pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

 • 29 marca 2020
 • 19 maja 2020
 • wyświetleń: 27750

Budowę ścieżki rowerowej Pszczyna - Strumień trzeba będzie odłożyć

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj

Interpelację w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 od skrzyżowania z ulicą Brzozową w Wiśle Wielkiej do Strumienia złożyła Marta Wojciechowska-Smolarz. Zdaniem radnej powstanie ścieżki wzbogaciłoby trasy rowerowe w powiecie, tym bardziej, że w 2021 roku ma powstać w Wiśle Małej wieża widokowa, z której będzie można obserwować Jezioro Goczałkowickie. Urząd miejski zwrócił się w tej sprawie do marszałka województwa. Z uwagi na wystąpienie sytuacji epidemiologicznej i zmniejszenie środków w budżecie samorządu, inwestycję trzeba będzie jednak odłożyć na później.

Zdjęcia lotnicze 2013: Wisła Wielka, Wisła Mała
Wisła Wielka, Wisła Mała i Jezioro Goczałkowickie z lotu ptaka · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Ścieżka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzozową w Wiśle Wielkiej do Strumienia miałaby mieć długość około 4 kilometrów i stanowić kontynuację ścieżki rowerowej na trasie Pszczyna - skrzyżowanie z ulicą Brzozową, która ma powstać w ramach inwestycji zintegrowanego centrum przesiadkowego. Centrum przesiadkowe to wspólna inwestycja gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego, a budowa ścieżek rowerowych to zadanie gminy. Marta Wojciechowska-Smolarz w interpelacji zwróciła się z wnioskiem o wystąpienie do Marszałka Województwa Śląskiego, celem podjęcia działań zmierzających do utworzenia ścieżki.

Jak argumentuje radna, droga wojewódzka nr 939 jest drogą o dużym nasileniu ruchu samochodowego. Korzysta z niej wielu rowerzystów oraz pieszych. Wzdłuż niej zlokalizowane są przystanki, sklepy, apteki. Można też podziwiać w całej okazałości Jezioro Goczałkowickie. Niestety stwarza to szereg niebezpiecznych sytuacji, podczas których dochodziło już do wypadków śmiertelnych. Ostatni miał miejsce 31 grudnia 2015 roku. Zginął młody mężczyzna, mieszkaniec Wisły Wielkiej.

W lutym w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, na którym zostały przedstawione informacje dotyczące budowy w 2021 roku wieży widokowej na terenie Wisły Małej. To część dużego projektu RDOŚ "Life Vistula". Prócz budowy wieży, inwestycja w Wiśle ma objąć także ustawienie tabliczek edukacyjnych, ławek i stworzenie miejsc parkingowych. Program Life Vistula jest w całości prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, RDOŚ w Krakowie, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Górnośląskie Koło Ornitologiczne. Spotkanie w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami śląskiego RDOŚ zostało zorganizowane na prośbę radnej Marty Wojciechowskiej-Smolarz. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Rady Sołeckiej Wisły Małej, Miejskiego Zakładu Zieleni oraz Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także burmistrz Dariusz Skrobol.

Działania główne w ramach projektu RDOŚ "Life Vistula" w regionie

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu zachowania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności: ślepowrona i rybitwy rzecznej. W tym celu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych
 • Na wybranych stawach wytypowane zostały fragmenty grobli, które umocnione zostaną poprzez uzupełnienie ubytków gruntu ziemią, dodatkowe wzmocnienia, wyprofilowanie i utwardzenie. Prace prowadzone będą w okresie jesienno-wiosennym, kiedy możliwe jest wyłączenie stawów z produkcji na kilka miesięcy i ich osuszenie.
 • Zabezpieczenie wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim
 • Brzegi wyspy zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby silne falowanie, pływające kry lodowe i wysokie poziomy piętrzenia na Zbiorniku nie uszkodziły ich i nie powodowały zalewania wyspy. Wyspa będzie wynurzona nawet przy najwyższych stanach wód.
 • Zabezpieczenie wysp na żwirowniach
 • Do przeprowadzenia tego działania wytypowano wyspy położone na dwóch żwirowniach Zakole A oraz Zakole B w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. Metoda ich zabezpieczania zostanie opracowana w trakcie realizacji zadania.
 • Kanalizacja ruchu turystycznego
 • Budowa wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim oraz wyznaczenie i wykonanie parkingu dla pojazdów, budowa miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych, budowa po południowej stronie Zbiornika Goczałkowickiego dwóch pomostów dla wędkarzy, wytypowanie i oznaczenie dostępnych dla turystów tras na terenie stawów hodowlanych.
 • Rozpoznanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona
 • W ramach tego działania zostaną zidentyfikowane, ocenione i przygotowane do aktywnych działań miejsca żerowania ślepowrona. Aby to przeprowadzić, ornitolodzy wyposażą dorosłe ptaki przystępujące do lęgów oraz młode osobniki, w nadajniki telemetryczne (GPS/GSM).


W Wiśle Małej powstanie więc w niedługim czasie wspaniałe miejsce do wypoczynku na łonie natury, rekreacji i edukacji przyrodniczej. Niestety obecnie nie ma możliwości bezpiecznego dojechania i dojścia do tego miejsca. Co istotne, kolejny odcinek ścieżki połączyłby dwa miasta - Pszczynę i Strumień oraz dwa powiaty. Mógłby powstać logiczny, bezpieczny i atrakcyjny pod względem rekreacyjnym ciąg pieszo-rowerowy z pięknym widokiem na jezioro.

Urząd miejski 27 lutego wystosował wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o zabezpieczenie w budżecie województwa środków finansowych na realizację tego zadania. Interpelację do marszałka złożył także radny gminy Strumień oraz radny powiatu pszczyńskiego.

Urząd marszałkowski wydał w marcu swoje stanowisko w tej sprawie. Nie wykluczył możliwości budowy ścieżki. Poinformował jednak, że budowa ciągu w pierwszej kolejności wymaga opracowania przez gminę Pszczyna dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu województwa oraz znaczne wydatki na zadania drogowe już rozpoczęte, inwestycje dotyczące budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych realizowane są z udziałem środków gminnych.

Marszałek proponuje, by gmina Pszczyna rozważyła możliwość podjęcia się prowadzenia zadania dotyczącego opracowania projektu inwestycji na własny koszt, a po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia, przystąpienia do realizacji budowy ciągu. W kosztach gmina uczestniczyłaby wspólnie z województwem.

rower, ścieżka rowerowa, kolarze, rowerzyści
Powstanie ścieżka rowerowa Pszczyna - Wisła Wielka - Strumień? · fot. pless.pl


By urząd marszałkowski powierzył gminie Pszczyna prowadzenie zadania dotyczącego przygotowania dokumentacji, gmina musi złożyć wniosek, w którym przedstawi szczegóły dotyczące dokładnego przebiegu ścieżki i jej długości, szacunkowy koszt opracowania projektu oraz deklarację o zabezpieczeniu środków na projekt w wysokości 100%. Gmina musi też zadeklarować prowadzenie zadania projektowego i budowy oraz udział w kosztach zakupu lub odszkodowań za nieruchomości zajmowane dla celów budowy ścieżki. Musi też przekonać urząd, że inwestycja faktycznie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa. Gmina zobligowana jest też do wykazania marszałkowi wstępnego rozeznania własności nieruchomości planowanych do zajęcia w związku z budową ścieżki.

Jednak w połowie maja plany dotyczące powstania ścieżki zostały zrewidowane z uwagi na stan epidemii. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wydał nowe stanowisko w sprawie inwestycji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dokonano korekty planów budżetowych - zarówno dotyczących inwestycji na rok bieżący, jak i wobec zobowiązań długookresowych. Jak wskazuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski w piśmie skierowanym do urzędu miejskiego, w pierwszej kolejności muszą zostać dokończone zadania rozpoczęte oraz zadania realizowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Przy przewidywanym obecnie zmniejszeniu dochodów województwa, ogranicza to możliwość rozpoczynania nowych inwestycji. Ze względu na sytuację epidemiologiczną niezbędne jest też obecnie oraz w przyszłości przeznaczanie zwiększonych środków na zadania realizowane przez jednostki województwa świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia.

W piśmie urzędu marszałkowskiego zasugerowano gminie podjęcie starań na pozyskanie dofinansowania realizacji zadania z innych źródeł, np. Funduszu Dróg Samorządowych. Przedstawienie przez miasto promesy gwarantującej sfinansowanie robót budowanych w przyszłych latach na poziomie co najmniej 50% całkowitych kosztów zwiększy prawdopodobieństwo przystąpienia do procesu projektowego i wykonania prac w terenie.

- W obecnej chwili nie jest możliwa rzetelna ocena, czy województwo śląskie (ale również i miasto) będzie mogło w następnych latach zabezpieczyć środki finansowe na udział w realizacji robót budowlanych. Rozpoczynanie obecnie procesu projektowego i pokrycie jego kosztów bez gwarancji rychłego zrealizowania prac nie byłoby działaniem gospodarnym i właściwym z punktu widzenia finansów publicznych - czytamy w odpowiedzi marszałka województwa, Jakuba Chełstowskiego.

Jak jednak podano, wskazana inwestycja została zbilansowana i będzie brana pod uwagę podczas analiz możliwości realizacji nowych zadań drogowych i ustalaniu ich priorytetów.

ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Ścieżki rowerowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Ścieżki rowerowe" podaj