Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 18 marca 2020
  • wyświetleń: 1940

PIT-37 w wersji online

Materiał partnera:

Możliwe, że w najbliższym czasie przestaną funkcjonować urzędy skarbowe w znanej nam obecnie formie. Dzieje się to w ramach ograniczania kontaktu międzyludzkiego, mogą zostać zatrzymane odwiedziny petentów - pacjentów w placówkach będą nie możliwe. Nie wiadomo jeszcze oficjalnie jak wpłynie to na możliwości przedłużania terminów do złożenia deklaracji podatkowych, takich jak PIT-37. Nie jest pewne czy restrykcje będą aktualne w ostatnim dniu terminu do złożenia tej deklaracji - 30 kwietnia 2020 roku.

Linkhouse


Podstawy i dokumenty źródłoweMaksymalnie do końca lutego (w 2020 roku 29 lutego przypadał w sobotę, więc ostatni dzień terminu upływał w poniedziałek 2 marca 2020 roku - zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.2019.900 - art. 12 ust. 5 Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) pracodawcy i płatnicy powinni przekazać wszystkim pracownikom tak zwane PIT-11. Ten dokument jest źródłem informacji dla podatnika, które może wprowadzić do swojej indywidualnej deklaracji podatkowej PIT-37, zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej.

PIT-37 onlineJedną z form zdalnego przekazywania rocznej deklaracji podatkowej są tak zwane "PIT online". To specjalne aplikacje, lub usługi dostępne online, które umożliwiają wypełnienie deklaracji na komputerze, tablecie lub smartphonie, a następnie wysłanie jej w formie elektronicznej przez internet. W tym zakresie, warto wyjaśnić, że:
  • aplikacje do PIT online - są to specjalne programy, które uruchamia się, lub instaluje na komputerze i następnie w ramach tego programu pracuje i zapisuje swoją deklarację na komputerze, oraz przesyłanie go przez internet;
  • PIT online internet - są to specjalne usługi w ramach strony internetowej, gdzie za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej podatnicy mają możliwość wykorzystania systemów usługodawców, praca w nich odbywa się na zewnętrznych serwerach usługodawcy, a następnie przesyłanych przez internet.


PIT-37 w Twój e-PITDrugą elektroniczną formą rozliczenia podatkowego jest usługa Twój e-PIT. Jest to rozwiązanie udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową (zwana dalej "KAS"), która przygotowuje i udostępnia roczne deklaracje podatkowe w wersji elektronicznej. Możliwe jest przygotowanie deklaracji bezpośrednio w ramach strony Ministerstwa Finansów, ale również w znanych podatnikom aplikacjach do PIT online. Skorzystanie z Twój e-PIT jest w pełni dobrowolne.
W zakresie PIT-37 Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje swoje informacje przede wszystkim na podstawie dokumentów źródłowych przekazywanych przez pracodawców - tutaj najpopularniejszym dokumentem jest PIT-11. Możliwe jest jej zaakceptowanie, ale również edycja i odrzucenie.

Hybryda PIT online i Twój e-PITJedną z nowoczesnych form rozliczenia deklaracji jest tak swoistego rodzaju hybryda Twój e-PIT i PIT online. Dzięki niej podatnik może pracować w znanej sobie i dobrej aplikacji do wypełniania PIT (PIT online), jednocześnie wykorzystując przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową deklarację podatkową Twój e-PIT.