pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 19 lutego 2020
  • 5 maja 2020
  • wyświetleń: 11254

Biblioteka w Piasku nie dla niepełnosprawnych. Będą zmiany

Siedziba biblioteki w Piasku znajduje się na pierwszym piętrze Ośrodka Kultury "Kaniówka". Aby wejść do instytucji, trzeba pokonać strome schody. Osoby niepełnosprawne, ale też starsze, czy mające problem z poruszaniem się, mają utrudniony dostęp do placówki. Radni Rady Miejskiej w Pszczynie, Andrzej Mańka i Krystyna Fuławka, wystosowali interpelację w sprawie adaptacji filii biblioteki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Gmina wykonała w ostatnim czasie wycenę zakupu i montażu platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz klimatyzatorów. Na modernizację obiektu jednak jeszcze poczekamy.

Lokal biblioteki w Piasku jest trudno dostępny dla starszych i niepełnosprawnych - 19.02.2020 · fot. ar / pless.pl


Jak argumentują radni, mieszkańcy każdej miejscowości potrzebują przyjaznego miejsca spotkań, centrum aktywności i integracji. Jedną z takich przestrzeni dla społeczności sołectwa jest biblioteka. Stanowi ona atrakcyjne miejsce spotkań grup nieformalnych, które przyciąga osoby w różnym wieku. To właśnie w tej przestrzeni może toczyć się życie kulturalne i społeczne mieszkańców, tu mogą zacierać się różnice pokoleniowe. Biblioteki publiczne odgrywają dużą rolę również w życiu osób niepełnosprawnych.

Poza oferowaniem podstawowych usług, takich jak korzystanie z informacji, instytucja powinna umożliwiać branie czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, nie tylko o charakterze rehabilitacyjnym, ale i dydaktycznym oraz rozrywkowym. - Przede wszystkim ważne jest, by osoby mające problem z poruszaniem, czy niepełnosprawne, pomimo swoich ograniczeń, mogły cieszyć się życiem na odpowiednim poziomie - pełnym w takim stopniu, jak tylko jest to możliwe - czytamy w interpelacji.

Lokal biblioteki w Piasku jest trudno dostępny dla starszych i niepełnosprawnych - 19.02.2020
Lokal biblioteki w Piasku jest trudno dostępny dla starszych i niepełnosprawnych - 19.02.2020 · fot. ar / pless.pl


Warto podkreślić, że w Piasku swoją siedzibę ma Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Pszczynie - Dom Kulejących Aniołów.

Radni Andrzej Mańka i Krystyna Fuławka zwrócili się z prośbą o podjęcie następujących działań:
  • Usunięcie barier architektonicznych w budynku biblioteki poprzez montaż platformy schodowej, krzesła, podnośnika lub innego rozwiązania technicznego;
  • Poprawienie wentylacji w pomieszczeniach poprzez montaż klimatyzacji;
  • Przeprowadzenie analizy pod względem dostępności samych lokali jak i oferty Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i jej filii dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.


W odpowiedzi burmistrza na interpelację czytamy, że Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie nawiązała współpracę z Administracją Zasobów Komunalnych w celu dokonania analizy technicznych możliwości zainstalowania w budynku urządzenia klimatyzacyjnego oraz urządzenia umożliwiającego osobom z niepełnosprawnościami wejście do siedziby filii. Burmistrz poinformował jednak, że w budżecie MPBP i AZK na rok 2020 nie ma, jak na razie, zaplanowanych środków finansowych na powyższą inwestycję.

Końcem kwietnia zastępca burmistrza, Barbara Sopot-Zembok poinformowała, że została wykonana analiza i wycena montażu platformy dla osób z niepełnosprawnościami przy schodach zewnętrznych prowadzących do pomieszczeń biblioteki. Koszt realizacji zadania został oszacowany na około 51 tysięcy złotych. Dokonano również analizy i wyceny zakupu i montażu klimatyzatorów. Koszt instalacji układu klimatyzacji wyniósłby około 11 tysięcy złotych.

Wiceburmistrz podkreśliła, że powyższe inwestycje są potrzebne, dlatego w przyszłości zostaną podjęte działania zmierzające do ich realizacji. Biorąc pod uwagę istniejący stan epidemii, pociągający za sobą daleko idące negatywne skutki ekonomiczne, również dla gminy Pszczyna, zadania nie będą mogły być zrealizowane w bieżącym roku budżetowym.

Sopot-Zembok podkreśliła, że bibliotekarz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej Filia w Piasku, podejmie wszystkie możliwe działania w celu ograniczenia uciążliwości wynikających z nieprzystosowania lokalu bibliotecznego dla osób z niepełnosprawnościami.

ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.