pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 4 lutego 2020
  • 5 lutego 2020
  • wyświetleń: 15398

Nie Dokarmiaj Smoga przekazało burmistrzowi antysmogową petycję

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj

2734 mieszkańców podpisało petycję Stowarzyszenia Nie Dokarmiaj Smoga. We wtorek, 4 lutego dokument został przekazany burmistrzowi Pszczyny Dariuszowi Skrobolowi. W tym samym dniu, podczas spotkania z regionalnymi działaczami ekologicznymi i mediami, burmistrz przedstawił dotychczasowe działania gminy w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Wręczenie petycji burmistrzowi Pszczyny przez PAS Nie Dokarmiaj Smoga - 04.02.2020 · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


Petycję zaadresowaną do burmistrza Pszczyny i Rady Miejskiej można było podpisywać internetowo od listopada za pośrednictwem strony chceoddychac.pl.

Podczas wtorkowego spotkania z mediami przedstawicielki Pszczyńskiego Alarmu Smogowego - Nie Dokarmiaj Smoga, Aleksandra Antes-Szewczyk oraz Katarzyna Klimek-Adamczyk omówiły problemy zanieczyszczenia powietrza, z jakim zmaga się Pszczyna i sołectwa gminy. Przekazanie petycji było okazją do rozmowy z burmistrzem lokalnych działaczy zaangażowanych w walkę o czyste powietrze na temat wdrażanych i możliwych działań.

Reprezentantki stowarzyszenia Nie Dokarmiaj Smoga przedstawiły program organizacji, w którym kładziony jest nacisk na realizację śląskiej uchwały antysmogowej. - Rozmawiając z mieszkańcami, członkami organów administracyjnych, urzędnikami, przekonaliśmy się, że niski jest poziom wiedzy o uchwale, o tym, czym jest niska emisja i jakie są jej źródła. Zaskakujące jest powszechne przekonanie, że ogrzewanie domu drewnem jest ekologiczne - mówiła Katarzyna Klimek-Adamczyk.

Zasygnalizowała, że problemem jest brak w naszej gminie punktu informacyjno-konsultacyjnego, w którym mieszkańcy mogliby uzyskać pełną, rzetelną informację o możliwościach dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła na ekologiczne, gdzie można byłoby uzyskać pomoc także w kwestiach proceduralnych, np. podczas wypełniania wniosków. W tym miejscu przypomniała, że pozostało już tylko 697 dni na wymianę tzw. kopciuchów. Jako niezbędną przy wymianie uznała inwentaryzację źródeł ciepła.

Działaczka PAS-NDS wskazała, że odejść należy też od dotowania wymiany pieców na węglowe. Zaproponowała również uzależnienie wsparcia finansowego w wymianie źródeł ciepła od kryterium dochodowego. - Pomoc ta powinna w pierwszej kolejności być skierowana do najbiedniejszych - tych, które naprawdę tej pomocy potrzebują. Trzeba pomóc osobom, dla których uzyskanie dofinansowania jest niejednokrotnie trudne - mówiła Katarzyna Klimek-Adamczyk. Podkreśliła również jak ważne jest promowanie inwestowania w odnawialne źródła energii.

Zdaniem przedstawicieli NDS gmina powinna tymczasowo odejść od finansowego wsparcia do termomodernizacji budynków na rzecz większego dotowania wymiany kotłów. - To ważny etap, ale drugi w kolejności - powiedziała o ocieplaniu budynków Katarzyna Klimek Adamczyk.

Stowarzyszenie przedstawiło też postulat utworzenia jeszcze w tym roku w Pszczynie automatycznej stacji pomiarowej w ramach państwowego monitoringu jakości powietrza. Zdaniem przedstawicieli Nie Dokarmiaj Smoga w gminie znajduje się za mało stacji pomiarowych.

W apelu zwrócono również uwagę na takie aspekty jak regularne zamiatanie i mycie ulic na mokro, co ma ograniczyć zanieczyszczenia generowane przez ruch drogowy (według NDS zanieczyszczenie spalinami z rur wydechowych to tylko 7% zanieczyszczeń generowanych przez ruch samochodowy, a 70-80% smogu samochodowego jest wynikiem brudu zalegającego na ulicach, wzbijanego w powietrze). Zaakcentowano także potrzebę nowych nasadzeń drzew w tych miejscach, gdzie zostały one wycięte podczas robót drogowych.

- Chcemy wspierać i współpracować z burmistrzem w prowadzeniu działań, aby jak najszybciej poradzić sobie z problemem smogu - mówiła Katarzyna Klimek-Adamczyk, przekazując burmistrzowi petycję.

Wręczenie petycji burmistrzowi Pszczyny przez PAS Nie Dokarmiaj Smoga - 04.02.2020
Wręczenie petycji burmistrzowi Pszczyny przez PAS Nie Dokarmiaj Smoga · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


- W pełni identyfikuję się z tym, o co państwo walczycie. Cieszę się, że znaleźliśmy wspólne pole do współpracy. Urząd od wielu lat podejmuje szereg działań zgodnie z możliwościami legislacyjnymi i prawnymi. Od 2017 roku prowadzimy już trzecią edycję Programu Ograniczania Niskiej Emisji - powiedział Dariusz Skrobol i wspomniał, że przy najbliższej realizacji programu wymiany pieców planuje się całkowicie wyeliminować dofinansowywanie do wymiany kotłów na węglowe.

Jak dodał, ilość domów opalanych węglem w gminie to ponad 10 tysięcy z czego w 10% procentach gospodarstw udało nam się już dokonać wymiany źródeł ciepła. Zapowiedział również kolejne działania. - Dzięki przystąpieniu do programu STOP SMOG pozyskaliśmy 15 mln zł na wymianę źródeł ciepła w najbiedniejszych gospodarstwach domowych - mówił podczas spotkania. Jest to o tyle prostsze, że w 95% gmina Pszczyna jest zgazyfikowana.

- Staramy się działać edukacyjnie, by mieszkańcy decydowali się na odejście od węgla i zastąpili je ogrzewaniem gazowym - mówił podczas spotkania burmistrz. - Mieszkańcy obawiają się kosztów ogrzewania gazem, więc staramy się pokazywać w różnych opracowaniach, że takie ogrzewanie przy odpowiednim ociepleniu budynku jest niejednokrotnie bardziej ekonomiczne niż ogrzewanie węglem - dodał.

Burmistrz poruszył również temat możliwości wprowadzenia ciepła systemowego na terenie Pszczyny. W ten sposób ogrzewane są obecnie budynki na osiedlach Piastów i Siedlice. Wspomniał, że istnieją starsze instalacje na osiedlu Kolonia Jasna, gdzie dawniej (zanim mieszkańcy z niego zrezygnowali) stosowano ciepło systemowe. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone rozmowy na temat adaptacji tych instalacji i przystosowania ich do nowych standardów, a tym samym wznowienie tego rozwiązania na jednym z największych pszczyńskich osiedli.

Burmistrz zapowiedział utworzenie w ramach struktur Urzędu Miejskiego kilkuosobowego zespołu do działań antysmogowych. Obecnie w jego skład wchodzą: komendant straży miejskiej, skarbnik gminy, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich, dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni oraz rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego. Niebawem do zespołu dołączy także "Oficer Czystego Powietrza" - osoba umocowana w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która będzie odpowiedzialna za realizację programów antysmogowych i współpracę z organizacjami.

Wręczenie petycji burmistrzowi Pszczyny przez PAS Nie Dokarmiaj Smoga - 04.02.2020
Od lewej: Artur Krzyżaniak, Artur Krawczyk (skarbnik gminy) i burmistrz Dariusz Skrobol · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W tym miejscu burmistrz przypomniał, że pszczyński smog nie powstaje w urzędzie, ani w tych domostwach, które są opalane gazem, ale tam, gdzie stosowany jest węgiel. Wspólnie z komendantem straży miejskiej, Arturem Krzyżaniakiem zachęcał, by korzystać z nowoczesnej, pierwszej w Polsce platformy informowania o zagrożeniach ekologicznych, w tym o jakości powietrza. Celem internetowego systemu jest stworzenie bazy rejonów najbardziej zanieczyszczonych. - Odnotowano już ponad 80 zgłoszeń - podsumowali pierwsze dni działania strony smog.pszczyna.pl. Zgłoszenia będzie weryfikować straż miejska, między innymi z wykorzystaniem drona.

Poinformowano także o nowych przepisach dotyczących jakość paliw. Te mają wejść w życie w lipcu tego roku i pomóc samorządom jeszcze skuteczniej kontrolować składy opałowe, a co za tym idzie jakość paliw, które następnie trafiają do pieców w gospodarstwach domowych.

Podczas spotkania Dariusz Skrobol wspomniał także o innych działaniach gminy związanych z ochroną środowiska. - W ostatnich latach została uruchomiona Pszczyńska Komunikacja Gminna. Tylko w listopadzie i grudniu ubiegłego roku sprzedano ponad 12 tys. biletów. To pokazuje że mieszkańcy korzystają coraz częściej z transportu zbiorowego - podsumował ostatnie miesiące Dariusz Skrobol. - Każdy jeden drobny element programu to krok, by walczyć ze smogiem - dodał.

- Świadomość społeczna, którą zwiększa Stowarzyszenie Nie Dokarmiaj Smoga jest bardzo ważnym punktem działań. Ja deklaruję ze strony urzędu, że zrobimy wszystko, żeby jeszcze bardziej zintensyfikować nasze działania, by znaleźć wspólnie skuteczną drogę do likwidacji problemu smogu w Pszczynie. To jest dla nas dziś priorytetem - zapowiedział.

Wręczenie petycji burmistrzowi Pszczyny przez PAS Nie Dokarmiaj Smoga - 04.02.2020
Katarzyna Klimek-Adamczyk · fot. Oskar Piecuch / pless.pl


W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele stowarzyszenia "Czysta Pszczyna" oraz kancelarii "Genke i Wspólnicy". Reprezentujący pierwszą z organizacji Marcin Odlanicki-Poczobutt mówił przede wszystkim o konieczności zwiększania świadomości mieszkańców Pszczyny. Z kolei prawnik zachęcał do korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki. Kancelaria ma zamiar wspomagać nieodpłatnie mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji na ekologiczne źródeł ciepła, w pierwszej kolejności tych najbiedniejszych.

Burmistrz zapowiedział zorganizowanie spotkań warsztatowych z lokalnymi działaczami ekologicznymi i stowarzyszeniami w celu wypracowania rozwiązań dla poprawy jakości powietrza i rozpatrzenia realizacji punktów programu NDS.

new, ar / pless.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Pszczynie" podaj