pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama

Wiadomości

  • 20 lutego 2020
  • 23 lutego 2020
  • wyświetleń: 13449

Marszałek apeluje do premiera w sprawie skrzyżowania DK1 z DW933

Sprawa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 1 i drogi wojewódzkiej nr 933 od kilku miesięcy niezmienne jest "gorącym tematem". Samorządy dokładają wszelkich możliwych starań, by w tym miejscu powstał bezkolizyjny węzeł komunikacyjny. GDDKiA stoi jednak na stanowisku, że "obecne rozwiązania powinny być wystarczające dla pozostałego na tym odcinku ruchu lokalnego i regionalnego". Lokalnych samorządowców poparł marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski, który w ostatnim czasie wystosował pismo w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

dk1, męczenników oświęcimskich, skrzyżowanie
Skrzyżowanie DK-1 z ulicą Męczenników Oświęcimskich · fot. pless.pl


W odpowiedzi na podjętą na listopadowej sesji Rady Powiatu uchwałę dotyczącą budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 w Pszczynie wpłynęło pismo zawierające stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym zaznaczono, że po wybudowaniu odcinka drogi S1 Kosztowy — Bielsko-Biała obecny odcinek drogi DK 1 (od projektowanego węzła Mysłowice Kosztowy II do węzła Bielsko-Biała Komorowice) będzie pozbawiony kategorii dróg krajowych i zaliczony zostanie do kategorii dróg wojewódzkich. Jednocześnie droga DK 1 zmieni funkcję, jaką pełni obecnie w sieci. Według GDDKiA wraz ze zmianą charakteru drogi powinna zostać zwiększona dostępność do niej.

- GDDKiA stoi na stanowisku, że "obecne rozwiązania powinny być wystarczające dla pozostałego na tym odcinku ruchu lokalnego i regionalnego". Analizując powyższe stanowisko należy zauważyć, że w przesyłanych odpowiedziach dot. przebudowy skrzyżowania DK 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich powoływane są te same argumenty, do których powiat zamierza się odnieść - zauważa starosta Barbara Bandoła i dodaje, że wzdłuż drogi krajowej nr 1 powstało kilka firm zajmujących się obsługą tranzytowych i lokalnych przewozów towarów, a więc przewoźnicy nie przeniosą swoich przewozów na inne drogi. Istotny jest także problem zwiększonego zanieczyszczenia powietrza.

Starosta Barbara Bandoła podczas sesji Rady Powiatu - 19.02.2020
Starosta Barbara Bandoła · fot. ar / pless.pl


Sprawę konieczności budowy węzła starosta Barbara Bandoła poruszyła kolejny raz w kontekście ochrony powietrza podczas posiedzenia wyjazdowego Sejmowej Komisji Antysmogowej, które odbyło się 7 lutego w Bielsku-Białej. W posiedzeniu uczestniczył także etatowy członek Zarządu Grzegorz Nogły.

- Sojusznikiem gminy i powiatu w tej sprawie jest Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski, który pismem z dnia 10 lutego br. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia w staraniach samorządów lokalnych o "realizację budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie przez rządową administrację drogową i zapewnienie całości niezbędnych środków finansowych, co umożliwiłoby niezwłoczne rozpoczęcie budowy tego węzła przez GDDKiA" - mówi starosta.

Marszałek przywołuje w swoim piśmie stanowiska w tej sprawie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Starosty Pszczyńskiego, Burmistrza Pszczyny, Rady Miejskiej w Pszczynie i pisze, że w jego ocenie konieczność budowy przedmiotowego węzła jest niepodważalna. Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych pismem z dnia 17 lutego br. zwrócił się do Marszałka, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji o przekazanie stanowiska samorządów w zakresie preferowanego wariantu przedmiotowego węzła.

Aktualnie trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim (Wydział Transportu i Komunikacji) o zorganizowanie pilnego spotkania w tej sprawie.

Warto dodać, że Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do starostwa o przekazanie stanowiska w zakresie preferowanego wariantu inwestycji. To efekt wielu podjętych do tej pory działań, uchwał intencyjnych i stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. - W najbliższym czasie spotkamy się z przedstawicielami samorządów - województwa śląskiego i gminy Pszczyna, a także zarządców dróg, by wypracować wspólne stanowisko i przekazać go ministerstwu. Mam nadzieję, że pojawia się realna szansa na sfinansowanie całości inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - mówi starosta Barbara Bandoła.

Pismo marszałka Jakuba Chełstowskiego do premiera Mateusza Morawieckiego ws. przebudowy skrzyżowania DK 1 z DW 933

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o udzielenie wsparcia staraniom Województwa Śląskiego o realizację "Budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie" przez rządową administrację drogową i zapewnienie całości niezbędnych środków finansowych, co umożliwiłoby niezwłoczne rozpoczęcie budowy ww. węzła przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualny stan przygotowania tego zadania przedstawia się następująco:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwotnie założyła w obrębie ww. skrzyżowania budowę węzła drogowego typu "karo" i dla takiego zakresu prac został zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury Program Inwestycji na kwotę 26,2 mln zł. Jednakże skutkiem dalszych analiz technicznych został wypracowany ostateczny wariant, którego koszt realizacji znacząco odbiega od wyjściowej wartości i szacowany jest na poziomie 81,6 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała dokumentację tj. Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz zapewnia wkład w wypłatę odszkodowań z tytułu zajmowanych nieruchomości.

Według przekazywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad informacji nie jest możliwe złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej bez domknięcia montażu finansowego do aktualnie oszacowanej wartości tj. powyżej wartości określonej w Programie Inwestycji.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż węzeł ten winien być zrealizowany do końca 2023 r.

W 2023 r. planowane jest zakończenie budowy drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Oddanie do użytkowania tego odcinka drogi S1 zaskutkuje tym, że obecna droga krajowa nr 1 na przebiegu m. in. przez m. Pszczyna stanie się z mocy prawa drogą wojewódzką (art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) i zostanie przekazana Zarządowi Województwa Śląskiego.

Realizacja tak niezbędnej i wyczekiwanej dla regionu inwestycji drogowej tj. budowy węzła na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933 w Pszczynie winna zostać rozpoczęta bez zbędnej zwłoki (po zwiększeniu na ten cel wcześniej zabezpieczonych środków krajowych) tak aby maksymalnie w ciągu 2-3 lat zostać ukończoną,

Zgodnie z propozycją Generalnej Dyrekcji- Dróg Krajowych i Autostrad pozostały (brakujący) wkład finansowy (ok. 55,5 mln zł) powinien pokryć samorząd — Województwo Śląskie oraz Gmina Pszczyna. Udział finansowy Generalnej Dyrekcji pozostaje na pierwotnym poziomie 26,2 mln zł z uwzględnieniem w tym wypłaty odszkodowań przy jednoczesnej deklaracji przekazania samorządom projektu budowlanego i wykonawczego.

Przejęcie tego odcinka drogi przez Zarząd Województwa na pewno nie będzie równoznaczne z inicjatywą takiej budowy przez województwo w perspektywie kolejnych lat.

Województwo Śląskie jest zaangażowane na przestrzeni najbliższych lat w realizacje istotnych przedsięwzięć na drogach wojewódzkich (w tym również przy udziale środków UE) oraz posiada wiele decyzji ZRID umożliwiających rozpoczynanie kolejnych własnych inwestycji po wcześniejszym zabezpieczeniu dla nich finansowania. Wojewódzkie Programy Wieloletnie nie pozwalają na znalezienie po stronie województwa jakichkolwiek dodatkowych środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć na powyższy cel. Natomiast konieczność budowy przedmiotowego węzła jest niepodważalna. Została wskazana przez Radę Miejską w Pszczynie, Konwent Powiatów Województwa Śląskiego, Starostę Pszczyńskiego jak i Radę Powiatu Pszczyńskiego.

W kwietniu 2019 r. Burmistrz Pszczyny poinformował Pana Premiera o niemożliwości udźwignięcia powyższego zadania inwestycyjnego pod kątem finansowym i organizacyjnym przez gminę.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury obecne rozwiązania na ww. skrzyżowaniu powinny być wystarczające dla ruchu regionalnego i lokalnego - ruchu jaki będzie przenosić nowy ciąg drogowy drogi wojewódzkiej po oddaniu do użytkowania drogi ekspresowej S1. W mojej ocenie tego typu zapewnienie nie poprawi w żaden sposób warunków ruchowych w omawianym rejonie a brak działań w tym zakresie przy stale wzrastającej liczbie pojazdów na sieci dróg nie poprawi nie tylko sytuacji mieszkańców ale i użytkowników, którzy pomimo oddania do użytkowania drogi S1 zmuszeni nadal będą poruszać się po dotychczasowym ciągu drogowym.

Wobec powyższego bardzo proszę o osobiste zaangażowanie Pana Premiera, zapoznanie się ze szczegółami przygotowywanej inwestycji "Budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie" i w konsekwencji podjęcie działań przychylnych mieszkańcom Województwa Śląskiego, które zaowocują budową węzła w okresie do oddania drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała.


Z poważaniem
Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

BM / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.