Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 29 stycznia 2020
  • wyświetleń: 954

Mieszkańcy Pawłowic wybrali sołtysa i radę sołecką

Pierwsze z cyklu sprawozdawczych zebrań wiejskich odbyło się w poniedziałek, 27 stycznia w Centrum Kultury Pawłowicach. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, bo upływająca kadencja sołtysa Grzegorza Cyrulika i rady sołeckiej wymagała przeprowadzenia kolejnych wyborów.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Pawłowicach
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Pawłowicach - 27.01.2020 · fot. UG Pawłowice


Zanim jednak rozpoczęły się wybory, wójt Franciszek Dziendziel przedstawił sprawozdanie z działalności gminy w sołectwie Pawłowice, wspominając również o kontynuacji i zaplanowanych nowych działaniach na rok 2020. Kończący kadencję sołtys Grzegorz Cyrulik oraz Komisja Rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania i rozpoczęły się wybory sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2020-2024. Grzegorz Cyrulik był jedynym kandydatem na sołtysa. Mieszkańcy oddali na niego 70 głosów, potwierdzając tym samym jego wybór na trzecią już kadencję. W skład Rady Sołeckiej Pawłowic weszli: Michał Brandys, Sylwia Janecka, Czesław Kukla, Danuta Nowak, Janusz Nowak, Tadeusz Sereta, Teresa Stachurska. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Henryk Klepek, Tadeusz Lebioda i Ireneusz Zalasa.

Na ręce nowej Rady Sołeckiej i sołtysa wójt złożył dokument z zamierzeniami na 2020 rok dotyczącymi Pawłowic, które znalazły swoje odzwierciedlenie z tegorocznym budżecie gminy. Realizacja zadań nie jest listą zamkniętą. Będzie modyfikowana w zależności od wpływów do budżetu. Mniejsze środki od zaplanowanych (szczególnie ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną w górnictwie) wymuszą przesunięcie niektórych zadań na okres późniejszy, a większe wpływy pozwolą poszerzyć przedstawioną listę.

W trakcie zebrania swoją działalność i plan pracy omówiła też spółka wodna, a następnie mieszkańcy mieli okazję zadawać pytania i składać wnioski. Mieszkańców najbardziej interesowały zmiany dotyczące organizacji ruchu na drodze krajowej nr 81 (pisaliśmy o tym tutaj). Wójt potwierdził, że jest deklaracja ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby na newralgicznym skrzyżowaniu "przy źródełku" zamontować sygnalizację świetlną. Udział w tym przedsięwzięciu potwierdził również ze strony powiatu obecny na zebraniu członek zarządu Grzegorz Nogły. Wójt omówił również zmiany na pozostałych skrzyżowaniach, a mieszkańcy dopytywali o przebudowę ul. Zapłocie i ul. Górka (gmina jest w trakcie składania wniosku o pozwolenie na budowę i prace rozpoczną się w tym roku) oraz drogi gospodarcze wzdłuż dwupasmówki.

Zainteresowanie mieszkańców wzbudziła również informacja, że od 1 kwietnia w Pawłowicach będzie działał punkt pogotowia ratunkowego. Karetka i zespół ratowniczy będą przez 24 godziny na dobę stacjonowały w gminie i stąd wyjeżdżały do zgłoszeń. Takie rozwiązanie powinno skrócić czas oczekiwania na udzielenie pomocy. Gmina zobowiązała się do zapewnienia odpowiedniego miejsca dla zespołu ratowników i samochodu, ale szczegóły współpracy są jeszcze dopracowywane.

W zebraniu wiejskim wziął udział również przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Andrzej Szaweł oraz Andrzej Mańka, asystent posła RP Grzegorza Gaży.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.