Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 19 marca 2020
  • 22 marca 2020
  • wyświetleń: 2174

Pomoc osobom bezdomnym w czasie epidemii

Kontrolę nad bezdomnymi w czasie stanu zagrożenia epidemicznego sprawuje straż miejska podczas codziennych patroli. W razie konieczności zapewnienia schronienia tym osobom, zadanie to zlecane jest placówkom spoza obszaru gminy Pszczyna. Jak obecnie działają te miejsca?

Na podstawie zawartego porozumienia z gminą Czechowice-Dziedzice, osoby bezdomne z terenu gminy Pszczyna mogą być przyjęte w prowadzonej przez gminę Czechowice noclegowni, gdzie będą poddane kwarantannie na okres 14 dni.

Według informacji, które posiada OPS, osoby bezdomne, które mają zapewnione już schronienie na podstawie wydanych decyzji, są zaopiekowane i na bieżąco monitorowane.

Jolanta Paszek, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że w ramach działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 14 marca noclegownia dla osób bezdomnych w Czechowicach-Dziedzicach funkcjonuje w trybie całodobowym z bezwzględnym zaleceniem nieopuszczania przez osoby bezdomne placówki. Osoby korzystające z noclegowni są zaopatrzone w gorące posiłki i żywność, środki czystości i środki dezynfekcyjne.

W placówkach dla bezdomnych prowadzone są obecnie działania prewencyjne w postaci pogadanek, mierzenia temperatury ciała, zaopatrzenia w środki do dezynfekcji, a także rozmowy na temat zagrożenia koronawirusem i przestrzegania zasad dotyczących higieny.

Kontrolę nad bezdomnymi ma straż miejska podczas codziennych patroli. Działania dotyczące osób bezdomnych w czasie epidemii są standardowe, tak jak przez cały sezon zimowy.

- Na bieżąco kontrolujemy miejsca, gdzie przebywają bezdomni, mamy nad nimi stałą pieczę.
Lista takich miejsc została sporządzona na jesieni, kiedy wraz z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej lokalizowaliśmy miejsca, gdzie mogą przebywać takie osoby. Z każdą z nich była przeprowadzona rozmowa. Obecnie żadna z osób bezdomnych nie deklaruje chęci umieszczenia ośrodkach w Rybniku i Czechowicach-Dziedzicach. Straż miejska nie otrzymała nakazu przymusowego kierowania bezdomnych do ośrodków dla nich przeznaczonych. Osoba bezdomna w dalszym ciągu musi wyrazić chęć udania się do ośrodka, np. noclegowni
- informuje Artur Krzyżaniak, Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie. - Osoby bezdomne są na bieżąco informowane o trwającej sytuacji i środkach bezpieczeństwa, jakie powinno się wdrożyć, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Osoby te wiedzą, że po pomoc mogą zgłosić się również do ratusza. W obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, kiedy ruch pieszych na ulicach jest mniejszy, a mieszkańcy zastosowali się do zaleceń i mniej wychodzą z domu, nie ma dużego zagrożenia zarażenia osób bezdomnych oraz roznoszenia przez nie wirusa - podkreśla Artur Krzyżaniak.

W działania w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zaangażowany jest Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Nie tylko bezdomni, ale również wszystkie osoby będące w bardzo trudnej sytuacji mogą dzwonić do Referatu Zarządzania Kryzysowego. Straż miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna również są zaangażowane w pomoc.

ar / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.