek zgłosić sprzedaż pojazdu. Do zgłoszenia trzeba dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż (umowa, faktura, darowizna itp.).

Zgłosić sprzedaż powinny również te osoby (firmy), które są pośrednikami, tzn. kupiły pojazd, nie zarejestrowały na siebie i sprzedają kolejnemu nabywcy. Zgłoszenie zbycia obejmuje także przedsiębiorców prowadzących handel pojazdami używanymi.

2. Niezgłoszenie nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Podobnie jak przy sprzedaży, każdy kto kupi pojazd zarejestrowany w kraju, ma obowiązek zgłosić kupno pojazdu. Do przyjęcia zgłoszenia niezbędne jest wskazanie danych nabywcy pojazdu, np. dołączając dokument potwierdzający zakup (umowa, faktura, darowizna itp.).

Zgłoszenie kupna nie wiąże się z rejestracją pojazdu, a żeby uniknąć kary wystarczy tylko zgłosić zakup pojazdu.

3. Niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Aby właściciel nie zapłacił kary, musi zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z UE nie istnieje możliwość zawiadomienia o nabyciu pojazdu - istnieje obowiązek zarejestrowania pojazdu.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.