pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 27 lutego 2020
  • wyświetleń: 5259

Zebranie sprawozdawcze w Łące. Pytania o parking, przedszkole, smog

We wtorek, 25 lutego kilkudziesięciu mieszkańców Łąki uczestniczyło w zebraniu sprawozdawczym. Obecni na spotkaniu pytali m.in. o remonty dróg i parkingu, budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę przedszkola oraz odbiór odpadów.

Zebranie sprawozdawcze w Łące
Zebranie sprawozdawcze w Łące - 25.02.2020 · fot. pless.pl


Na początku zebrani wysłuchali wystąpienia Mirosławy Wojciech, kierownik KRUS. Następnie wicestarosta pszczyński Damian Cieszewski przybliżył działalność szpitala w Pszczynie. Mówił m.in. o tym, jakie oddziały i poradnie tu funkcjonują oraz jakie są plany wobec placówki. Wicestarosta przypomniał także o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz pszczyńskiego szpitala.

Po oficjalnym rozpoczęciu zebrania sołtys Dariusz Grajcarek przedstawił mieszkańcom sprawozdanie z działalności rady sołeckiej w 2019 roku. Wśród zrealizowanych zadań była budowa oświetlenia na ul. Nagietków. Rada sołecka w minionym roku współorganizowała m.in. piknik rodzinny, festyn sportowy, spotkanie opłatkowe dla seniorów. Środki finansowe przekazane zostały również na usługę sanitarną (utrzymanie toi toi przy placu zabaw), stroje sportowe dla reprezentantów sołectwa, czy nagranie płyty z okazji jubileuszu zespołu Dolanie. Rada przekazała też 2000 zł na bieżące utrzymanie dróg.

Sołtys poinformował także zebranych o realizacji projektów z budżetu obywatelskiego. Mówił m.in. o doposażeniu kuchni przy sali wielofunkcyjnej oraz planowanym zagospodarowaniu wokół "Serca Wsi" (zadanie zostanie wykonane po zakończeniu przebudowy kompleksu szatni klubowych). Ponadto Dariusz Grajcarek przestawił plan podziału środków na 2020 rok, który został przyjęty jednogłośnie.

Obecny na zebraniu burmistrz Dariusz Skrobol zaprezentował działania gminy polegające na dążeniu do poprawy jakości powietrza. Mówił m. in. o realizowanym przez gminę Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) oraz o rządowym programie STOP Smog. Wspomniał także o rosnących kosztach odbioru odpadów. Wskazał uwarunkowania tych cen - przepisy krajowe i europejskie. Dariusz Skrobol zauważył, że ustawodawca wyposażył gminę w możliwość obniżenia kosztów wywozu odpadów komunalnych pod warunkiem kompostowania. Zaapelował również o nieużywanie opakowań jednorazowych i "na zachętę" zebrani otrzymali siateczki na zakupy.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Łące już gotowe
Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Łące · fot. UM Pszczyna


Burmistrz poruszył także temat otwartego końcem 2018 roku boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dariusz Skrobol poinformował, że przeprowadzone specjalistyczne badania wykazały, że trawa jest niezgodna ze specyfikacją, dlatego wykonawca zostanie zobowiązany do jej wymiany. Na razie termin prac nie jest jeszcze znany.

W zebraniu uczestniczył również komendant straży miejskiej w Pszczynie, który mówił o walce ze smogiem. Artur Krzyżaniak przybliżył działanie platformy smog.pszczyna.pl. - Zachęcam do korzystania z tego narzędzia. Od momentu uruchomienia tej platformy mamy około 200 zgłoszeń. To są miejsca, które na pewno sprawdzi dron - zapewniał.

Ponadto strażnik miejski poinformował mieszkańców, że kominiarze przeprowadzają inwentaryzację urządzeń grzewczych. Dodał także, że 31 lipca wejdzie w życie ustawa o jakości paliw. W tej ustawie upoważniono odpowiednie agendy, aby kontrolowały jakość paliw na składach opałowych.

Artur Krzyżaniak prosił także mieszkańców o zadbanie o bezpieczeństwo swoje jako pieszych. Przekazał im również odblaski i ulotki.

szkoła podstawowa w łące
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łące. Czy w jego pobliżu powstanie nowe przedszkole? · fot. pless.pl


Tradycyjnie mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wniosków. Z tej okazji skorzystał m.in. Krystian Czypek, były radny Rady Miejskiej, który zaproponował, by rozpoczęto prace nad wykonaniem projektu przedszkola w Łące. Kolejny zgłoszony przez niego wniosek dotyczył zaprojektowania przebudowy ulic Dygasińskiego i Wczasowej. Oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie przez zebranych.

Mieszkańcy podejmowali również tematy związane z bezpieczeństwem. Pytali o możliwość budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kasztanowej i Karola Goli aż do Zbiornika Łąka. Burmistrz Dariusz Skrobol odpowiedział jednak, że na ten moment nie są prowadzone żadne prace z tym związane. Zebranych interesowało także, czy jest szansa na budowę chodnika przy ul. Tetmajera. W tej kwestii wypowiedział się wicestarosta Damian Cieszewski, który poinformował, że temat jest znany starostwu i w tym miejscu docelowo ma zostać wykonana droga, chodnik, odnowione będą rowy i przepusty. Urzędnicy będą się starać o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych.

Sprawa bezpieczeństwa osób korzystających z ulicy Fitelberga, a szczególnie z odcinka biegnącego przy cmentarzu, została podjęta przez jedną z uczestniczek zebrania. Mieszkanka Łąki zwróciła uwagę, że jest to jedna z dróg prowadzących do przedszkola i szkoły, po której codziennie poruszają się dzieci oraz osoby z wózkami. W sytuacji, gdy przejeżdża tamtędy samochód, jest bardzo ciasno i trzeba zachować szczególną ostrożność, by nie doszło do potrącenia. Mieszkanka zaproponowała, by na odcinku tym ograniczyć ruch samochodów, szczególnie w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Zebrani przystali na tę propozycję. Wniosek zostanie skierowany do analizy do odpowiednich służb.

Ulica Fitelberga w Łące - 26.02.2020
Ulica Fitelberga w Łące - 26.02.2020 · fot. BM / pless.pl


Podczas zebrania do mieszkańców zwróciła się też dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Barbara Jastrzębska poprosiła, by w przypadku zauważenia, że ktoś dewastuje plac zabaw lub korzysta z niego w sposób do tego nieprzeznaczony, zgłaszać takie sytuacje dyrekcji lub policji. Zasygnalizowała, że w ostatnim czasie ktoś zniszczył huśtawkę, dlatego do czasu jej naprawy teren będzie zamknięty.

Zebranych interesowały również prace i inwestycje prowadzone w sołectwie. Jeden z mieszkańców pytał o kwestię czyszczenia i uregulowania Potoku Łąckiego. Uczestnik zebrania zwracał uwagę, że stan Potoku pozostawia wiele do życzenia, a zatkana krata doprowadza do tego, że jego posesja jest zalewana. Mieszkańcy byli także zainteresowani sprawą parkingu przy ul. Dygasińskiego w Łące, który został przebudowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zebrani podkreślali, że kilkukrotnie inwestycja ta była poprawiana i chcieli się dowiedzieć, kiedy zostanie wykonana "tak jak należy". Zainteresowani uzyskali odpowiedź, że w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na odwodnienie placu zabaw, przy tej okazji poprawiony zostanie również parking.

Ostatni istotny temat podjęty podczas zebrania dotyczył ekologii. Mieszkańcy chcieli dowiedzieć się, czy jest szansa, by osoby, które opalają dom gazem lub innymi ekologicznymi źródłami ciepła, mogły liczyć na ulgi np. poprzez obniżenie ceny odbioru odpadów (ze względu na niewytwarzanie popiołu). W tym miejscu burmistrz poinformował, że takiej możliwości nie ma, ale w urzędzie prowadzone są analizy co do tego, czy takie gospodarstwa będą mogły być zwolnione z podatku od nieruchomości - więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Na koniec jeszcze raz komendant straży miejskiej przypomniał o obowiązku wymiany kotłów, które mają 10 lat i więcej lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej. Takie piece muszą zostać wymienione do końca grudnia 2021 roku. Zwrócił także uwagę, że aby móc spalać drzewo, musi ono być suche.

BM / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.