pless.pl

Reklama

Wiadomości

  • 25 lutego 2020
  • 2 marca 2020
  • wyświetleń: 20534

Ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

W związku ze zwięk­szoną zachorowal­noś­cią na choroby wiru­sowe oraz koniecznoś­cią pow­strzy­ma­nia chorób wiru­sowych, w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie wprowadzono ogranicze­nia w odwiedz­i­nach pac­jen­tów.

Reklama

Szpital Powiatowy w Pszczynie
Ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie · fot. Powiat


Do 1 kwiet­nia obow­iązują następu­jące ograniczenia:
  • pac­jen­tów można odwiedzać codzi­en­nie od godz. 16.00 do 18.00;
  • możliwe są odwiedziny pac­jen­tów wyłącznie przez osoby pełnoletnie;
  • kat­e­go­rycznie zabra­nia się odwiedzin przez osoby, które są zain­fekowane (np. kaszel, katar, gorączka);
  • w ciągu jed­nego dnia możliwe są jed­nokrotne odwiedziny przez jed­nego odwiedzającego;
  • dla bez­pieczeństwa pac­jen­tów zaleca się rezy­gnację z odwiedzin bądź skra­canie do niezbęd­nego min­i­mum czasu ich trwania.


- Bardzo nam przykro z powodu utrud­nień, jakie pociąga taka decyzja, jest ona jed­nak niezbędna ze względu na bez­pieczeństwo pacjentów - informuje dyrekcja szpitala.

BM / pless.pl

źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj