Firmy w czasie epidemii Firmy w czasie epidemii

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 14 lutego 2020
  • wyświetleń: 2270

Długi rosną, co robić?

Materiał partnera:

Wiele osób w Polsce ma poważne problemy z uregulowaniem swoich długów. Popadają w nie z różnych powódów: biznesowych, zdrowotnych, itp. Czasem zobowiązania rosną do takiego poziomu, że ich spłata przekracza możliwości finansowe dłużnika bądź dłużniczki. Jednym z rozwiązań, które można wówczas wziąć pod uwagę, jest upadłość konsumencka. Pozwala ona stanąć na nogi, ale nie ma nic za darmo, żeby móc skorzystać z tej formy oddłużenia, trzeba spełnić określone warunki. Warto się zastanowić, czy to rozwiązanie nie jest przeznaczone właśnie dla nas.

1. Upadłość konsumencka - z czym to się je?
2. Szczegóły i szczególiki
3. Wyjście na prostą jest blisko

Upadłość konsumencka - z czym to się je?

Każde nasze działanie pociąga za sobą określone konsekwencje - dobre lub złe. Tak samo jest w życiu finansowym. Nieudane inwestycje, załamania koniunktury, czy nagła utrata zdrowia mogą nas wpędzić w spiralę zadłużenia, o jakiej nawet nie śniliśmy. Wówczas upadłość konsumencka może pomóc stanąć nam znów na nogi. W tej sprawie koniecznie powinniśmy się skontaktować z prawnikiem, który naświetli nam wszystkie za i przeciw takiej decyzji. W przypadku upadłości warto pamiętać, że zajęciu na poczet długów nie będzie podlegało, np. nasze wynagrodzenie w wysokości do 1530PLN netto miesięcznie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie posiadamy majątku, oddłużenie będzie możliwe bez wykonania planu spłaty zobowiązań. Po ogłoszeniu upadłości wstrzymywane są wszelkie egzekucje komornicze i sądownicze. Spłata wierzycieli jest dokonywana z majątku dłużnika, który zostaje zlicytowany, a resztę długów spłaca się według specjalnego planu spłaty, który może trwać do trzydziestu sześciu miesięcy. W wyjątkowych przypadkach sąd może zasądzić plan spłaty, który potrwa maksymalnie pięćdziesiąt cztery miesiące.

Szczegóły i szczególiki

Warto pamiętać o tym, że w przypadku sprzedaży domu lub mieszkania na poczet długów, z pieniędzy które wpłyną na konto syndyka, wydzielona zostanie kwota dzięki której można będzie opłacić wynajem mieszkania w przeciętnej wysokości. Kwota ta wystarczy na pokrycie czynszu w okresie od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. W tym artykule chcemy Państwu zaprezentować plusy i minusy upadłości, tak by decyzja, którą podejmiecie, była jak najlepsza dla Was. Oczywiście konsultacja z prawnikiem jest nadal wskazana. Internet może nas tylko naprowadzić na pewne tropy, na które czasami byśmy nigdy nie wpadli. Po podjęciu decyzji co do planu spłaty i jej uprawomocnieniu się, możemy korzystać z naszych dochodów, przy zachowaniu kwot spłaty ustalonych przez sędziego komisarza. Brzmi rozsądnie, nieprawdaż?

Wyjście na prostą jest blisko

W momencie dokonania planu spłaty wszystkie nasze wierzytelności przestają istnieć. Możemy nabywać nieruchomości, prowadzić działalność gospodarczą, pozyskiwać kredyty z banków i instytucji parabankowych. Należy jednak pamiętać, że dane zgromadzone w BIG zostaną z automatu wykreślone po zakończeniu postępowania, ale dane zawarte w Biurze Informacji Kredytowej będą tam przechowywane przez kilka kolejnych lat. Może to nam skutecznie zamknąć drogę do pożyczek bankowych na okres do dziesięciu lat. Z innych minusów trzeba pamiętać, że majątkiem zarządza syndyk, co nie pozwala na dokonywanie darowizn, sprzedaży, itp. Niemożliwym staje się także kupno domu, czy mieszkania albo wzięcie drobnego nawet kredytu. Spłata zobowiązań wymaga dużych poświęceń, upadłość konsumencka ma więc swój zdecydowany koszt, który trzeba będzie ponieść. Proszę jednak pamiętać, że dzięki tym wyrzeczeniom wyjdziemy wreszcie na prostą i to jest najważniejsze.